Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma

Május, avagy őseink nyelvén Pünkösd havának 13. napján ismét megrendezésre került a csallóközi búcsújáró helyen, a Dunaszerdahelyi Esperességben található Mária-kegyhelyen, Dercsikán a Fatimai imaest.

A szentmisét, mely 18 órától vette kezdetét, lelki program előzte meg. A mise főcelebránsa Kovács Attila szentmihályfai, diósförgepatonyi plébániai kormányzó volt. Koncelebráltak Parák László bakai, dercsikai esperesplébános, Bíró Sándor korábbi dercsikai lelkiatya, aki jelenleg Ekecsen működik plébánia kormányzóként, a nemrégiben felszentelt Mészáros Dávid káplán Dunaszerdahelyről, valamint az engesztelő imaestek gyakori vendége, Beke Zsolt espereshelyettes az anyaországból, a Veszprémi egyházmegyéből, Berhidáról, aki magával hozta ministránsát is.

A Boldogságos Szűz Mária Mennybemenetelére felszentelt templom megtelt hívőkkel, a helybélieken kívül a közelebbi és a távolabbi környék búcsújárói zarándokoltak el Dercsikára a borús, hideg, esős, szeles, igazi fagyosszenteki barátságtalan időjárás ellenére.

Kovács Attila atya szentbeszédében említette a fatimai látnok-gyermekeket. Szólt a pokolról, a fogalomról, mint olyanról. A 180 km-es sebességgel száguldó autóvezetőhöz hasonlította, akinél fennáll a veszély, hogy balesetet fog okozni, avagy elszenvedni. Nos, ez nem büntetés, hanem következmény. Rossz cselekedeteink, ballépéseink, bűnös életvitelünk következménye is a pokol.

Buzdított a helyes Mária-tiszteletre, hiszen Márián keresztül juthatunk el Jézushoz, a Mennyei Atyához. Itt említette meg két taizéi ének egy-egy sorát: „ha tiéd az Isten, tiéd már minden”, valamint „Jézus életem, erőm, békém, Jézus társam, örömöm”.

Elmondta, sajnos sokan manapság keresztény, vallásos létük ellenére rosszul, liberálisan gondolkoznak a hitről, a családi kapcsolatokról, a házasságról, a társadalmi kérdésekről, és züllötten élnek, Istennek nem tetszően.

A szentmisén Parák Ágnes orgonajátékával, énekével és Simon Antal énekével tette még ünnepélyesebbé a legszentebb áldozatot. Jelen voltak az Önkéntes Tűzoltó Testület tagjai is tízen, egyenruhában.

A mise végén Parák esperesplébános meghívta a kedves Mária-tisztelőket a legközelebbi, június 13-ai fatimai imatalálkozóra Dercsikára, amely negyed hatkor kezdődik rózsafüzérrel, háromnegyed hattól előadással, hat órakor pedig a mise Beke Zsolt espereshelyettes főcelebrálásával.

Az áldás után a papság az oltár előtt elhelyezett Mária-szobor elé vonult, amit májusban és októberben mindig a tűzoltók visznek a körmenet alkalmával a Karcsai úti Mária-szoborhoz. Ez alkalommal a rossz idő miatt a körmenetet nem tartották meg. De a körmenetben énekelt énekek, fohász, imák elhangzottak.

Az Ave Maria eléneklésével befejeződött az imaest, majd kötetlen beszélgetéssel folytatódott a már sajnos megszűnt dercsikai iskola tantermében.