(Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A Bodrogköz központjában november 24-én, vasárnap délután rendezte meg a Csemadok Hajdók Géza Alapszervezete a 70. évforduló tiszteletére rendezett emlékünnepséget. Királyhelmecen tizenöt emléklapot osztottak ki az arra érdemeseknek. A rendezvényen vendégszerepelt az immár öt évtizede működő Hegyalja Népi Együttes Sátoraljaújhelyről, és táncházzal is kedveskedtek a résztvevőknek.

A program Blanár Panna, a helyi gimnázium tanulója szavalatával vette kezdetét. A megjelenteket a rendezvény programját levezető Balogh Mónika pedagógus köszöntötte, köztük Pataky Károly polgármestert, Kopasz Józsefet, a Csemadok Tőketerebesi Területi Választmányának elnökét, Takács Istvánt, a helyi szervezet elnökét, Furik Csaba megyei képviselőt, valamint a történelmi egyházak képviselőit.

Királyhelmec polgármestere rövid köszöntőjében nagyra értékelte a Csemadok munkáját, mindenkinek köszönetet mondott a közösség érdekében folytatott tevékenységért és Sebő Ferenc Kossuth-díjas népzenekutató szavaival – „A hagyományt nem ápolni kell, hiszen nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!” – kívánt jó munkát a Csemadok küldetésének további betöltéséhez.

Kopasz József, a területi választmány elnöke az országos elnökség nevében Köteles László alelnök és Görföl Jenő titkár üdvözletének tolmácsolásával kezdte beszédét, akik Nagykaposon vettek részt az azonos időben zajló jubileumi ünnepségen. Méltatta a szervezet megalakulásának körülményeit. Elmondta, hogy szinte minden településen volt az 1950-60-as években éneklő-, népzenei vagy néptánccsoport, de leginkább a színjátszó csoportok voltak jellemzőek, amelyek valójában a szórakozáson túl összetartották a közösséget. Később, a televízió megjelenésével a csoportok sok helyen megszűntek, de több esetben újak is alakultak, és mindig voltak fáklyavivők, akik életben tartották mind az alapszervezeteket, mind a hagyományőrző csoportokat.

Kopasz József köszöntője (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Kopasz József köszönetet mondott az anyaországi támogatásokért, és kiemelte a Petőfi-program keretében nyújtott magyarországi segítséget, amelynek során lelkes fiatalok jönnek a magyarlakta vidékekre és segítik a hagyományőrző csoportok munkáját, a rendezvények szervezését. Így van ez jelenleg a Bodrogközben is, ahol a program keretében most éppen Nyiri Gábor segíti a népdalkörök, tánccsoportok hagyományőrző munkáját, akinek köszönhetően egyre több fiatalt tudnak bekapcsolni ebbe a tevékenységbe. A Csemadok Országos Elnöksége és Járási Titkársága nevében mindenkinek megköszönte az eddigi tevékenységét, és további sikeres munkát kívánt.

Takács István, a Csemadok Hajdók Géza Alapszervezetének elnöke a helyi szervezet megalakulásának körülményeire tekintett vissza, bár pontos adatokkal nem rendelkeznek, mivel sajnos nem maradt fenn krónikája az alapszervezetnek. A visszatekintés a rendelkezésre álló információk, fotódokumentációk és a régi tagok visszaemlékezései alapján vált lehetővé. Biztosra vehető, hogy 1952-ig Királyhelmecen is megalakult a helyi szervezet, ahol élénk kulturális és hagyományápoló tevékenységet folytattak.

A szervezet újjászervezésére 2013-ban került sor, akkor vette fel az alapszervezet Hajdók Géza egykori neves királyhelmeci pedagógus nevét, és azóta rendszeresen szerveznek összejöveteleket.

Író-olvasó találkozót, könyvbemutatót, fánkestet, kirándulásokat és megemlékezéseket tartanak. Igyekeznek minden hónapban egy-egy közös program keretében találkozni. Wass Albert gondolataival zárta beszédét a szervezet elnöke, miszerint: „A víz szalad, a kő marad…” Az idézettel arra kívánt utalni, hogy a követ, ami marad, azok az értékek jelentik, amelyeket tovább kell vinnünk, őrizve, ápolva és továbbadva hagyományainkat, ez a Csemadok küldetése.

Az elismerésben részesülők  (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Az emlékünnepségen elhangzott beszédeket követően az elismerő oklevelek átadására került sor. Azok a jeles személyiségek, akik sokat tettek a Csemadok megalakulásáért, tisztségviselői és lelkes szervezői voltak, de már nincsenek közöttünk, in memoriam részesültek elismerésben. Név szerint: Bogoly János, Hajdók Géza, Molnár János, Palágyi András, Pandi Lajos, Rácz Gusztáv, Szabó István és Tolvaj Bertalan. Az elismerést a hozzátartozók vették át. A további elismerésben részesülők a felsorolt jeles személyiségek munkáját folytatták, és lelkesen szervezték a kulturális életet, s tevékenységükkel ma is öregbítik a Bodrogköz és Királyhelmec jó hírét, határon innen és túl.

Elismerő oklevelet vettek át továbbá: az Árvalányhaj női éneklőcsoport, a Bodrogközi Színjátszók, Gyimesi György, aki országos elismerésben is részesült, Köblös Katalin, Leczo Mária, Szaniszló Ferenc és Szebellai Rozália. Az említetteken kívül országos elismerésben részesült egy korábbi rendezvény keretében Zvolenszky Gabriella, Nádasdi János és Nádasdi Hildegarda. Közülük többen meghatódva emlékeztek vissza néhány gondolattal egykori tevékenységükre, és jóleső érzéssel nyugtázták, hogy munkájukat ily módon méltányolták.

A táncosok kitettek magukért (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A rendezvény programját az ötven éve alakult sátoraljaújhelyi Hegyalja Népi Együttes fergeteges műsora követte. A zenekar és a táncosok kiérdemelték a közönség vastapsát.
Az emlékünnepség fogadással zárult, amelynek keretében a polgármester a hetvenedik születésnapját ünneplő szervezetet egy hatalmas születésnapi tortával ajándékozta meg. A vendéglátást követően a rendezvény helyszínén, a Királyhelmeci Városi Hivatal nagytermében táncház és jó hangulatú baráti beszélgetés vette kezdetét.