A Kisebbségi Kulturális Alap kiírta az első pályázati felhívását. A roma kisebbség irodalmi, fordítói, kiadói és mediális tevékenységre pályázhat ebben a körben, a magyarok ezen felül a közművelődés és tudomány kategóriákban is pályázhatnak. Benyújtási határidő: 2019. december 4.

A pályázók egy programra egy pályázatot nyújthatnak be, viszont a támogatott tevékenységi körökön belül nem korlátozott a beadható pályázatok száma. A pályázatok benyújtásának adminisztrációs díját a pályázó köteles befizetni az alap számára, melynek összege a kért támogatás 0,1%-a. Ez az összeg legkevesebb 20 eurótól legfeljebb 1000 euróig terjedhet.

A pályázatokat elektronikusan (az alap regisztrációs oldalán) és papír alapon is be kell benyújtani a kötelezően csatolt mellékletekkel együtt legkésőbb december 4-én 15 óráig. Ajánlott küldeményként postán az alap pozsonyi címére (Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, Bratislava  811 08) kell küldeni, ebben az esetben a postai bélyegzőn szereplő dátum nem lehet későbbi a leadási határidő dátumánál, illetve személyesen is leadható az alap irodájában.

A következő, a magyar kisebbséget érintő pályázat december másodikán kerül nyilvánosságra, amikor a pályázók a nem professzionális művészeti kategóriában pályázhatnak. A professzionális művészeti kategória felhívása várhatóan december 30-án lesz nyilvános – derül ki az alap ütemezési táblázatából.

A pályázók könnyített ügyintézésre számíthatnak, mivel a kérvényekhez már nem szükséges a feddhetetlenségi bizonyítvány csatolása, illetve a szerződés megkötése kevesebb dokumentációval jár majd, így várhatóan gördülékenyebb lesz.

A 2017-ben létrejött Kisebbségi Kulturális Alap 13, Szlovákiában hivatalosan elismert nemzeti kisebbség kulturális támogatását biztosítja – jövőre 7 600 000 eurós keret áll az alap rendelkezésére. Ebből a legnagyobb lélekszámú magyar nemzeti kisebbség támogatására 4 millió euró körüli összeg jut.

Kik döntenek?

A KKA támogatásokat és ösztöndíjakat is odaítélhet. A három (magyar közművelődési és tudományos tevékenységet támogató; magyar irodalmi, kiadói és sajtótevékenységet támogató; művészeti tevékenységet támogató) elbíráló bizottság 3-3 tagját az alapnál regisztrált társadalmi és kulturális szervezetek jelölhették még szeptemberben, valamint a KKA igazgatója, Molnár Norbert jelölt ki további két személyt.

A magyar közművelődési és tudományos bizottság választott tagjai: Demecs Andrea, Szabó Csilla és Varsányi Zsófia. A testület igazgató által jelölt tagja Sánta Szilárd újságíró, irodalomtörténész és Horňák István újságíró, történész.

A magyar irodalmi, kiadói és sajtótevékenységet támogató bizottság választott tagjai Csanda Gábor, Barak Bálint és Antal Ágota. Az igazgató által jelölt két tag Beke Zsolt irodalomtörténész, irodalomkritikus és Juhász László újságíró.

A művészeti tevékenységek támogatását elbíráló bizottság társadalmi és kulturális szervezetek által választott tagjai Hizsnyan Géza, Lakatos Róbert és Prikler Mátyás. A tanács Hégli Dusán koreográfus-rendezővel és Cséfalvay András képzőművésszel bővült, őket Molnár Norbert igazgató jelölte.

A pályázatokat meghatározott prioritások mentén bírálják majd el. A kulturális minisztérium és a KKA szakmai testületei által meghatározott kritériumok alapján a következő témák élveznek elsőbbséget:

„2020, a szlovák színházak éve”- tematikus évvé való nyilvánítása kapcsán a témával összefüggő programokat támogatják, beleértve a nemzeti kisebbségek színházi tevékenységét is.

Márai Sándor születésének 120. évfordulója, valamint Szinyei Merse Pál halálának 100. évfordulója alkalmából ezen évfordulókkal kapcsolatos projekteket részesítik előnyben.

Ezen felül „Érsekújvár, a kultúra városa” program támogatása, valamint a 2021-es népszámlálás előkészítéséhez hozzájáruló kampányok, kutatások, ismeretterjesztő tevékenységek élveznek elsőbbséget – olvasható az alap honlapján.

A most kiírt pályázatok elbírálásának nyilvánosságra hozatala várhatóan jövő év februárjában lesz.