Fotó: 24.hu

Az iskolaügyi tárca a kisebbségek nyelvén oktató iskolák számára a szlovák nyelv idegen nyelvként való elsajátításának formáját és módszereit ajánlja. Mindez a következő tanévre szóló pedagógiai-szervezési irányelvekből adódik, melyek a minisztérium weboldalán olvashatók.

Az iskoláknak ugyanakkor tájékoztatniuk kell a szülőket a kisebbségek nyelvén oktató iskolák, vagy a kisebbségek nyelvét oktató iskolák választásának lehetőségeiről.

„Az oktatásügy területén át kell értékelni a helyzetet. A magyar közösség specifikus igényeit külön törvénynek kell megoldania“ – nyilatkozta a témával kapcsolatban a SITA hírügynökségnek Kocur László, az MKP pártigazgatója.

Az oktatásügyi törvény megváltoztatása Kocur szerint a magyar tannyelvű iskolák számára tartalmi reformot és pozitív diszkriminációt jelentene az iskolák finanszírozásában. „Ide tartozik a szlovák nyelv magyar iskolákban történő oktatása is. Mivel a magyar anyanyelvű tanulók számára a szlovák idegen nyelvnek számít, meg kell teremteni minden törvényi és anyagi feltételt ahhoz, hogy a szlovák nyelvet hasonló módszerrel és segédeszközökkel oktassák, mint a többi idegen nyelvet. Ez növelné az oktatás hatékonyságát és garantálná, hogy a nemzeti kisebbséghez tartozó gyermekek az anyanyelvük mellett a szlovák nyelvet is kellőképpen elsajátítsák“ – mondta Kocur.

A minisztérium javasolja továbbá, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvén oktató alapiskolák 1. évfolyamában a választható órákat a nemzeti kisebbségek nyelve és irodalma elsajátításának, illetve a zenei nevelés oktatásának megerősítésére fordítsák.

A nemzeti kisebbségek nyelvén oktató iskolákban ajánlják továbbá a szlovák nyelv alaposabb elsajátítása érdekében felhasználni a kortárs szlovák szerzők ifjúsági és gyermekkönyveit, valamint a szlovák nyelvű ifjúsági és gyermeklapokat.

Az oktatási intézményeknek tájékoztatniuk kell továbbá a roma tanulók szüleit a roma nyelv és irodalom oktatásának lehetőségeiről, érdeklődés esetén pedig be kell biztosítani a roma nyelven történő oktatást.

A minisztérium szerint a kisebbségek oktatásának egyik hatékony eszköze az IKATIKA digitális billingvális projekt lehet, melynek anyaga az államnyelven kívül ruszin, magyar és roma nyelven is hozzáférhető.

Az Oktatásügyi Minisztérium 2017-ben indította új kísérleti programját IKATIKA néven, melyet a nemzetiségi óvodákba, illetve nulladik osztályba járó gyerekek körében teszteltek. A program az innovatív jellegű oktatáshoz nyújt segítséget, s ugyanakkor a hátrányos szociális helyzetben lévő gyermekek eredményesebb oktatását is elősegíteni hivatott korszerű eszközök segítségével.

A projektbe 12 magyar nevelési nyelvű óvoda, hat ruszin többségű óvoda és 12 nulladik évfolyamos, roma többségű tanulói létszámú alapiskola kapcsolódott be.

A projekt célja volt, hogy a kiválasztott magyar, ruszin és roma tanítási nyelvű óvodákban és iskolákban a gyakorlatban teszteljék a legkisebbek oktatásában alkalmazásra kerülő újszerű eljárásokat. A készítők a pedagógusoknak szánt modern módszertani anyagok, valamint a kétnyelvű digitális tananyag segítségével színesebbé és vonzóbbá kívánják tenni a gyerekek anyanyelven történő oktatását.

(Felvidék.ma/Webnoviny.sk)