58492

A Pro Minoritate polgári társulás kampányt indít a magyar névhasználat érdekében. A kampány főleg a 14-18 éves korosztályt célozza majd meg, mivel ez a korosztály esetében jár legkevesebb utánjárással a névmódosítás kivitelezése. Az ő esetükben általában még nem kell igazolványokat lecserélni, legfeljebb a személyi igazolványt, ha az érintett személy már betöltötte a tizenötödik életévét.

A kampány keretében fiatal nyelvhasználati aktivisták tartanak előadásokat, elsősorban egykori „alma mater”-ükben, amely előadások során felhívják a diákok figyelmét a név magyarul történő használatának fontosságára, tájékoztatnak a névhasználatra vonatkozó jogi szabályozásról és a névmódosításhoz szükséges gyakorlati tudnivalókról.

A kampány keretében egy honlap is készül, ahol a tervek szerint minden ezzel kapcsolatos fontos információ online is elérhető lesz.

A magyar név hivatalos használata a rendszerváltást követően vált lehetővé Szlovákiában. Nemzetközi kisebbségvédelmi szerződések is biztosítják ezt a jogot, Szlovákia az ország európai integrációja érdekében foglalta törvénybe ennek lehetőségét. A név ugyanis fontos eleme nemzeti identitásunknak, azt kifejezi a nyilvánosság számára is könnyen felismerhető módon.

Annak ellenére, hogy immár több évtizede törvényben biztosított jogról van szó, még mindig rengetegen szlovakizált névvel szerepelnek hivatalos irataikban. A családjuk, ismerőseik által Lászlónak, Erzsébetnek, Györgynek hívott magyar emberek, irataikban „Ladislav”-ként, „Alžbeta”-ként, „Juraj”-ként vannak feltüntetve. A totalitárius rendszer örökségeként már a rendszerváltozás után születettek esetében is ez a rossz gyakorlat tovább él. Szép hangzású magyar családi nevek is túl gyakran szerepelnek az „o-vá” toldalékkal, miközben szlovák és cseh nők is sok esetben szívesen megszabadulnának tőle.

A „Használd magyarul!” kampány célja, hogy minél szélesebb körben ismertté váljon e törvényi lehetőség, és minél többen éljenek vele. A fiatalabb korosztály megszólítása ezért is fontos, mert az üzenet a szüleikhez is eljut, hisz kérelmezniük is nekik kell a névmódosítást, még ha azt a gyermekük is kezdeményezi.

Pro Minoritate / Felvidék.ma