Illusztráció (Fotó: Média Komárno)

Minden beteg ember arra vágyik, hogy mihamarabb hazatérhessen a kórházból, hiszen már maga az otthoni környezet is gyógyít. Sajnos napjaink rohanó életmódja mellett keveseknek adatik meg, hogy szeretteiket otthon ápolhassák. Most ehhez nyújt egyre több ember részére segítséget egy sikeres pályázat.

Tudjuk, hogy minden beteg ember életminősége javítható. Az életminőség javulását a magas szakmai színvonalon végzett szakszerű ápolás garantálja.

Komárom városa még 2018-ban pályázott és a Humán erőforrások operatív programon keresztül 498 750 euró összegű támogatásban részesült a házi gondozószolgáltatás javára.

A projekt célja a gondozási szolgáltatások fejlesztésének támogatása, annak érdekében, hogy a bentlakásos ellátás helyett a megszokott otthoni környezetben kapjanak szakszerű ellátást az arra szorulók, és ezáltal javuljon a szociális és gondozási szolgáltatások elérhetősége a városban.

A projekt 25 hónapig tart és ez év februárjában vette kezdetét. Lehetővé teszi, hogy több, szakszerű segítségre szoruló egészségkárosodott embert lehessen természetes otthoni környezetében ápolni. Ugyancsak segít elérhetővé tenni az otthoni ápolás lehetőségét a súlyos fogyatékkal élők, a súlyosan egészségkárosodottak, illetve az idősek számára. Nem utolsósorban pedig megfelelő feltételeket biztosít a közös háztartásban élő személyeknek és családtagjaiknak a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtéséhez.

A Komáromi Városi Hivatal jelenleg 90 ügyfél számára nyújt otthoni ápolási szolgáltatásokat. Ezt a szociális szolgáltatást 48 gondozó végzi.

Komárom városa 35 teljes munkaidős gondozót kíván támogatni a projekt keretein belül, a megkülönböztetéstől mentes megközelítés tiszteletben tartása mellett.