Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma

Október 25-én, szombaton a vereknyei magyar hívek szép számban emlékeztek meg a 140 évvel ezelőtt, elődeik által felépített (régi) templomról. Ebből az alkalomból meghívták az egyházközségbe a 2011. július 1-je és 2013. június 30-között magyar káplánként itt működött Nemes Attilát, aki jelenleg Illésházán teljesít plébánosi szolgálatot. 

Az ünnepi szentmise idejére díszbe öltözött a régi templom, melynek főbejárata előtt virágokból kirakták a 140-es számot. A szentmise előtt fél tíztől magyar nyelven imádkozták a rózsafüzért. A 10 órai ünnepi misére teljesen megtelt a kápolna, eljöttek a szomszédos egyházközségek hívei: a püspökiek, vereknyeiek, szúnyogdiak, de a főréviek, ligetfalusiak, sőt a ferences közösséget látogató magyar hívek is elzarándokoltak erre a felemelő eseményre.

Nemes Attila plébános szentbeszédében először Róma egyik fő templomáról, a Szent Péter-bazilikáról beszélt, ahol Pétert, a kősziklát eltemették. Aztán a lateráni bazilikáról szólva elmondta, a templom nemcsak maga épült kőből, hanem a belső tere is, az oltár, az örökmécses, a padok, a hívek énekétől és imájától zengő és azt visszhangzó falak, mindez egy megközelítés szerint Krisztus misztikus teste, melyet folyamatosan építenünk és szépítenünk kell.

Így van ez Vereknyén is, ahol a magyar hívek rendre összejönnek vasárnapról vasárnapra és a fő egyházi ünnepeken. A plébános kérte a Szentlélek közbenjárását, hogy ez így maradjon továbbra is, s hozzák el magukkal a gyermekeiket, unokáikat, a boldog magyar jövő zálogait.

A plébánián Krošlák Marek helybéli plébános is megjelent, aki néhány szóval szintén köszönetét fejezte ki a vereknyei magyar hívek buzgóságáért, majd Schwarz Zsuzsanna köszönte meg Marek plébánosnak, hogy magyar nyáját pásztorként felkarolja. Az ünnepség kötetlen beszélgetéssel, az emlékek felelevenítésével fejeződött be a plébánia nagytermében.

Kívánjuk, hogy a jövőben még sok ilyen magyar egyházi rendezvényt szervezzenek Vereknyén, és hogy tartsa meg szent hitében és magyarságában a közösséget a Mindenható, a Magyarok Nagyasszonya a a Szentlélek közbenjárására.