(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

A mintegy hétszázötven lakosú Nagytúr községben fontosnak tartják a környezetvédelmet, a természet megóvását. A Lévai járásban lévő falu az elmúlt időszakban számos fejlesztést és beruházást valósított meg ökológiai lábnyomának csökkentése érdekében.

A háztartási hulladék szelektálása mellett a zöldhulladék újrahasznosítása érdekében is sokat tevékenykednek. Mindennek meg is látszik az eredménye, a begyűjtött hulladék mennyisége tekintetében a Lévai járás legzöldebb településének tekinthetjük.

A zöldhulladék komposztálása

„Már több évvel ezelőtt megfogalmazódott egy komposztálóudvar létrehozásának az ötlete, mivel fontosnak tarjuk a környezetünk megóvását” – kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Péter Jaroslav, Nagytúr polgármestere. Mint hozzátette: a komposztálóudvart a berendezésekkel önerőből hozták létre. Ugyan 2016-ban a környezetvédelmi minisztériumnál pályáztak a kivitelezésre, ám ez akkor sikertelennek bizonyult.

A traktor a közterület zöldhulladék összegyűjtését végzi (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A községi hivatal melletti udvaron valósították meg a komposztálást szolgáló telepet. Saját költségvetésükből lízingre vásárolták meg a szükséges technikai eszközöket, a traktort, a fű- és gallyzúzót, valamint az utánfutót. 2018 szeptemberében hivatalosan is megkapták az engedélyt a szakszervektől a telep üzemeltetésére.

„A komposztálótelepen a falunk közterületéről begyűjtött zöldhulladékot dolgozzuk fel”

– magyarázta a falu első embere.

A közeljövőben itt épül fel a korszerű szelektált hulladékot gyűjtő udvar (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Idén májusban már sikeresen pályáztak a környezetvédelmi minisztérium további pályázatán. Tizenhárom település közösen pályázott a háztartási komposztálók megvásárlására. A projekt összértéke meghaladta a 157 ezer eurót. Ennek köszönhetően nyár elején Nagytúron 107 darab háztartási komposztálóberendezést osztottak szét a lakosoknak.

Mint Péter Jaroslav megjegyezte: korábban nem volt megoldott a lakosság körében a zöldhulladék hasznosítása. Sokan ugyan összegyűjtötték, majd elégették az udvaron. Ugyanakkor akadtak, akik az udvaruk zöldhulladékát a falu határába hordták, illegális hulladéklerakatot hozva létre.

A gallyzúzó szintén a komposztálás során használják (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A projekt ezen a helyzeten változtat. „Hasznosnak bizonyultak a kiosztott komposztálóberendezések, további érdeklődők is jelentkeztek. A közeljövőben önrészből bővítjük az eszközrendszert. Ezzel megoldódik a zöldhulladék problémája” – folytatta a polgármester.

A háztartásokban összegyűjtött zöldhulladék a komposztálóberendezésben komposzttá alakul, melyet a saját kertjében mindenki növényi trágyaként tud hasznosítani. Ezáltal egy ökológiai ciklus alakul ki, mely a környezet megóvását szolgálja.

A községi komposztálótelep komposztját a közterületeken hasznosítják. Ugyanakkor a gallyaprító által összeaprított hulladékot a téli időszakban a községi hivatalnak és az óvodának helyt adó épület fűtésére használják fel.

A szelektált hulladék gyűjtése

A komposztálás új keletű a faluban, nem úgy a szelektált hulladékgyűjtés. Ennek már több éves hagyománya van, de a közelmúltban ez is bővült.

A felaprított gallyakkal a téli időszakban fűtik majd a községi hivatal épületét (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Június folyamán egy újabb sikeres pályázatnak köszönhetően a szelektált hulladék gyűjtésére szolgáló udvart alakítanak ki a komposztálótelep mellett.

„Célunk a minél kevesebb háztartási hulladék termelése. Napjainkban még igen sok olyan hulladék kerül a háztartási szemét közé, ami szelektálható lenne. Ezen szeretnénk változtatni a befektetésekkel”

– emelte ki a falu első embere.

Mint megjegyezte: a szemétlerakatba kerülő háztartási szemét csökkenthető a tudatos szelektálással és komposztálással. Így a község bizonyos pénzösszeget is megtakaríthat, melyet más területen tud felhasználni.

Külön elkerített területen található a komposztált zöldhulladék (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A lakosságot megfelelően kell tájékoztatni az újrahasznosítás lehetőségeiről. Erre is gondoltak a községben. Csakis hatékony együttműködést folytatva tudjuk a környezetünket megóvni – emelte ki Péter Jaroslav.

Nagytúron külön szelektálják a papírt, a műanyagot, a fémet, az italoskartont, az elektronikus- és zöldhulladékot, a gumiabroncsot, a használt étolajat, valamint az üveget.

A továbbiakban a szelektálást szeretnénk bővíteni. Mindent, amit lehet, gyűjtünk, s mindezt egy elérhető helyen – szögezte le.

Egy hónap alatt összegyűjtött műanyag hulladék a szelektált hulladéktárolóban (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A hulladéktelep kialakítása folyamatban van. Jelenleg a hivatal melletti hátsó udvarban vannak elhelyezve a nagyméretű konténerek. Várhatóan a jövő év folyamán épül ki az új hulladéktelep. A fejlesztés a munkahelyteremtést is szolgálja, mivel a községi hivatal egy állandó alkalmazottja fogja biztosítani a napi működtetést.

A szelektált gyűjtésnek köszönhetően tavaly több mint tíztonnányi műanyagot gyűjtöttek össze, s a papír, a fém és a gumiabroncs mennyisége is megközelítette a tíz tonnát. Ennek köszönhetően is vált a falu a  járás legzöldebb településévé.

Faluszépítés a növényzettel

A Kistúrból és Középtúrból álló Nagytúr községet takaros és rendezett utcák jellemzik. A kistúri részen található Somogyi park a település pihenőhelye, amely egyben az aktív pihenést is szolgálja. Itt található a község focipályája, valamint a többfunkciós sportpálya. A dús növényzet megfelelő árnyékot biztosít a parkba érkezőknek.

A közeljövőben több ezer virágot ültetnek ki a nagy kiterjedésű területen. Emellett mintegy hetven fát ültetnek a település temetőiben.

E fák a zöldövezet növelése mellett szélfogóként és árnyékadóként is működnek majd a köztemetők ravatalozói mellett.

A faluban az elhasznált étolajat is összegyűjtik (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A községi hivatal rossz állapotban lévő téglakerítésének helyére sűrű sövényt telepítettek. A sövény az udvaron található dísznövényekkel együtt üde látványt nyújt a falun áthaladó főút szomszédságában.

Ez még nem minden. Szintén az elmúlt időszakban alakították ki az esőkerteket. Ennek lényege, hogy az esőcsatornán át a háztetőről lezúduló esővíz öntözi a kertet. A lefolyó felesleges esővíz alig 75 óra alatt felszívódik. Az esőkertben olyan tipikus dísznövényeket helyeztek el, melyek bírják az extrémebb időjárást is. Így huzamosabb aszály idején ugyanúgy virágoznak, mint a nagyon csapadékos időszakban, s mindehhez csupán az esővizet használják fel.

Az ún. esőkert a községháza mellett (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Péter Jaroslav végezetül megjegyezte:

a környezettudatos szemléletmóddal hozzájárulunk a természetvédelemhez, ám mindez csakis a közösség összefogásával lehetséges.