(Fotó: Molnár Ilona)

A dunaszerdahelyi EUROAKADEMIA nonprofit szervezet fő tevékenysége immár 15 éve a szakképzés, informatikai átképzés és továbbképzések támogatása a magyar fiatalok szülőföldjükön való érvényesülése céljából. A szakképzés középpontjában az ECDL-rendszerbe tartozó informatikai oktatás áll.

Az ECDL (European Computer Driving Licence), azaz Európai Számítógép-használói Jogosítvány, egy nemzetközileg elismert és az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni. Az EUROAKADEMIA segítséget nyújt az érdeklődők számára az ECDL-vizsgákra való felkészülésben, előkészíti a kérelmezők számára az ECDL-vizsgákat és részt vesz a vizsgák szervezésében is.

A szervezet 2019-ben tovább bővítette az informatikai ismeretszerzés és képzés támogatását, hogy megfeleljen a modern kor elvárásainak.

Idén a magyarországi Bethlen Gábor Alap támogatásával megvalósult projekt célja egy olyan új oktatási informatikai program előkészítése és oktatása volt, melynek előzménye mindeddig sem magyar, sem szlovák nyelven nem volt.

Az ECDL-rendszer „Computing” (Az informatikai gondolkodásmód és a programozás alapjai) modulja meghatározza a számítógépes gondolkodás és kódolás használatával kapcsolatos alapvető fogalmakat és olyan programozási alapismeretek számonkérését tartalmazza, melyek számítógépes programok létrehozását teszik lehetővé. Ezt a követelményrendszert átültették magyar nyelvre,

így hozzáférhetőbbé vált a diákok szélesebb rétegei számára.

A szakkifejezéseket a diákok szlovákul is elsajátították, hogy minél szélesebb lehetőségeik legyenek majd a munkaerőpiacon. A gyakorlatorientált képzés során Magyarics Mónika informatikatanár vezetésével a feladatok megoldására és hibás kódok javítására helyezték a hangsúlyt.

A projekt sikeres kivitelezéshez nagyban hozzájárult a projektben résztvevő 20 magyar szakmunkástanuló érdeklődése, szorgalma és kitartása, akik mindannyian a dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola III. D osztályos tanulói voltak.

 

(A szerző az EUROAKADEMIA nonprofit szervezet vezetője)