(Fotó: infohalmaz.hu)

Általánosan köztudott, hogy ösztöndíjban a főiskolások, egyetemisták részesülhetnek. Ám a középiskolák tanulóinak is lehetőségük van szociális ösztöndíj elnyerésére. Azoknak a középiskolásoknak a szülei kérhetik gyermekük részére a szociális ösztöndíj, stipendium folyósítását, akiknek havi bevételük a létminimum határán mozog. Idén nőtt az ilyen, középiskolások számára megállapított támogatások összege.

Az idei, 2019/2020-as tanévben azoknak a középiskolás diákoknak ítélhetik meg a maximum 47,98 eurós havi juttatást, akiknek családja anyagi szükséghelyzetben van, bevételük nem haladja meg a létminimumot és szociális segélyt kapnak. Az ösztöndíjak összegének kiigazítása követi azt az intézkedést, amelynek értelmében 2019 július 1-től emelkedett az ellátatlan gyermekek után kifizetett összeg. Erről a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma tájékoztatott.

Miként számítják ki az ösztöndíj összegét?

Az összeg megállapításánál figyelembe veszik a diák tanulmányi eredményeit és a jelenlegi ellátatlan gyermekek után járó létminimum összegét, azaz a létminimum felét adják azoknak a diákoknak, akik tanulmányi eredménye eléri a 2-es átlagot, 35%-ot azoknak akik tanulmányi átlaga 2,5 és 25%-át azoknak a tanulóknak, akik tanulmányi átlaga 3,5. Ebben a tanévben ezek az összegek az ilyen kiszámítás után 47,98, továbbá 33,59 illetve 23,99 eurót tesznek ki.

Mikor kérhetik az érintettek a pénzösszeg kifizetését?

Semmiféle időbeli korlátozás nem létezik, de azért bizonyos feltételek akadnak. Az ösztöndíjat a tanulók illetve családok a tanév folyamán bármikor igényelhetik. Feltétel azonban, hogy a középiskola, ahol a diák tanul rendelkezzen a CVTI-SR intézménnyel aláírt érvényes szerződéssel. Az ösztöndíj jogosságáról és annak összegéről azonban végső soron az iskola igazgatója dönt.

A legutóbbi, 2018/2019-es tanévben Szlovákiában összességében 58 960 stipendiumot fizettek ki 2 millió 196 ezer euró értékben.

Az ösztöndíjra jogosultak száma 2018 szeptemberében 5109 volt, ez a szám 2018 decemberére 6134-re emelkedett. A legtöbb ösztöndíjat a Kassai (19 339) és az Eperjesi (18 054) megyében utalták ki, a legkevesebbet a Trencséni (1276) és Pozsony (954) megyében. Az ösztöndíjak átlagos összege 37,24 euró volt, éves viszonylatban ez 1,13 eurós emelkedést jelentett.

A stipendiumokat a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma biztosítja a SzK Tudományos, Műszaki, Információs Központján (CVTI-SR) keresztül. Célja pedig, hogy támogassák azokat a fiatalokat, akik ugyan szegényebb, hátrányos helyzetű családokban élnek és nevelkednek, de érdeklődnek a tanulás iránt, van elképzelésük a jövőre nézve és középiskolai végzettséget akarnak szerezni. Amennyiben pedig elvégzik legalább a középiskolát, nagyobb eséllyel érvényesülhetnek a munkaerőpiacon, könnyebben találnak elhelyezkedést, több lehetőségük lehet megfelelő munkahely kiválasztására. További tudnivalókat a középiskolásoknak folyósítható ösztöndíjakról a Centrum Vedecko-Technických Informácií SR internetes oldalon találnak az érdeklődők.

(Pravda/Felvidék.ma)