Illusztrációgeralt / Pixabay

A Felvidéken 2007 óta működik az a keresztény felnőttképzés, melyet a Pázmaneum Polgári Társulás hívott életre, és amelyet PaedDr. Farkas Zsolt esperes-plébános, a társulás elnökségi tagja, a Jópásztor Alapítvány elnöke koordinál. Az elmúlt tíz év folyamán a Felvidék más-más helyszínén rendezték meg az előadássorozatot. A 2018/19-es tanév havonta megrendezett előadásainak Szőgyén adott otthont.

A tanév folyamán neves előadókat látott vendégül a képzés, nemcsak biblikus, teológiai és egyháztörténelmi témákban, hanem a mindennapi életben felmerülő problémákat is napirendre tűzve. A júniusi tanévzáró témája a gender-semlegesség elméletének térhódítása és a gyermekekre gyakorolt hatása volt.

Zsolt atya ismertette a gender-ideológiát a Biblia és az Isztambuli Egyezmény alapján. Felidézte a Teremtés könyvében található első teremtéselbeszélést. Ott azt olvassuk, hogy

a világmindenség és az élőlények megteremtése után Isten megteremtette mesterművét, vagyis az emberi lényt, akit saját képére alkotott: „Isten képmására teremtette, férfinak és nőnek teremtette őket” (Ter 1,27) – mondja a Teremtés könyve.

A nyugati világban már meghonosodott elmélet Európa-szerte is teret hódít, és veszélye különféle civil szervezetek bejelentkezésével, ún. csapatépítő programokkal, már idehaza is betörni kíván egy-egy tanintézménybe és a fiatalokat tömörítő szervezetekbe. Ezekkel a problémákkal Zsolt atya, az ország különböző részein tartott előadásain, és a fiatalokkal való kapcsolatában már több ízben találkozott.

Ismertette Ferenc pápa gondolatait a gender-elméletről.

Ma globális háború folyik a házasság tönkretételének érdekében. Nem fegyverekkel, hanem eszmékkel. Meg kell védelmezni magunkat az ideológiai gyarmatosítástól, köztük a gender-elmélettől, mely lerombolja a család antropológiáját, és a nemek (férfi és nő) közötti különbség eltörlésére törekszik.

Az előadás a „Gender-elmélet egy édesanya szemével” címen folytatódott. Zsolt atya ebben a témakörben hívta meg Cúth Katalint, azt a négygyermekes édesanyát, akinek családja húsz éven át Kanadában élt, és aki saját bőrén tapasztalta meg a gender-elmélet ördögi hatásait. Megosztotta tapasztalatait a hallgatósággal, azt a küzdelmet, mellyel sikerült megvédenie gyermekeit, köztük a legidősebb fiát mindattól, ami már az óvodai nevelésben tudatosan elkezdődik. Sikerült a gyermeküket katolikus óvodába járatni, de a köziskolai nevelést már nem sikerült kikerülni, így számtalan harcot vívott gyermekéért.

„Már az óvodában azzal a gender-elmélettel butítják a gyermekeket, amitől teljesen ledöbbentem, amikor az otthonunkban, a fiam barátja, (egy kisfiú) kijelentette: „én kislány vagyok, mindenki kislánynak születik, és majd eldönti, hogy kislány marad-e, vagy kisfiú lesz.” 

Cúth Katalin elmondja tapasztalatait a gender-elméletről (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A családnak résen kellett lennie, hogy gyermekeiknek igazi értékeket adjanak át. A legidősebb fiú pillanatnyilag újra Kanadában él és tanul. Visszatérésekor megdöbbenve vette tudomásul, hogy két gyermekkori barátja (a fent említett fiú is) 18 éves koruk elérésével „nővé” operáltatta magát. Az orvostársadalom ingyen és bérmentve asszisztál ehhez az öncsonkításhoz.

„A fiúk jelenleg az öngyilkosság szélén állnak, mert a helyzet szerint, azt sem tudják, fiúk-e, vagy lányok. A magyar nyelvben akkor használjuk ezt a jelzőt, ha valaki teljesen össze van zavarodva „azt se tudja, fiú-e vagy lány” – az ilyen embert, meglehet vezetni, és azt nyomják le a torkukon, amit akarnak” – mondta a Búcson élő angoltanárnő, Cúth Katalin.

„A legtöbb esetben a fiatalok problémának élik meg az orientációjukat, ennek az okos kezelését kívánják segíteni a lelkiatyák is. Egymást megerősítve, a család, az iskola és az egyházközösség tegyen meg mindent az igazi értékek megtartásáért, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy társadalmunkba ne gyűrűzhessenek be a sátáni alapokon nyugvó eszmék, köztük a gender-ideológia. Az igazi érték ne legyen más, mint a családmodell, az édesapa és az édesanya szerepe. Ebből látszik, milyen nagy minden hívőnek és mindenekelőtt minden hívő családnak a felelőssége, hogy újra felfedezzük Isten teremtő tervének szépségét, amely a férfi és a nő közötti szövetségbe is belevési Isten képmását. Rajtunk múlik, mivé neveljük a felnövekvő generációt.”

– szögezte le a lelkiatya.

Elismerő oklevél átadása (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Végezetül Zsolt atya Elismerő oklevelet nyújtott át mindazoknak, akik a tanév folyamán részt vettek az előadásokon. A Regnum Marianum Akadémia 2019/20-as tanéve szeptembertől Szőgyénben folytatódik.