A napokban jelenik meg a Református Újság gyülekezeti tájékoztató szeptemberi lapszáma. A tartalomból válogattunk.

A címlapon Csoma László a keresztyénségről osztja meg gondolatait. Az előszóban felteszi a kérdést, vajon mit jelent korunkban a „keresztyén” szó? Miért nevezik épp Antiókhiában az apostolokat keresztyéneknek? István vértanú megkövezése után a Jeruzsálemet elhagyó keresztyének tesznek bizonyságot a Megváltóról ebben a városban.

A Világoldal – Hitről hívőknek című rovat az augusztus 20-ai ünnephez kapcsolódva a 21. századi magyar Miatyánkról szól a néhai Jókai Anna reflexiójával.

A hőséggel tarkított nyári időszakban is számos alkalom és rendezvény valósult meg a gyülekezetekben. Több gyülekezet szervezett táborokat a szünidőben. A Barsi Református Egyházmegye gyermektáborának Nagysalló adott otthont. Mint a beszámolóban olvasható, az előadásokra a KOEN program alapján került sor.  Az előadások és a gyermekekkel való foglalkozások fő célja: „megláttatni a gyerekekkel, hogy ők is járhatnak társaik előtt jó példával, és ezzel ösztönözni őket a példaadásra.“

Folytatódott a hagyomány az Alsó-Ipoly mentén, Ipolypásztó, Garamsalló, Ipolybél és Zalaba református gyülekezetei a zalabai templom mellett tartották meg szabadtéri közös istentiszteletüket.

Léván Tinitáborba várták a fiatalokat. Az idei Tinitábor központi témája a Tízparancsolat volt, melyet Süll Tamás lelkipásztor, mentálhigiénés szakember boncolgatott, és próbált feltárni a fiatalok előtt.

Az Ipolysági Református Egyházközség idén nyáron immár harmadik alkalommal szervezte meg napközis gyermektáborát. Az ötnapos táborban mintegy harminc gyermek vett részt. Titkos ügynökök segítségével keresték a bibliai üzeneteket, az Isten szavát.

Nagykaposon énekkari összpontosítást tartott a helyi gyülekezet és a Cantabile kamarakórus. A Buza lelkészházaspár elbúcsúzott Rozsnyótól, ahol kilenc évig szolgáltak.

Nagy útra vállalkozott Kaposmérő református gyülekezetének 23 fős csoportja, amikor úgy döntött, hogy pár nap alatt igyekszik minél többet megismerni Felvidék történelmi nevezetességeiből. A lelkes csapat a Felvidék keleti részével, Kassa és Eperjes környékével ismerkedett meg.

A spliti magyar közösség is megemlékezett az Szent István-i államalapításról és az új kenyér ünnepéről.

A szeptemberi lapszámból sem hiányozhat a Fiataljainknak című gyermekrovat, a Bibliaolvasó vezérfonal, valamint folytatódik a játék is.