Krencsey-Élő  Izabella, a Herman Ottó Intézet  Nonprofit  Kft. munkatársa (Fotó: Bölcskei Tímea)

Sikeres eredményekről számoltak be az Erasmus+ stratégiai partnerségi pályázat résztvevői október 15-én Jánoshalmán, ahol bemutatták az új digitális oktatási módszertant, amelynek a felvidéki megvalósítója a Szövetség a Közös Célokért társulás volt.

A kétéves pályázati időszak alatt nemcsak egy általános tanulási módszert dolgoztak ki a diákok számára, hanem egy olyan tudást szereztek meg, mely nem az iskolai keretekhez alkalmazkodik.  Az Entrepreneur+ oktatási módszer célja a digitális és adaptív oktatás népszerűsítése az iskolákban, melynek során egy pedagógiai módszertant segítő informatikai alkalmazást dolgoztak ki.

A projektben három ország kilenc mentora dolgozott együtt 81 diákkal, hogy az online és offline eszközök kombinálásával segítsék a középfokú szakképzésben a vállalkozói készségek és kompetenciák oktatását. A pályázatban két felvidéki oktatási intézmény vett részt, köztük a Karvai Szakközépiskola és az Alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola.

Ollé Katalin, a Karvai Szakközépiskola tanára (Fotó: Bölcskei Tímea)

Krencsey-Élő  Izabella, a Herman Ottó Intézet  Nonprofit  Kft. munkatársa bemutatta a projekt technikai hátterét és azt az informatikai alkalmazást, amelyet a projektrésztvevők teszteltek a résztvevő régiók középfokú szakképző intézményeiben, a turisztikai és agroturisztikai szakképzésben. A nemzetközi együttműködésben a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., a felvidéki Szövetség a Közös Célokért társulás, az erdélyi Hargita Megyéért Egyesület, valamint a budapesti Interregio Fórum Egyesület vett részt.

A pályázat eredményessége abban nyilvánul meg, hogy a digitalizáció elemeit építi a tanulási folyamatba. A digitalizáció nemcsak kihívás, hanem egy óriási lehetőség, ami átalakítja az oktatás világát, de nem terheli a pedagógusokat – fejtette ki Borsos Endre, az Interregió Fórum Egyesület munkatársa. A program a továbbiakban biztosítja az alkalmazást használó pedagógusok képzését, egyfajta módszertani megújulás felé kísérve  őket. Az elektronikus tananyag felhasználja a Z  generáció (1995 után születettek) nyelvét, képi  világát, amellyel a tananyag közelebb kerül a tanulókhoz, könnyebben szólítja meg a diákokat. Technikailag és szakmailag a projekt  koordinált workshopokra épített, a pedagógus-szakértői, tananyagfejlesztési szakértői és dizájneri-kreatív munkák egybehangolásával.

A karvai és alsóbodoki diákok és mentoraik, valamint a felvidéki lebonyolító, a SZAKC munkatársai (Fotó: Bölcskei Tímea)

Az e-learning alapú rendszer által a blended-learning alapú képzést sajátították el, ahol a tanulók előre felkészített tanároktól, egy  támogató alkalmazás segítségével,  okostelefonok és táblagépek felhasználásával  tanultak.  Brindzik  András  tartalomfejlesztési  koordinátor bemutatta a gyakorlatban használt folyamatokat, ahol a diákok a digitális felület által egy táblagépen tartalmat töltöttek fel és feladatokat oldottak meg. Videót szerkesztettek, prezentációt készítettek és vizuális pénzt gyűjtöttek a feladatok sikeres megoldása által.

Ezt követően a projekt mentorai az Entrepreneur+ megvalósítása során szerzett tapasztalataikról számoltak be, majd a legeredményesebb munkát folytató diákcsapatok rövid bemutatására került sor.