A megtelt templom előtérben a csekészekkel (Fotó: Müller Péter)

Idén június 25-én lesz 100 éve, hogy a lévai születésű dr. Kucsera Ferenc szentendrei káplán mártírhalált halt Szentendrén. A centenárium kapcsán Szentendre városa és a helyi katolikus egyházközösség által meghirdetett Dr. Kucsera Ferenc-emlékév egy újabb lélekemelő eseményére került sor szombaton délben, mikor a lévai Szent Mihály-plébániatemplomban Mohos Gábor budapest-esztergomi segédpüspök emlékmisét mutatott be Kucsera Ferenc tiszteletére.

A különböző szentendrei zarándokcsoportoknak az ünnepi püspöki szentmisére való felkészülése már a hét különböző napjain megkezdődött.

Június 17-én a szentendrei Keresztelő Szent János-plébániatemplomban – ahol dr. Kucsera Ferenc káplánként szolgált – az ünnepi szentmisén való részvétel után a 914. sz. szentendrei „ENDRE” cserkészcsapat 13 ifjú cserkésze és 5 felnőtt cserkész indultak együtt útnak, hogy Ferenc atya vértanúhalálának centenáriumi évben 100 km-es gyalogos zarándoklatot tegyenek meg Léváig. Selmeczi András parancsnoksága alatt június 21-én 15 óra tájban jókedvűen érte el Léva határát a jókedvű csapat. Az ifjú zarándokok pólóján ez volt olvasható: „Egyenes úton nem fogunk eltévedni. – Dr. Kucsera Ferenc káplán”. A szép gondolat Ferenc atya naplójából származik. A lelkes csapatot a lévai Reviczky Házban várták a Lévai Szent László Kör tagjai a helyi katolikus egyházközösség hölgyei által készített finom süteményekkel, valamint Zsidó Zoltán ízletes babgulyásával. Az út porát magukról lemosott cserkészek felfrissülve ültek asztalhoz. A kör elnöke üdvözlő szavai mellett nem győzte méltatni a kis cserkészeknek ezt a tiszteletet parancsoló teljesítményét, s néhány lévai kiadvánnyal ajándékozta meg a cserkészcsapat könyvtárát. A vacsora elfogyasztása után az est további részében beszélgetésre, ismerkedésre került sor. A Lévai Szent László Kör által hozott társasjátékok köré telepedtek a gyerekek, de még néhány humoros szám előadásával is szórakoztatták egymást és a jelenevőket. Ezt követően a kör tagjai a süteményekből számos zarándokbatyut készítettek, hogy másnap kedveskedni tudjanak valamennyi zarándokcsoportnak.

Fotó: szentendrei “ENDRE” Cserkészcsapat

A következő zarándokcsoport, a kerékpáros zarándoklat Szentendréről június 20-án a Duna-parton álló Dr. Kucsera Ferenc-emlékkereszttől indult útnak. Lelki vezetőjük Bacsa Dávid káplán volt. A kerékpáros zarándokok zömét a Szentendre Baráti Egyesület tagjai képezték. A lelkes csoport június 22-én kora reggel indulva tíz után ért Lévára, s ott ugyancsak a Reviczky Házban, a Lévai Szent László Kör vendégszeretetét évezték.

Június 22-én reggel pedig Mohos Gábor püspök atya és Blanckenstein György szentendrei plébános úr vezetésével egy nagy és egy kisebb busznyi zarándok indult Szentendréről.

Ünnepi szentmisére készen (Fotó: Ivkovič Krisztina)

Időközben, június 22-én az ENDRE cserkészcsapat zarándokai ünnepi egyenruhába öltöztek, és a 100 kilométeren át magukkal hozott zarándokkereszttel indultak a Lévai Szent László Kör ifjú elnökségi tagjai, Ivkovič Krisztina és Kiš M. Benjámin kalauzolásában a lévai temetőbe, ahol dr. Kucsera Ferenc szüleinek sírhelyén a koszorú és a Kucsera sírhalmáról vett föld elhelyezése után áhítatot tartottak. Majd a lévai Kálvárián keresztül, érintve a lévai volt piarista templomot – ahol Ferenc atya piarista kisgimnazistaként sok iskolai szentmisén vett részt – a püspöki szentmise helyszínére mentek.

Közben megérkeztek a buszos zarándok is, akik már a Reviczky Házban felfrissült kerékpáros zarándokokkal együtt a lévai temetőben a kör elnöke kalauzolása mellett bejárták Ferenc atya apai és anyai ágához tartozó, a ma napig a lévai temetőben található sírhelyeket. A temetőlátogatás végén a zarándokok Kucsera szüleinek sírhelyén virágcsokrot helyeztek el, s a püspök atya vezetésével énekes áhítatot tartottak. Majd mindkét zarándokcsoport a lévai Szent Mihály-plébániatemplomba ment, ahol kezdetét vette a püspöki szentmise.

A buszos és kerékpáros zarándokok áhítata Kucsera Ferenc szülei sírjánál (Fotó: Müller Péter)

A szentmise elején Benčík Tibor deméndi plébános, a lévai magyar hívek lelkipásztora köszöntötte Mohos Gábor püspök atyát, Blanckenstein György szentendrei plébános urat, Bacsa Dávid szentendrei káplánt, Léva város alpolgármesterét, Tolnai Csabát, Gyürk Dorottyát, Szentendre kulturális alpolgármesterét, Gyürk Andrást, Magyarország EP-képviselőjét, a szentendrei zarándokokat és a lévai, valamint környékbeli híveket.

Mohos Gábor püspök atya szentbeszédében a vértanúság titkáról beszélt. Többek között rámutatott: „Ami 100 évvel ezelőtt veszteség volt, az ma ilyen sok embert gyűjt egybe. A vértanúságot nem lehet célul kitűzni, azt csak azoknak adja a gondviselő Isten, akiket erre szán. Ma azért zarándokoltunk el Lévára, Kucsera Ferenc szülővárosába, mert itt született meg szívében a papi hivatás felismerése. Köszönet ezért szüleinek, a korabeli lévai katolikus közösségnek, tanítóinak, hitoktatóinak.”

Balról jobbra Bacsa Dávid, Benčík Tibor, Mohos Gábor és Blanckenstein György (Fotó: Müller Péter)

Majd a püspök atya így folytatta szentbeszédét: „Akik a hit útján járnak, óhatatlanul szemben találják magukat azokkal, akik nem a hit útján járnak. Ferenc atya tudta, mi a jó, és a nem jó. Küzdött a hamis ideológiák ellen. Ezért gyűlölték őt egyesek. Ő azzal volt bátor, hogy nem kereste a konfliktusokat, hanem kerülte azokat, és hitet is tett az isteni igazságok mellett. Őrá is igaz, hogy habár a mag elhull, de sokszoros termést hoz. S mire kell, hogy indítson bennünket Ferenc atya vértanúsága? Annak felismerésére, hogy nem a földi élet a fontos, hanem hogy Istent válasszuk, és teljes szívvel az örök élet felé tekintsünk. Haljunk meg önmagunknak, hogy naponta szeretetet tudjunk adni. Szeretetet, mely képes embereket összekapcsolni. Kérjük Dr. Kucsera Ferenc atya közbenjárását, hogy növekedni tudjunk a hitben.”

A szentmise további részében szép egyházi énekeink mellett felhangzott az „Isten hazánkért…” kezdetű szép egyházi énekünk dallamára Jánossy Gábor szövege alapján szentjeink, boldogjaink, hitvallóink életét egy-egy versszakban megéneklő ének, mely egy új versszakot is tartalmazott, ez pár hónapja Léván született:

Léva szülötte, Szentendre káplánja,
Kucsera Ferenc hitünk szószólója,
Ki életét a juhaiért adta, magát feláldozva.

Mohos Gábor püspök atya szentbeszéd közben (Fotó: Müller Péter)

A szentmise végén a lévai és környékbeli magyar hívek nevében a Lévai Szent László Kör elnöke először a püspök atyának köszönte meg a felemelő szentmisét. Többek között így fogalmazott: „Megható számunkra, hogy az idei Dr. Kucsera Ferenc-emlékév első emlékmiséje Léván került bemutatásra, s hogy az ön személyében a Magyar Katolikus Egyház Dr. Kucsera Ferenc szülővárosába is elhozza Ferenc atya életpéldájának üzenetét és emlékezetes módon mutat utat az ő további tiszteletében.” Blanckenstein György plébános úrhoz fordulva pedig az emlékmise gondolatát, a sok munkát köszönte, melynek eredményeként a szentendrei zarándokokkal, Ferenc atya minden tisztelőjével együtt emlékezhettek dr. Kucsera Ferenc mártír hitvallóra és hogy új lelki kapcsolat alakult ki a szentmise résztvevői között.

A szentmise a pápai és a magyar himnusszal, majd a Boldogasszony Anyánk kezdetű egyházi énekkel zárult. A templomból kivonulók zarándokok és hívők mindegyike a Lévai Szent László Kör jóvoltából Kucsera Ferenc-emlékképet kapott, mely Ferenc atya arcképén kívül életének lévai színhelyeit, a város korabeli címerét, gondolati emléktábláját, illetve Kucsera mártíromságát megörökítő énekszöveget tartalmazta.

Benčík Tibor atya a kerékpáros zarándokokkal (Fotó: Müller Péter)

A szentmise után a szentendrei buszos zarándokok Garamszentbenedekre mentek, hogy az ottani apátsági templomot megtekintsék. A csoport azonban négykor már újra a lévai Szent Mihály-plébániatemplomban volt, ahol Mohos Gábor püspök atya vezetésével a zarándokok és a lévai hívek együtt kapcsolódtak be az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust lelkiekben előkészítő világméretű szentségimádásba.