Látkép nyitrai Kálvária-domb tejére (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Nyitra és annak vidéke – a Zoboralja, magyarságunk legészakibb pereme, amely bár erősen megfogyatkozott magyarságában, mégis élni akar és tisztelettel őrzi hagyományait és katolikus hitét. Több gyönyörű zarándokhely is található e vidéken, magyar lelki eseményeivel azonban ezek közül kétségkívül kiemelkedik a festői környezetű Kálvária-domb a történelmi Nyitra város szívében.

Immár ugyanis az egész esztendő folyamán várják ide a magyar zarándokokat gazdag és értékes programmal. Gyakorlatilag májustól egészen decemberig havonta fogadják a híveket szentgyónási lehetőséggel, mindig más imaszándékú szentségimádással, közös keresztúti ájtatossággal, énekelt litániákkal, és persze ünnepi szentmisékkel.

Ezekre mindig olyan lelkipásztorokat hívnak, akik megindító szavaikkal és a szentmise bemutatásának méltó módjával rendkívül gazdagítani tudják az összegyűlt zarándokokat.

És ahogy a hívek egyre növekvő száma is mutatja, Isten kegyelméből lelkileg igen hasznos a szervezők fáradozása. A zarándokévet pedig mindig bentlakásos, több napos lelkigyakorlattal zárják, melyet ígérete szerint idén Böjte Csaba testvér vezet majd.

Az idei zarándokév a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében zajlik. Az előttünk álló, Nagyboldogasszony ünnepéhez kötődő hétvégén, azaz augusztus 17-én és 18-án lesz e zarándokhely főbúcsúja.

Szombaton vendégül látják az elsősorban magyar szentek és boldogok ereklyéivel gazdagított Missziós Keresztet, az Eucharisztikus Kongresszus szimbólumát, amelyet maga Ferenc pápa áldott meg, és amely bejárja az egész magyarlakta Kárpát-medencét.

Az egész hétvégén ott fog majd tündökölni a szabadtéri oltárnál.

A Missziós Kereszt ünnepi liturgikus fogadása 16 órakor kezdődik. A Szent Keresztet tisztelő sok szép és régi éneket tartalmas elmélkedések kísérik majd, melyeket a kereszthódolat követ. De vendégül látják dr. Fábry Kornél atyát, a kongresszus főtitkárát is Budapestről, aki a 17 órakor kezdődő szombati szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka lesz, hogy ezzel Zoboralja is bekapcsolódjon az előkészületekbe. A szentmise után pedig Kornél atya előadást tart a kálváriai missziós ház nagytermében, melynek témája: „Az Eucharisztia az egyház és életünk középpontja.“ Előadásai mindig gazdagítani tudják a hallgatókat, és rendkívül élvezetesek. Ez is egy lehetőség tehát, hogy a zarándokok még közelebb kerüljenek a jövő évi budapesti eseményekhez.

A missziós ház a Kálvária-domb tövében (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Vasárnap, augusztus 18-án a magyar program reggel 8 órakor kezdődik, ünnepi főpapi szentmisével, amit Mons. Haľkó József pozsonyi segédpüspök mutat be, és ezt követi majd a közös magyar keresztút egészen a Kálvária-domb tetejére, melyről gyönyörű kilátás nyílik az egész vidékre.

A főbúcsúi zarándoklat kapcsán közöljük beszélgetésünk összefoglalóját dr. Zeman Istvánnal, a magyar búcsúk főszervezőjével:

Mit jelent a zoboraljai magyarság számára a nyitrai kálvária?

Úgy velem, újra rendkívül sokat! Az, hogy van vidékünkön egy kegyhely, ahol májustól egészen decemberig havi rendszerességgel anyanyelvünkön dicsérhetjük Istent és kérhetjük Nagyasszonyunk anyai oltalmát, egy felbecsülhetetlen kegyelem. És különösen azon hívek számára, akiknek községeiben már nincs magyar szentmise, szentségimádás, keresztút vagy szentgyónási lehetőség, s akik csak itt énekelhetik gyermekéveik templomi dallamait.

Hogyan mutatkozik meg leginkább a hívek öröme?

Erre rendkívül egyszerű a válasz, tessék csak mélyen a szemükbe nézni! Oda van írva minden örömük és bánatuk, minden, amit a Szűzanya és isteni Gyermeke lábai elé hoznak. Nincs olyan alkalom, hogy a hívek ne jönnének könnyekkel telt szemekkel megköszönni a zarándoklatot, a szép imákat és elmélkedéseket. De valójában én köszönöm, hogy a Gondviselés kegyelméből újra és újra együtt lehetünk, együtt imádkozhatunk, együtt énekelhetünk. Amikor ősrégi magyar énekeinktől zeng a kegytemplom, az nekem a legnagyobb jutalom!

Miért látta fontosnak, hogy Zoboralja egy egész zarándokév eseményeivel kapcsolódjon be a 2020-as, Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusba?

Gondoljunk csak bele, hogy a kongresszusok 150 éves történelme folyamán ez csak a harmadik, amelyet a közép- és kelet-európai térségben rendeznek majd. Az 1938-as budapesti kongresszus után magyarságunk újra abban a nagy kegyelemben részesül, hogy e világszintű, milliókat megmozgató eseménynek otthont adhat. Egyben azonban úgy vélem, hogy ez egész magyarságunk számára egy felszólítás is, hogy megújuljunk lelkiekben, hogy újra megbecsüljük keresztény gyökereinket, megmutassuk hitünket és abból fakadó örömünket. És erre készülni kell! Ezért is tartottam fontosnak, hogy itt a felvidéki Zoboralján is bekapcsolódjunk a méltó felkészülésbe, hogy az itteni magyarságnak is legyen lehetősége közösen, egy éven át tartó ünnepi kereteken belül elmélyíteni hitét és megmutatni ragaszkodását az Oltáriszentségben mindig köztünk lakozó Jézus Krisztushoz. Kérem, legyünk együtt részesei ezeknek a gazdag eseményeknek. Megéri!