Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet Hunyadi János ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre vagy részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2019/2020-as tanév tavaszi szemeszterében. Az ösztöndíj havi összege nyolcvanezer forint, melyet a fogadó felsőoktatási intézmény folyósít az ösztöndíjas részére.

A pályázatot két kategóriában hirdették meg: teljes szemeszteres részképzés (5 hónap) és részképzős tanulmányút (0,5 hónaptól 3 hónapig).

teljes szemeszteres kategória esetében azon személyek pályázhatnak, akik szlovákiai vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mesterképzésén, nappali munkarendű aktív hallgatói jogviszonnyal, és legalább két lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában – e kitétel nem vonatkozik a mesterképzési ciklusban résztvevőkre. A súlyozott tanulmányi átlag tekintetében a mesterképzési ciklusban résztvevők esetében az alapképzésük utolsó két lezárt félévét kell figyelembe venni. Ebben a kategóriában minimum átlagot (súlyozott átlag) is meghatároztak, melynek értéke 2,5. Ennek elérése nélkül az ösztöndíj nem nyerhető el.

Az ösztöndíj tartama a teljes tavaszi szemeszter, tehát öt hónap. Az ösztöndíjat elnyert pályázó a 2019/2020-as tanév teljes tavaszi szemeszterének a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztás szerinti kezdőnapján köteles megkezdeni a részképzését.

A pályázónak a részképzése megkezdésének és befejezésének – az adott magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztásnak megfelelő – pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon. A választható befogadó intézmények felsorolása a pályázat 1. számú mellékletében található.

A részképzős tanulmányút kategóriában azon személyek pályázhatnak, akik szlovákiai vagy csehországi felsőoktatási intézmény alap- vagy mesterképzésén, nappali munkarendű aktív hallgatói jogviszonnyal, és legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés megkezdésének időpontjában. E kitétel nem vonatkozik a mesterképzési ciklusban résztvevőkre. A súlyozott tanulmányi átlag tekintetében a mesterképzési ciklusban résztvevők esetében az alapképzésük utolsó két lezárt félévét kell figyelembe venni. Az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a pályázók, akik még nem vettek részt részképzésen, illetve szakdolgozatukat magyar nyelv és irodalomból vagy magyarországi vonatkozású témakörben írják. Ebben a kategóriában is a választható befogadó intézmények névsorát a pályázat 1. számú melléklete tartalmazza. Az ösztöndíj időtartama: 0,5 – 3 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2020. február 10. és június 30. között használható fel.

Mindkét pályázati kategóriára vonatkozó feltétel, hogy kötelezően csatolni kell a befogadó nyilatkozatot, mely csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a fogadó tanár aláírása mellett azt a fogadó felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya vagy rektori/dékáni hivatala aláírással és pecséttel hitelesítette.

Pályázni kizárólag elektronikus úton lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon. Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!

A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek elektronikus úton való beadásának határideje: 2019. november 28., 23.59 óra.

A befogadó nyilatkozatot innen lehet letölteni, az elektronikus űrlap pedig itt található. A pályázati kiírás és a pontrendszer, illetve minden egyéb fontos információ megtalálható a martonaron.elte.hu weboldalon.