Csontváry Kosztka Tivadar önarcképével a címlapján a napokban napvilágot látott az immár 20 esztendős Gömörország idei utolsó, téli száma. A lapszám kiemelt helyen foglalkozik a száz éve elhunyt Csontváry életművével, ahogy a rozsnyói Kek-nyomda működésével az 1848/49-es magyar szabadságharc idején, de neves gömöriekre, így Szepesházy Kálmánra, Dúdor Istvánra és Czenthe Zoltánra is emlékezik.

B. Kovács István vezércikkében az elmúlt évek rimaszombati magyar református oktatási fejlesztéseivel foglalkozik, hiszen az ősszel adták át a Gólyavár néven a köztudatba került óvodát, de az új református alapiskola épületét is.

„Reménységünk szerint a trianoni döntés évszázados fordulójának évében létrejön egy olyan iskolaközpont, amely formailag sok tekintetben az egykori skólák világát idézi, amilyen a »kelyhes« városként ismert Rimaszombatban is volt a 17-18. században.

Legyen a benne oktatók hite olyan erős, mint hitvalló őseinkké is volt, oktassák és neveljék a hajdan »polgár«-nak nevezett diákokat ebben a szellemben, hogy megőrizhessük magunkat korunk megannyi súlyos kihívásával szemben embernek és magyarnak” – írja vezércikkében B. Kovács.

Zsupos Zoltán történész folytatja 1848/49-es történeti sorozatát, amelyben ezúttal a rozsnyói Kek-nyomda tevékenységét veszi számba.

Puntigán József a 100 éve elhunyt, s élete egy részét a Losonc melletti Gácson leélt festőzseni, Csontváry Kosztka Tivadar életét idézi fel,

de Prakfalvi Péter és Kiss László is folytatja a megszokott sorozatait. Előbbi a Cserhát délkeleti részének természettudományos érdekességeiről szól, utóbbi a Palócföld orvosait bemutató sorozatában a Selmecbányán tevékenykedő Hoffinger Györgyöt (1756-1792) mutatja be. Keller Péter dédapja, Gárdonyi Géza borivási szokásairól szól, amely egy rimaszombati est keretében hangzott el, míg Bettes István a 70 éve született Dúdor István festőművészre emlékezik. Születésének 100. évfordulóján Szepesházy Kálmán emlékét is feleleveníti a lap, s búcsúzik két jeles, az elmúlt hónapokban végleg eltávozott tornaljaitól, Czenthe Zoltántól és Tornaljai (III.) Zoltántól.

A 20 éve alapított Gömörország, – amelynek első száma 1999 késő őszén a Tiszavirág budapesti folyóirat különszámaként jelent meg –, kapható a rimaszombati és tornaljai Tompa Mihály Könyvesboltokban, de megrendelhető a szerkesztőség elérhetőségein (Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület, 979 01 Rimaszombat, Vasutas u. 1, gemamuz@gmail.com, tel.: 0905/846 618) is.