Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztos (Fotó: YouTube)

Fülek önkormányzata új, jogi tanácsadásra irányuló projektet indított, melynek keretében a hátrányos szociális helyzetben lévők lakhatásának megoldásában nyújt majd segítséget. A projekt célja, hogy támogatást kapjanak azok az emberek, akik gyakran hiányos jogi ismereteik miatt árverésen veszítik el lakásukat.

„Sok ember van nehéz helyzetben. Sokszor kölcsönt vesznek fel, mert a segélyekből nem tudnak megélni. Majd szegénységi csapdába esnek, és gyakran elárverezik a lakásukat, melyben aztán albérlőként maradnak. Több ízben emlegettek tisztességtelen praktikákat is” ‒ mutatott rá Agócs Attila polgármester.

„Ezeknek az embereknek nincs lehetőségük bármilyen jogi szolgáltatást igénybe venni. Az a jogi iroda, mellyel a város szerződést kötött, polgárjogi szinten nyújt majd segítséget a helyzet megoldásában. Már most látjuk, hogy vannak olyan esetek is, melyeket büntetőjogilag is orvosolni kell, azt azonban a lakosoknak már maguknak kell végigvinniük“ ‒ mondta a polgármester.

Az elkövetkező két évben a hátrányos szociális helyzetűek ingyenes jogi tanácsadásban részesülnek. A Losonci járás fejlesztési akciótervén belül indított projekt első fázisa még tavaly elkezdődött, majd ez év márciusától felgyorsult a megvalósítása. Amint azt Agócs Attila polgármestertől megtudtuk, a város a fejlesztési akciótervnek köszönhetően 35 ezer eurót kapott a projektre. Ebből 1 600 eurót merített 2018-ban, 2019-ben 21 ezer eurót, 2020-ban pedig a fennmaradó 12 400 euró kerül felhasználásra.

„A projekt segítségével két lakásügyi asszisztensi munkapozíciót alakítottunk ki. Két megbízott szociális dolgozónk már a múlt évtől havi 35 órában figyelemmel kíséri a terepet. Ez azt jelenti, hogy mindenekelőtt a marginalizált közösségekhez tartozó polgárok lakáshelyzetével összefüggő tények feltárásával foglalkoznak, valamint javaslatot tesznek a jogsegélyre szoruló ügyfelek kiválasztására. Mivel az említett negatív jelenségek nem csupán a krónikus nem fizetőkre vannak hatással, hanem a szomszédaikra is, bízunk benne, hogy ezek a lépések a közérdek szempontjából is hasznosnak bizonyulnak“ ‒ magyarázta.

A többlakásos lakótömbökben, ahol a lakások nagy részében az árverezések folytán tulajdonosváltozás történt, a múltban a vízszolgáltatás leállításának veszélye is fennállt. „Olyasmi is hallható volt, hogy a lakók fizetik a bérleti díjat, ám azt a lakásgondnokságot ellátó szerv nem továbbítja a szolgáltatók felé. A lakásgondnok viszont állította, hogy a lakók nem fizetik a lakbért, ezért nem fizet ő sem. Emiatt 2015 augusztusában a vízművek hat teljes lakótömböt akartak lekapcsolni, aminek következtében a lakosság mintegy tizede maradt volna a nyár közepén ivóvíz nélkül“ ‒ mondta Agócs Attila, hozzátéve, hogy a város közbenjárásának is köszönhetően végül sikerült a problémát megoldani. A helyzet azonban megismétlődött 2017 karácsonya előtt is. Ezért az érintett városrészekből egyre több lakos kért segítséget a helyzet rendezéséhez.

A projektben a várossal együttműködött Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztos is. „Bízom benne, hogy ez a projekt lesz az első lépés ahhoz, hogy a dolgok jó irányt vegyenek. A jogászok tájékoztatják a lakosokat, ellátják őket tanácsokkal a további lépéseket illetően, és elmagyarázzák nekik, hogyan előzhetők meg a hasonló szituációk. A Jogsegélyközpont konzultációs munkahelyének az adósságterhek elhárítására és a személyi csődre irányuló tevékenységével együtt hatékony eszközök ezek, hogy a szegénységi csapdába esett embereket rossz élethelyzetükben jelentős változáshoz segítsük“ ‒ fejezte be Ravasz Ábel.