Az oltárnál Kiss Róbert kanonok és Zilizi Kristóf ministráns; a kóruson orgonál Záreczky György kántor, mellette Új Sámuel és Fodor Attila (Fotó: Új Krisztina/Felvidék.ma)

Október 8-án, a Magyarok Nagyasszonya egyházi főünnepén szemeszternyitó magyar szentmisét tartottak Nagyszombatban a Fő utcai Szent Ilona-templomban.

A mise előtt szentgyónáshoz lehetett járulni. A legszentebb áldozatot ezúttal is a 2012 augusztus elsejétől nagyszombati vikáriusként itt működő Kiss Róbert komáromi esperesplébános, kanonok mutatta be. Orgonán kísért Záreczky György kántor Galántáról. Hozzá kapcsolódott Új Sámuel hegedűjátékával.

A felolvasásban közreműködött Csámpai Boglárka, Nagyszombatban tanuló, végzős középiskolás diáklány Nyitracsehiből, valamint Katona Júlia zarándoklatszervező a csallóközi Dercsikáról, Mária-búcsújáró helyről.

(Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Róbert atya szentbeszédében röviden felelevenítette a jól ismert történetet, mely szerint 1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony főünnepén Szent István királyunk országát és koronáját a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta.

Szent Istvánnak nagyon sokat köszönhetünk, máig élvezhetjük tetteit, mind egyházi, mind társadalmi-politikai szempontból. A felajánlást I. Lipót császár megismételte 1687-ben, amikor a pozsonyi országgyűlés alkalmából elzarándokolt a Nagy Lajos korabeli ősi magyar pálos kegyhelyre, Máriavölgybe, ahol a török uralom alól felszabadult országot a Boldogasszonynak ajánlotta fel. Az országfelajánlást 1896-ban, a millennium évében Vaszary Kolos hercegprímás, rá 102 esztendőre, 1998-ban pedig Paskai László bíboros ismételte meg augusztus-15-én.

Emlékeztetett rá, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa kápolnát szentelt a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére a Szent Péter-bazilika altemplomában, ahol hétről hétre keddenként reggel 8-tól magyar szentmisét mutat be a jelenleg ott működő Németh László prelátus, Batthyány-Strattmann László boldoggá avatási ügyének posztulátora 1998-ban.

A szentmise végén Róbert atya megköszönte a híveknek a részvételt, külön köszönetet mondva az oszlopos tagoknak, elmondta, számbelileg nem nagy, de erős, összetartó, kitartó közösség vagyunk.

Megköszönte a szép orgonajátékot, a közéleti szereplők részvételét is. Megemlítette a jelen lévő Dominika orsolyita nővért, aki október 17-én egyéves missziós útjára indul Nyugat-Afrikába, Szenegálba.

(Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Az alap-, közép- és főiskolás diákoknak kitartást, erőt kívánt a tanulmányaikhoz. Végül, de nem utolsósorban megemlékeztek a jubiláló, napra pontosan 89 éve született özv. Zilizi Dezsőné, szül. Vászondi Matildról Pereden, aki egykor, amíg az egészsége engedte, rengeteget zarándokolt, fáradhatatlanul szervezett.

A szentmise ünnepélyes áldással ért véget.