A gyakornoki program résztvevői: Gerczuj Tímea Irma (Erdély), Kisari Bettina (Kárpátalja), Vékony Beáta (Délvidék) és Pásztor Bence (Felvidék) (Fotó: hunineu)

A HUNINEU Alapítvány az idén tavasszal pályázatot hirdetett a nemzetrészek magyarságának európai uniós érdekképviselete iránt érdeklődő külhoni magyar fiataloknak, hogy egy brüsszeli tanulmányút keretében nyerhessenek betekintést az európai intézmények működésébe és a magyar lobbitevékenység hátterébe.

Mint ismeretes, a HUNINEU Iroda létrehozásával az alapítvány egy olyan szervet hívott életre, amely naprakész információval tud szolgálni az Európai Unió intézményei, illetve a körülöttük zajló diplomáciai élet szereplői számára a magyar közösségek helyzetéről, törekvéseiről, valamint a magyar nemzetpolitika fejleményeiről.

Az Alapítvány Brüsszelben, Strasbourgban és az egyes magyar nemzeti közösségeknél szervezett rendezvények útján is igyekszik az érdekérvényesítést erősíteni. Emellett tájékoztatja a kisebbségi kérdéssel foglalkozó magyarországi intézményeket és a határon túli magyar szervezeteket az Európai Unió intézményeiben zajló azon folyamatokról, amelyek közvetlenül, vagy közvetve érintik a nemzetpolitika helyzetét és meghatározhatják a magyar nemzetpolitika irányait. Ennek érdekében az iroda főbb feladatai közé tartozik a tájékoztatás, a tájékozódás, a határon túli magyarság jelenlétének biztosítása, a szervezés és a kapcsolattartás.

A brüsszeli tanulmányúton a Felvidéket Pásztor Bence képviselte, aki lényegében beleszületett a civil tevékenységbe. A Mátyusföldi Nagycsaládos Egyesületben szerzett tapasztalatot arról, hogy mit jelent az ifjúsággal, valamint a családokkal végzett önkéntes munka. A HUNINEU gyakornoki programja által azonban lehetőséget kapott arra, hogy teljesebb képet alakíthasson ki az új ismeretek és tapasztalatok által az EU működéséről.

Brüsszelben, Bartók Béla szobránál (Fotó: hunineu)

A program Budapesten, az Országházban vette kezdetét, ahol Pappné Farkas Klára főosztályvezető, a HUNINEU Alapítvány Igazgatóságának elnöke fogadta a négy határon túli fiatalt, akik Erdélyből, a Délvidékről, Kárpátaljáról és a Felvidékről érkeztek. A gyakornoki program fő céljainak ismertetését követően betekintést kaptak a HUNINEU Alapítvány működésének részleteibe is.

Mint megtudták, az alapítvány a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért a magyarországi parlamenti pártok által létrehozott szervezet, amelynek célja, hogy megfelelően tájékoztassa az európai uniós közvéleményt és intézményeket a Kárpát-medencei magyarság helyzetéről, terveiről, céljairól.

A HUNINEU Alapítvány tevékenységével segíti a külhoni magyar közösségek érdekérvényesítését is. Ennek hatékony megvalósítása érdekében, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma döntése értelmében az alapítvány létrehozta a Brüsszelben működő Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseleti Irodáját.

A felvidéki gyakornok kifejtette, hogy dr. Szabó Ádámmal, a HUNINEU Alapítvány titkárával már Brüsszelben találkoztak, aki részletesen ismertette, miért fontos ez a szervezet, működésük által hogyan lehet jobban kihasználni az EU által nyújtott támogatásokat. Ismertette a kuratóriumot, ahol a magyar pártok képviseltetik magukat. Elmondta, hogy a különböző lobbitevékenységekkel próbálják segíteni a külhoni magyarokat. Ismertette, hogy a kuratórium évente egyszer tart ülést, ahol megvitatják a fontosabb kérdéseket és az év többi napján pedig a HUNINEU munkatársai végzik elkötelezetten a munkát.

Schnörch Annamária, a HUNINEU Iroda munkatársa elmondta a négy határon túli fiatalnak, hogy munkája során azzal segíti a külhoni magyarokat, hogy az anyaországban is több lehetőségük legyen a támogatások felhasználására. Továbbá felhívja az európai tagállamok képviselőinek a figyelmét arra, hogy nemcsak Magyarországon beszélnek magyarul, hanem további országokban is, akik támogatásra és együttérzésre szorulnak. Ezért elmondhatjuk, hogy az információ áramlásában is nagy szerepet töltenek be az iroda munkatársai.

Az Országházban Pappné Farkas Klára főosztályvezetővel, a HUNINEU Alapítvány Igazgatóságának elnökével (Fotó: hunineu)

A gyakornoki program résztvevői: Gerczuj Tímea Irma (Erdély), Kisari Bettina (Kárpátalja), Vékony Beáta (Délvidék) és Pásztor Bence (Felvidék) a továbbiakban megismerkedtek a Balassi Intézet munkájával, majd számos terület képviselői szélesítették a fiatalok látószögét.

Találkoztak többek között Puskás Dórával, a Brüsszeli Állandó Iroda munkatársával, Urbányi Péterrel, a Magyar Fejlesztési Központ külső munkatársával, dr. Baranyi Magdolnával, a Régiók Bizottsága magyar koordinátorával, dr. Varga Péterrel, az Állandó Képviselet nemzetpolitikával és kisebbségi kérdésekkel foglalkozó diplomatájával. Majd Tavasz Petra körbevezette a fiatalokat az Európai Parlament épületében.

A gyakornoki program zárónapján az Open Day rendezvényen vettek részt, ahol betekintést nyújtottak más nemzetek fiataljainak a magyar társadalomba, kultúrába és a népesedési adatokba.

A mentorprogramot összegezve Pásztor Bence portálunknak elmondta: „Nagyon tetszett a HUNINEU gyakornoki programja és minden fiatalt arra buzdítok, hogy ha módjuk van rá, használják ki a különböző mentorprogramok által nyújtott lehetőségeket, hogy ezáltal egy teljesebb világképet kapjanak. Végezetül szeretném megköszönni a HUNINEU munkatársainak és a kuratórium tagjainak, hogy kiállnak a magyarságért és a helyes célokért.”