2020. január 21-én, a magyar kultúra napja előestéjén a Széchenyi István Polgári Társulás „Magyar pokolrapszódia” címmel kétórás Trianon-estet szervezett a Selye János Gimnázium dísztermében. Ez volt a nemzeti összetartozás évének nyitánya a Felvidéken.

Az ünnepi beszédet Csáky Pál közíró, politikus, az Európai Parlament volt képviselője tartotta, aki mindenekelőtt a nemzeti összetartozás fontosságára és időszerűségére hívta fel a figyelmet, felelevenítve a magyarság tragédiáit, s az azokból levonható következmények üzenetét.

Katartikus élmény volt hallgatni a Stirber Lajos karnagy által vezetett Gaudium vegyeskar előadásában Liszt Ferenc, Erkel Ferenc, Sillye Jenő, Kulinyi Ernő és Vincze Zsigmond muzsikáját.

Mészáros Tamás énekes-előadóművész magyarság-dalokat énekelt, a már tőle megszokott alázattal és tisztelettel. Elhangzott többek között Koltay Gergely, Mihály Tamás, Máté Péter, Bródy János, Nyerges Attila dalai. Tarics Péter pedig – versek tolmácsolásával – megidézte a színpadon az elmúlt száz esztendő (1920-2020) magyar lelkületét, hangulatát, különös tekintettel a Trianonban szétszakított nemzetrészek életére. Szíven ütöttek Wass Albert, Márai Sándor, Ady Endre, Reményik Sándor, Sütő András, Fáy Ferenc, R. Bihari Sándor, Juhász Gyula, Szép Ernő, Vörösmarty Mihály, Döbrentei Kornél gondolatai.

Kedves vendége volt az estnek gróf Széchenyi István ükunokája, Széchenyi Lili, aki Szép Ernő Imádság és Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna Hitvallás című versét tolmácsolta a közönségnek, illetve gróf Széchenyi Istvántól olvasott fel prózarészletet.

Az est a Himnusz dallamaival és közös éneklésével fejeződött be, amely után a közönség nemzeti imánk hangulatának hatásszünetét követően álló vastapssal jutalmazta a szereplők teljesítményét. Ezen az estén jó volt magyarnak lenni.