Neszméri Tünde, Zupko Mária és Szabóné Kozár Éva, a 2019-es női példakép (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Femine Fortis – Erős Nők Példakép-díjára a 2019-es esztendőben is több jelölés érkezett. Az idei díjátadóra ugyancsak Füleken került sor. Perbenyík község református lelkésznőjét, Szabóné Kozár Évát ismerték el a Példakép-díjjal. Különdíjban pedig Bauer Edit és posztumusz Molnár Zsuzsa részesült.

Kiss Beáta, a társulás regionális alelnöke ismertette a jelöltek neveit és mutatta be személyüket. Mint mondta, a díjat bármelyik jelölt megérdemelte volna, tevékenységük kiemelkedő a saját közösségükben.

Agócs Ildikó az almágyi alapiskola igazgatóhelyettese, a helyi Csemadok elnöke. Rengeteg rendezvény, szakköri tevékenység, hagyományőrző gyermektábor, testvériskolai kapcsolatok fűződnek a nevéhez. Munkásságát a Csemadok is elismerte, s idén Közművelődési-díjban részesítette.

Bóna Zsuzsa a pozsonyi Fűzfa önkéntes csoport munkatársa, itt nyújt segítőkezet és vigaszt olyan családoknak és hozzátartozóknak, akik a gyógyulás útján járva még nehézségekkel küzdenek. A vöröskereszt tevékenységén keresztül is segíti a rászorulókat. Most már Csallóköznádasd polgármestereként is segíti ezt a szociális munkát.

Résztvevők egy csoportja (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A következő jelölt közismert személyiség, hiszen a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének 2018-tól megválasztott elnöke, Fekete Irén, aki nagyon sokat foglalkozott hátrányos helyzetű gyerekekkel. Volt tanítványa jelölte a díjra, s ennél nagyobb elismerés nem is lehet, mint amikor saját tanítványai is méltónak tartják a díjra.

Hajdúné Figura Irén hegysúri származású pedagógus, hitoktató. Az ő tevékenysége is szerteágazó, cserkészcsapatot hozott létre, számos vallási és nemzeti rendezvénynek a megszervezője. Zarándokutakra is eljutott, idősebb korára ma a helyi nyugdíjas klubot vezeti és Szent Erzsébet Rózsa-díjjal rendelkezik.

A nagymácsédi Horváthné Gál Klára édesanyaként állt helyt. Másodszülött kislányáról kiderült, hogy mozgásban korlátozott, akivel napi 24 órát tölt, segíti tanulmányaiban, s szinte ő is megszerezhetné azt a diplomát, amit lánya. Az egyetemen kívül kezelésre, fürdőre, tornára hordja őt, s minden lehetőséget kihasználnak, hogy lánya erősödjön.

A Femine Fortis-Erős Nők kuratóriumának a tagjai (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Kupecz Andrea aritmilógiai nővérként és néptánc-pedagógusként tevékenykedik. Rozsnyói származású, s komoly egészségügyi munkája mellett az Ilosvai polgári társulás elnöke, az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes vezetője, tagja a felvidéki néptánc-együttesek szakmai fórumának. Megszámlálhatatlanul sok díjat kapott a néptánc-csoporttal.

Kürthy Mónika Gútán él, őszinte érdeklődéssel figyeli a körülötte élőket. Krízisközpontot álmodott és valósított meg. Közéleti tevékenységet végez, amelyet a szeretet és a jótékonyság jellemez. Szeretne még egy menedékhelyet létrehozni a rászoruló édesanyáknak, s létrehozni egy speciális játszóteret. Kézműves-műhelyeiben erős, összetartó csapatot kovácsol.

A pedagógus körökben szintén ismert szenci szakember, Szabó Edit az óvodapedagógia terén elismert. A Selye János Egyetem oktatója, s ott végez tudományos tevékenységet, módszertani tanácsadást. Az utánpótlás neveléséből is kiveszi a részét. Ő is számtalan díjjal rendelkezik már, 2000-től napjainkig szinte minden évben elismerték munkásságát.

Szabóné Kozár Éva és lánya (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Perbenyík község református lelkésznője, Szabóné Kozár Éva Kassáról származik. Az egyházon belül végzett tevékenységén túl a szociális munka és az áldozatvállalás terén is sokat tett. Két fontos intézményt hívott életre: a Szlovákiai Református Keresztény Nők Egyesületét és a Jó Pásztor Háza Anyaotthont. Mindkettőben sok-sok imádsággal, szeretetben segítik a nőket, édesanyákat és gyermekeket.

Tóth Bernadett a komáromi Városi Hivatal munkatársa. Fiatal nőként szociális munkásként dolgozik, évek óta szervezi és intézi elsősorban az ott élő roma közösség ügyes-bajos dolgait. Érdekükben elsajátította a roma nyelvet is. Jó kapcsolatot ápol a város különböző intézményeivel, civil szervezetekkel, vállalkozókkal, gazdasági támogatókkal. Olyan hétköznapi hős, aki gyakran a lehetetlennel szemben küzd.

A dunaszerdahelyi Viola Melinda jelenlegi tevékenysége a kézműves munkában merül ki. Az újrahasznosított technológiát alkalmazza, leginkább hulladékpapírból, újságból, anyagmaradékokból alkot. Kiemelkedően szép termékeket készít.

Posztumusz Példakép-díj Molnár Zsuzsának (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Nagy szeretettel fogadták a Molnár Zsuzsára érkezett jelölést, akiről már csak megemlékezhettek. Csákányházán született, a Füleki Gimnáziumban érettségizett, a Losonci Pedagógiai Szakközépiskolában szerzett további oklevelet. Nevelőnőként, majd később a Ragyolci Kultúrotthon igazgatójaként dolgozott, illetve a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) társulás losonci majd rimaszombati munkatársa volt. 2009-től haláláig, 2018-ig az MKP Rimaszombati járási titkáraként tevékenykedett.

„Zsuzsát mindannyian nagyon kedveltük, áldozatkészsége és segítőszándéka határtalan volt” – jegyezte meg Kiss Beáta, miután ismertette a beérkezett jelöltek életpályáját. Mindannyian valóban érdemesek arra, hogy a Femine Fortis – Erős Nők polgári társulás példaképként jelölje meg őket.

Molnár Zsuzsa nagyon sok nő példaképe lehet. „Bármikor ha gondunk volt, s annak ellenére, hogy az ő élete sem volt egyszerű, mikor hozzá fordultunk, segített, vigasztalt és biztatott minket” – mondta Neszméri Tünde, aki a SZAKC-ban és az MKP-ban is munkatársa volt.

Kiss Beáta (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Mint megtudtuk, a Femine Fortis Példakép-díjára kollégái, az MKP-s titkártársai jelölték. Így posztumusz ismerhették már csak el példaértékű tevékenységét. Munkásságát Bauer Edit, a társulás tiszteletbeli elnöke méltatta.

„Akkor került a párthoz, mikor a legnagyobb szükség volt rá. Rendkívül megbízható volt, mindig helyben volt, s mindenre odafigyelt. A lelkét tette ki azért, hogy ahol ő van, az emberek jól érezzék magunkat. Napi listáján mindig a párt feladatai, gyerekei, unokái voltak az első helyen, saját magát sokszor még az utolsó helyről is kihagyta. Bár betegségeiről soha sem panaszkodott, gyengélkedve is az irodában ült, s széles mosollyal, jókedvűen, friss kávéval fogadta a hozzá betérőket.

A helyi szervezetek elnökeivel, de a fiatalokkal is jó kapcsolatot ápolt. Mindenkit ismert, aki a pártunk számára fontos volt. Ha kellett egy telefonszám, elérhetőség, naprakész volt. A járási, de sokszor a helyi rendezvények is elképzelhetetlenek voltak nélküle, s az utóbbi években ott volt minden fesztiválon és magyar bulin, hogy segítse a Gömöri Ifjúsági Csoportot is. Lelke volt a Rimaszombati MKP járási elnökségének, megbízható segítőtársa Auxt Ferenc járási elnöknek” – emlékeztetett Bauer Edit.

Auxt Ferenc (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Az elismerést Auxt Ferenc, a Magyar Közösség Pártja Rimaszombati járási elnöke vette át. „Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Zsuzsának kilenc éven át közvetlen munkatársa lehettem. Igazi támaszom volt, mindig lelkesített. Ő volt az a nógrádi, aki a legtöbbet tudott a gömöriekről. Ugyanúgy szerették Gömörben, mint idehaza. Egy nagyon értékes embert veszítettünk el benne, s a mai napig egy nagy űr van a lelkünkben és szívünkben, innen is azt kívánom, hogy nyugodjon békében. Nagy szeretettel gondolunk rá” – mondta Auxt Ferenc.

A 2019-es Példakép-díjat a Femine Fortis – Erős Nők kuratóriuma Szabóné Kozár Éva perbenyíki lelkésznőnek ítélte oda.

Példaértékű és kimagasló munkásságát, kitartó és áldozatkész tevékenységét Hervay Rozália, a társulás regionális alelnöke ismertette.

A Példakép-díjazottat Neszméri Tünde jelentette be és Hervay Rozália méltatta (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Mint mondta, egyik nagy életműve – a Szlovákiai Magyar Református Keresztény Nők Egyesületének megalapítása, elindítása. Ez a szervezet országszerte mindmáig példásan működik. A lelkésznőnk neve minden gyülekezetben ismertté vált, mivel nem csupán alapítója, de országos elnökeként is szolgálta a szervezetet.

A szeretetszolgálat terén is kimagasló munkát végzett. Számtalan adománygyűjtés megszervezése és eljuttatása fűződik nevéhez. Második életműve, melyet családjával álmodott meg – a Jó Pásztor Háza – anyaotthon megalapítása lett, mely egyedülálló református anyaotthon az országban.

„Otthon helyett otthon” – t adott és ad számtalan édesanyának, gyermeknek.

„Ezt az álmot nem volt könnyű megvalósítani. Kezdetben árvaházat szerettem volna létesíteni, de idővel ez a terv elérhetetlennek bizonyult. Így alakult meg 2004-ben a Jó Pásztor Háza anyaotthon – nonprofit szervezet, mely hosszú évek áldozatos, kitartó munkájának lett a gyümölcse” – mondta Szabóné Kozár Éva.

Helyére kerül a nyakék a Femine Fortis jelképével (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Kifejtette, a perbenyíki valamint számtalan gyülekezet tagjai segítségével, koncertek, bálok, motoros találkozók szervezésével 2009 tavaszára gyűlt össze a szükséges anyagi fedezet, melyből a község területén egy ingatlant sikerült megvásárolni. „2010 nyarán a magyarországi Miniszterelnöki Hivatal segítségével sikerült felújítani, lakhatóvá tenni az otthont. 2010. december 12-én az intézményt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke Nt. Fazekas László szentelte fel. 2011. január 1-jén nyitotta meg kapuit a Jó Pásztor Háza, amely azóta is hatalmas szeretettel és családias légkörével várja, fogadja az ide érkező édesanyákat gyermekeikkel” – mondta Szabóné Kozár Éva.

„A sok-sok imádság meghallgatásra talált az Úrnál. A lelkésznő a mai napig törődik, igazgatja, szívén viseli és imádságaiban hordozza az anyaotthon és lakóinak sorsát” – írták ajánlásukban a perbenyíki Jó Pásztor Háza dolgozói és a Református Keresztyén Nők Egyesületének vezetősége. Kifejtették, a sok nehézség ellenére soha nem lankadt hite, ereje. „Feladatait az Úrban bízva, teljes hittel végezte. Köszönjük a Mindenhatónak, hogy közénk vezette és adta Őt nekünk” – írták kollégái.

2019-ben egy tizenharmadik jelölés is érkezett, a kuratórium egyik tagjára. Így ezt meglepetésnek szánták, hiszen Bauer Editet egykori munkatársai, Klenovics Gábor, Száraz Krisztina, Vincze Norbert szintén egy erős példaképnek tartanak. A méltatást a Femine Fortis elnöke, Neszméri Tünde olvasta fel.

Neszméri Tünde és Bauer Edit (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Bauer Edit a rendszerváltás óta a felvidéki magyar politikai élet kiemelkedő alakja. Munkássága során képviselte a felvidéki magyarság érdekeit mint parlamenti képviselő, államtitkár, európai parlamenti képviselő. Jelenleg somorjai önkormányzati képviselőként tevékenykedik illetve két európai ügynökség tanácsadó szervének is a tagja. Emellett aktív a felvidéki magyar civil szférában is.

Tízéves Európai Parlamenti munkássága során alapos munkájával és kompromisszumkészségével kivívta képviselő kollégái tiszteletét és támogatását. 2012-ben az év képviselőjévé választották. Több kiemelkedő törvény megalkotásán dolgozott, többek között az emberkereskedelem és a munkaerő szabad áramlása, valamint a férfiak és nők közötti bérkülönbségek témájában. Emellett amikor csak tehette aktívan részt vállalt a felvidéki közösségi életben is. Rengeteg eseményen, megemlékezésen, ünnepségen vett részt, iskolákba látogatott el, hogy a hallgatósághoz és a fiatalokhoz közelebb hozza a brüsszeli történéseket.

„A Felvidéken is már nagyon sok díj van, de pár éve fontosnak tartottuk, hogy kiemeljük azoknak a nőknek a munkásságát is, akik a közéletért tesznek, s önzetlenül dolgoznak. A díjra pályázat útján bárki bárkit jelölhet, akit példaképnek ítél” – nyilatkozta Neszméri Tünde, a Femine Fortis – Erős Nők elnöke. Hozzáfűzte, minden évben több jelölés érkezik, ami azt jelenti, hogy valóban sok olyan felvidéki magyar nő van, aki megérdemli ezt a kitüntetést.

Ünnepi fogadás (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„Szükségünk van a példaképekre, hiszen elanyagiasult a világ. A most bemutatott jelöltek életútja is azt bizonyítja, hogy sokszor a jó ügyet önmaguk elé is helyezik még akkor is, amikor az élet nem kegyes hozzájuk, de Isten segítségével meg tudják oldani azokat a feladatokat, amelyeket maguk elé kitűznek” – fejtette ki Neszméri Tünde.

A füleki városháza dísztermében május 18-án megrendezett díjátadónak a házigazdája Zupko Mária regionális alelnök volt. Az ünnepség, melyen a füleki művészeti iskola diákjai is közreműködtek a Himnusz közös éneklésével ért véget és Verebélyi Erika előadásában a Palóc himnusszal kezdődött. A vendégeket és a díjazottakat Fülek Város alpolgármestere, Visnyai Attila is köszöntötte.

A résztvevőket a füleki gimnáziumban várta a szeretetvendégség, ahol Mag Fodor Enikő, a régió EP-képviselőjelöltje mondott pohárköszöntőt.