Illusztráció (pravda.sk)

A Szociális Biztosító 2019. szeptember 1-jétől könnyít az árvasági ellátásra jogosultak helyzetén. Ugyanis már nem kéri, hogy a középiskolások és főiskolások illetve egyetemisták igazolják, hogy tanulmányokat folytatnak.

A Szociális Biztosító ezt az igazolást ezentúl egyenesen az Oktatásügyi Minisztérium nyilvántartásából kéri ki. Ez az intézkedés újabb bizonyítéka akar lenni a bürokráciacsökkentő törvény működésének.

Van azonban egy bökkenő… Előfordul, hogy nem mindegyik iskola küldi meg az Oktatásügyi Minisztérium adattárába a diákok adatait. A Szociális Biztosítónak így automatikusan nem állhat rendelkezésére valamennyi árvasági juttatásra jogosult középiskolás, főiskolás és egyetemista diák adata. Ezért, ha az iskola nem nyújt információt a minisztériumnak (ilyenek lehetnek a belügyminisztérium és a honvédelmi minisztérium hatáskörébe tartozó tanintézmények) akkor az árvasági juttatást igénylő diáknak saját magának kell a Szociális Biztosítóhoz benyújtania az iskolalátogatást bizonyító igazolást.

A biztosító ugyanis csak abban az esetben fizethet ki árvajáradékot, tehát akkor ismerheti el az árvasági juttatásra való jogosultságot, ha igazolást nyer, hogy az árva tanul és így bizonyított az ellátatlansága.

A Szociális Biztosító arra is figyelmeztet, hogy az iskolák csak az első évfolyamba való beiratkozás után aktualizálják az adattárukat, azaz szeptember elseje után, így a diákok adataihoz csak a következő hónapban lehet hozzáférni. Ebből adódik, hogy az első évfolyamba beiratkozott középiskolás diákok adatai csupán októberben lesznek elérhetők, a főiskolákon, egyetemeken tanulóké pedig csak novemberben.

Ezért a biztosító javasolja, hogy az árvasági segély igénylésének benyújtásakor mellékeljék az iskolalátogatás igazolását is. Ezzel meggyorsítják az árvasági segély intézésének folyamatát. A biztosító akkor is kéri az iskolalátogatásról szóló igazolást, ha a diák külföldön folytatja tanulmányait. A Szociális Biztosító Szlovákiában 2019. július végéig 18 771 esetben folyósított árvasági segélyt. A biztosító szakemberei egyben felhívják a figyelmet arra is, hogy egyidejűleg rokkantsági nyugdíjra és árvasági ellátásra nincs lehetőség.

Az a fiatal ugyanis, aki rokkantsági ellátásban részesül, nem számít ellátatlannak, tehát árvasági segélyre nincs jogosultsága.

(Pravda/Felvidék.ma)