Magyarországi és felvidéki magyar szakemberek vettek részt a konferencián (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A család, mint a transzgenerációs örökség volt a központi témája a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium előadótermében június 22-én megtartott műhelykonferenciának. A Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség által szervezett szakmai napon közel nyolcvan résztvevő jelent meg.

Mint Szathmáry Zsuzsanna lelkész, a Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség vezetője a köszöntőjében elmondta: a mentálhigiénés szakemberek napi munkájukban találkoznak a családokon belüli problémákkal.

„Mindannyiunkat érint a téma, ezt mutatja az is, hogy a műhelykonferenciánkra széles körből érkeztek részvevők Magyarország és a Felvidék számos szegletéből is.”

Szathmáry Zsuzsanna a  Felvidék.ma-nak elmondta: évi rendszerességgel igyekeznek egy műhelykonferenciát szervezni Léván. A jelen szakmai találkozóra több mint húsz magyarországi érdeklődő érkezett, ám a többségük felvidéki, Nagykapostól Nyugat-Szlovákiáig sok-sok településről jöttek el a járási székhelyre.

Szathmáry Zsuzsanna, református lelkipásztor, a Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség vezetője (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A tartalmas szakmai nap dr. Koltai Mária pszichiáter, képzett családterapeuta előadásával kezdődött. Az előadás központjában a család, mint transzgenerációs örökség állt. „Az ember csupán a társadalmi kapcsolataiban, azon belül a családi kapcsolatban létezhet. Az őseink élete, szemlélete mélységesen meghatározza a mi jellemünket, sorsunkat is” – kezdte az előadását a szakember.

Mint hangsúlyozta: a transzgenerációs téma nem a múltról szól, hanem annak a mélyreható megismeréséről annak érdekében, hogy a jövőnk útjait építsük fel belőle.

Az örökségből a jövő generációja számára építkezünk, a meglévő tapasztalatokból gyarapítva az értékes ismereteinket

– tette hozzá.

Dr. Koltai Mária pszichiáter, képzett családterapeuta (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A hallgatóság soraiban elsősorban mentálhigiénével foglalkozó lelkészek, pedagógusok illetve egyéb, az emberekkel szorosan összefüggő szakmákban tevékenykedők ültek. Hozzájuk szólt a pszichiáter következő üzenete: „A múltat a jelenen keresztül a jövő számára építő jelleggel az életünk javát szolgálva használjuk fel.  A mentálhigiénés szakma ezen elkötelezettsége javítja a világot.

Mint elhangzott, a család az egyetlen természetes rendszer az életünkben, mely meghatározott örökséggel bír. Kétfajta örökséget különböztetünk meg. Az intergenerációs örökség azon két-három generáció tapasztalatai, melynek átadóit még személyesen ismerjük. A transzgenerációs örökségnek nevezzük a családon belüli többgenerációs, akár több százéves tapasztalatokat, ezek forrását mi már személyesen nem ismerhettük – vázolta fel dr. Koltai Mária.

Mintegy nyolcvanan vettek részt a Czeglédi Péter Református Gimnáziumban megrendezett konferencián (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A továbbiakban kifejtette az örökség formáit. Megemlítette a családon belüli kulturális örökségeket, valamint a közös múltból fakadó félelmeket és traumákat. Az elődeink bizonyos szituációkhoz való hozzáállásáról, viselkedésmódozatairól is szólt. Mindezeket magunk is letérképezzük tetteinkkel és gondolkodásmódunkkal – jegyezte meg.

A mentálhigiénés szakembereknek a munkája során mindezekre figyelnie kell, illetve figyelembe kell vennie az eltérő transzgenerációs örökségek meglétét. Elmondta: a család a társadalmi és a nemi szerepek mintáját adja, a mai rohanó világunkban sokszor elferdülnek ezek a szerepek.

A szakmai találkozn jelen volt Kiss Beáta is, a házigazda intézmény igazgatója (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A műhelykonferencia délután kiscsoportos foglalkozásokkal folytatódott. A párhuzamos műhelyek témája szintén a család köré összpontosult. Hozott tárgyi emlékeket boncolgattak, az egyéni családokon belüli férfi és női sorsokat elevenítették fel.

A hiánypótló mentálhigiénés képzés

A Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség társszervezőként tavaly októberben Gyűgyön szervezte meg a Kárpát-medencei Lelki Segítő Szolgálat IV. Hálózatépítő Konferenciáját. A felvidéki szervezet segíti a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem mentálhigiénés szakemberképzését Szlovákiában.

Takács Péter, klinikai szakpszichológus, a Károli Gáspár Református Egyetem Mentálhigiénés képzésének felvidéki vezetőoktatója (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Károli Gáspár Református Egyetem 2002-ben Erdélyben indította el mentálhigiénés szakemberképzését. Az elmúlt időszakban fokozatosan terjeszkedett a Kárpát-medencében, Budapest mellett Beregszászon, majd a Felvidéken először Hanván, 2015 szeptemberében pedig Léván kezdték el az oktatást.

2018 februárjában már a második évfolyam indult el Léván, jövő tavasszal fejezik be a kétéves képzést. Az oktatás irányítója Takács Péter, klinikai szakpszichológus, a Károli Gáspár Református Egyetem Mentálhigiénés képzésének felvidéki vezetőoktatója. A képzésnek jelenleg a Lévai Református Lelkészi Hivatal ad otthont.