(Fotó: Rákóczi Szövetség)

Tamási Áron regényében Ábel fogalmazta meg a címben szereplő kérdést. És mire való az iskola? – hangzott el az egyik gombaszögi kerekasztal-beszélgetés keretében. Mi az iskola célja , mi a küldetése a 21. században?

Egy kicsit leegyszerűsítve, anno úgy fogalmaztunk, hogy az alapiskola a középiskolára, a gimnázium az egyetemi tanulmányokra és a szakközépiskola egy bizonyos szakmára, tehát az életre készíti fel tanulóit.

Úgy gondolom, ma az iskola ennél többre hivatott.

Ebben a gyorsan változó globalizált világban, amikor ezrével szűnnek meg hagyományos szakmák és ezrével keletkeznek újak, a szakmára, tehát az életre való felkészítés más megvilágításba kerül.

Az egész életre szóló foglalkozások lényegében kihalnak, ezért az egész életre szóló foglalkozás követelményei helyett

sokkal időszerűbb az egész életre szóló foglalkoztathatóság kérdése.

Az élethosszig tartó tanulás életünk meghatározó részévé válik, ezért az iskola elsődleges feladata az élethosszig tartó tanulás megalapozása kell legyen!

Tudatosítanunk kell azt is, hogy az iskola elveszítette kizárólagosságát. A pedagógus már nem az egyetlen információforrás a diákok számára.  Információforrásként kell kezelni a Wikipediát,You Tube-t, Facebook-ot, Twitter-t stb., ezért arra is meg kell tanítani a diákokat, hogy a megszerzett információkat hogyan ellenőrizzék, miként hasznosítsák, tehát a kritikus gondolkodásra.

Az élethosszig tartó tanulással kapcsolatban az iskola egyik legfontosabb feladata, hogy megtanítsa a diákot az önálló ismeretszerzésre, a tanulásra, valamint saját tanulási útjának értékelésére, tehát az önértékelésre.

Nagyon fontos tehát, hogy az iskola ne csak tudást, hanem kultúrát közvetítsen és személyiséget formáljon.