Gyönyör László atya megáldja a felújított zarándokhelyet (Fotó: Tóth Magdolna)

A hétvégén került sor a felújított kotyinkai kápolna és megszépült környezetének a megáldására Ipolyfödémesen. A községből elszármazott három magánszemély kezdeményezésére és anyagi támogatásával újult meg az egykori falu területén található zarándokhely.

Mint azt Tóth Magdolna, Ipolyfödémes polgármestere a Felvidék.ma-nak elmondta: „Egykoron a Kotyinka-völgyben állt a falunk, ezt támasztják alá az első írásos emlékeink is. Az oszmán török támadásai idején lerombolták a falu templomát, ugyanakkor a teljes a falu is megsemmisült. Az ipolyfödémesiek pár kilométerrel arrébb telepedtek le.”

Magánszemélyek támogatásából újult meg a kápolna (Fotó: Tóth Magdolna)

Az egykori templom egy falrésze maradt csak ránk. Évszázadok múltán a romtemplom mellett építették meg  a kápolnát. Mint a falu első embere megjegyezte, pár évvel ezelőtt szervezték meg az Ipolyfödémesről elszármazottak találkozóját.

„A többedik alkalom után idén februárban az elszármazottak szerveztek megvendégelést Vendégem a szülőfalum címmel. Ezen az eseményen vetette fel Petrezsil László, Nagy Imre és Annus László a kápolna felújításának ötletét”

– vázolta fel Tóth Magdolna.

A gondolatot tettek követték. A három magánszemély anyagi támogatásával májusban kezdődtek el a munkálatok. Az önkormányzat önkéntes munka szervezésével segítette a kivitelezést, melynek során közel negyven személy tisztította meg a romtemplom környezetét. A faluba vezető úttól ösvényt alakítottak ki a zarándokhelyhez.

Szabadtéri ünnepi szentmise során áldották meg a zarándokhelyet (Fotó: Tóth Magdolna)

A kápolnát teljes egészében restaurálták. A romtemplom falát is megerősítették, itt jelentősebb munkálatokat nem végezhettek, mivel műemlékvédelem alatt áll. A zarándokhelyen található egy kis harangláb is. Huzamosabb ideig üresen állt, most került bele egy kisebb méretű harang. Emellett egy szimbolikus temetővel gazdagodott a terület. Egy információs táblát is elhelyeztek a kápolna mellett, melyen a hely története olvasható.

Az ösvény két oldalát fákkal ültették be. Az egyes facsemetéket a helybeliek vásárolták. A szimbolikus temetőben négy fát ültettek el. Hármat a felújítás kezdeményezőinek tiszteletére, a negyedik facsemetét pedig a falu nevében.

A zarándokhelyet korábban is használták. „A falu hívő közössége Mária-ünnepekkor, Nagyboldogasszony és Kisboldogasszony ünnepén rendszeresen ellátogatott ide, ahol ünnepi szentmiséket celebráltak ” – folytatta a polgármester.

Főleg Mária-ünnepekkor tartanak szentmiséket az egykori templom tövében (Fotó: Tóth Magdolna)

Több alkalommal körmenettel egybekötött szentmise helyszíne volt. A községi hivatal eddig is rendben tartotta a területet. A  közmunkások rendszeresen kaszálták a füvet, a feljáratot is rendezték.

A kápolnában két szobor, a Szűzanya és Szent Bernadett szobra található. Az elmúlt mintegy másfél évtizedben mindkét szobrot ellopták, majd fokozatosan helyettesítették, a Szűzanya szobrát lengyel zarándokok hozták, Szent Bernadett szobrát pedig a Rózsafüzér Társulat pótolta.

Augusztus 17-én Gyönyör László atya celebrálta az ünnepi szentmisét, ennek keretében áldotta meg a megszépült zarándokhelyet.  Tóth Magdolna és a falu önkormányzata hálás a kezdeményezők támogatásáért, hiszen a felújítással az ipolyfödémesiek mellett a környék is gazdagodott egy zarándokhellyel.

Most már információs tábla is hirdeti a romtemplom és a zarándokhely történetét (Fotó: Tóth Magdolna)

A Kotyinka-völgyi település története 

Ipolyfödémes a Korponai-dombság déli nyúlványaiban, 345 m tengerszint feletti magasságban megbúvó kisközség. Hont vármegye egykori székhelyétől, Ipolyságtól északkeletre fekszik 22 kilométernyi távolságra. Az első írásos említése 1259-ből származik, Terre Fedemes alakban említve a községet.

Mint az információs táblán olvasható: Födémes ősi, Árpád-kori templomának Szent Mihály arkangyal volt a védőszentje, ami arra is utal, hogy a falu lakói egykor katonai, valószínűleg határvédelmi feladatot is teljesítettek. A 13. században román stílusban épült templom 15 méter hosszú és 7 méter széles volt. Egyes vélemények szerint a 15. században a templomot átépítették, kibővítették.

Ennyi maradt az egykori középkori templomból (Fotó: Tóth Magdolna)

A jelenlegi Kotyinka-völgy festői környezetében meghúzódó középkori Födémes mindennapjairól kevés adatot őriztek meg az oklevelek. A középkori falunak az oszmán hódítások vetettek véget. Az oszmán hódítás 1544-ben érte el a régiót, amikor elesett Nógrád vára. Ali budai pasa 12 ezer fős török serege 1552 júliusában elfoglalta Drégely várát is, majd augusztusban, a palásti csatában vereséget mért a magyar seregre.

Födémes határát is ekkor érték el a török martalócok, s ekkor rombolták le az Árpád-kori templomot. A templomromhoz és annak környékéhez több monda is fűződött a födémesi nép emlékezetében.

Pár kilométerrel az egykori templomtól, a fákkal övezett területen telepedtek le az ipolyfödémesiek, itt alapították újjá a községüket. A 18. század közepén emelték a ma is használatban lévő új templomot.