A Szenci járás alapszervezetei minőségi munkát végeznek (Fotó: Pap Boglárka/Felvidék.ma)

A Szenczi Molnár Albert Napok keretén belül ünnepelte meg a Csemadok Szenci Területi Választmánya a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség megalakulásának hetvenedik évfordulóját október 16-án a szenci kultúrházban.

Az Akikre büszkék lehetünk címmel rendezett ünnepség a Szózat közös eléneklésével vette kezdetét, majd Ráczné Huszár Melinda Gál Sándor Vallomás az anyanyelvről című, mondanivalójában nagyon aktuális írását adta elő. Az előadott gondolatok azért is aktuálisak voltak, mert Gál Sándornak elévülhetetlen érdemei vannak a Csemadokban, hiszen a Szenczi Molnár Albert Napok indulását is segítette.

Az ünnepség moderátora Korpás Árpád volt, aki bevezetőjében kiemelte: hetven évvel ezelőtt jött létre a Csemadok, amely mindig is társadalmi és közművelődési szövetségként tett a felvidéki magyarokért. A régióban hetven éve működik a Csemadok Szenci, Rétei és Gútori Alapszervezete is. És jubilál az idén ötvenedik évfolyamát élő Szenczi Molnár Albert Napok is, amelynek az ünnepi műsor is része volt.

A Csemadok mi vagyunk

Mivel a Csemadok országos elnöke, aki egyben a Csemadok Szenci Területi Választmányának elnöke is, egy nemzetköz konferencián képviselte a szövetséget, Hornyák István, a területi választmány alelnöke mondott ünnepi köszöntőt a választmány elnöksége nevében.

Hornyák István (Fotó szenc.sk)

Hornyák István kiemelte: számára is megtiszteltetés, hogy köszönetet mondhat a nagy múltú, a változások viharaiban is helytálló szervezet azon tagjainak, akiket a színpadra szólítanak, hogy átvegyék a köszönőlapokat.

A Csemadok hetvenedik évfordulója kapcsán elmondható: Jó mulatság, férfimunka volt.

Görföl Jenő, a Csemadok országos titkára ünnepi köszöntőjében visszaemlékezett a Pozsony-vidéki járás és a Szenci járás Csemadok-tagjaira, akiknek köszönhetően ma itt lehetünk. Ebben a régióban, a főváros közelségében, amely mindig kis járás volt, nem lehetett hatalmas munkát végezni, itt inkább mindig valami újjal kellett előállni, és erre ez a járás mindig képes volt – mondta Görföl Jenő.

Az országos titkár szerint nagyon fontos a fiatalok bekapcsolása a Csemadok munkájába, és ez ebben a régióban szerencsére sikerült.

A mostani program is bizonyítja, hogy a járásban valóban minőségi kulturális tevékenység folyik. A Csemadok, Közép-Európa legnagyobb civil szervezete elnökségének nevében Görföl Jenő köszönetet mondott a Szenci járás alapszervezeteinek az elvégzett munkáért.

Görföl Jenő (Fotó: szenc.sk)

Az ünnepi köszöntők után a Csemadok Hűségért emléklapot adományozott a magyarságért és a Csemadokban végzett tevékenységért. A kitüntetést Hornyák István, Görföl Jenő és Fekete Márta adta át az elmúlt évtizedben kifejtett munkásságért.

Bognár Zsuszanna, a Csemadok Gútori Alapszervezetének volt elnöke, Bors Etelka, a Csemadok Hegysúri Alapszervezetének volt elnöke, Edmár Katalin, a magyarbéli szervezet elnökségi tagja és a területi választmány tagja, Varga Klára, a Csemadok Féli Alapszervezetének aktív tagja, s Valacsai Edit, a Csemadok Éberhárdi Alapszervezetének elnöke vehették át az elismerést.

A Csemadok Szenci Területi Választmánya az alapszervezeteknek is Hűségért emléklappal köszönte meg a járás magyarságáért kifejtett munkát. Az elismeréseket az alapszervezetek elnökei vették át. A boldogfai, az egyházfai, az éberhárdi, a féli, a dunsápújfalusi, a gútori és a hegysúri alapszervezet is elismerésben részesült. Majd a rétei, a magyarbéli, a zonctoronyi, a vőki, valamint a szenci első számú és második számú alapszervezet is átvette az emléklapot.

Az elismerések átadása után Neszméri Tünde, a Csemadok Dunasápújfalusi Alapszervezetének elnöke mondott köszönetet, kiemelve, hogy a Csemadok-tevékenység sokszor egyéneken múlik. Az alapszervezetekben olyan munka folyik, amilyent a tagok megálmodnak és megszerveznek, ezért olyan színes és gazdag a szövetség élete országszerte.

Neszméri Tünde (Fotó: Pap Boglárka/Felvidék.ma)

A Csemadok Szenci Területi Választmánya ünnepélyes keretek között átadta a szenci Szenczi Molnár Albert Alapiskola, a féli alapiskola és a szenci közös igazgatású középiskola igazgatóinak, s ezzel az iskolák összes tanulójának és diákjának a Magyarország városai és vármegyéi című sorozat egy kötetét, amelyet a szövetség megalakulásának hetvenedik évfordulója alkalmából kapott az anyaországtól.

A kötetet Görföl Jenő adta át, aki arra kérte az iskolavezetőket, neveljenek olyan diákokat, akik a szövetségnek is aktív tagjai lesznek majd. A sorozat szimbolikus átadása után az ünnepi műsor következett, amelynek címe Akikre büszkék lehetünk volt.

Olyan sikeres, magyar iskolából kikerülő, a Csemadok által szervezett tanulmányi versenyeken szereplő és a Csemadok-rendezvényeken korábban is fellépő tehetségeket láthatott a közönség, akikre nemcsak a járás magyarsága, hanem az egész felvidéki közösség méltán büszke lehet.

Színpadra lépett Molnár Zsuzsanna, Ballán Zsuzsanna és Ballán Viktória, Árva Dávid, majd Bárdos Judit, aki testvére, Bárdos Kinga egyik írását adta elő.

Az ünneplők jó érzéssel, azzal a tudattal érkeztek az előadás utáni fogadásra, hogy nagyon sok tehetséges fiatallal erősítve van értelme a Csemadok munkájának.