Középen a könyv borítója, a kis képeken az előszót író Csáky Pál, illetve az utószót jegyző Duray Miklós látható a pozsonyi Petőfi-szobornál, jobb oldalon a szerző áll a budapesti Petőfi-szobor előtt, a könyvborító Oriskó Bálint (ő a szerző harmadiknak született fia) munkája.

Nyomtatás előtt áll Oriskó Norbert A természet vadvirága című könyve. A Petőfi Sándorról szóló könyvhöz az előszót Csáky Pál, az utószót Duray Miklós írta. A kötet már most megrendelhető.

A kötetben Oriskó Norbert a Petőfi Sándorral kapcsolatos, az elmúlt 20 évben különböző médiákban megjelent (Ifi magazin, Szabad Újság, Felvidék.ma) cikkeiből válogat, továbbá egy eddig nem publikált „informatikai tanulmányt” is közöl, amelyben különböző statisztikai tények is megjelennek (Petőfi-verstérkép, táblázatok, grafikonok). A melléklet pedig azon Petőfi-emlékhelyek fotóit tartalmazza, amelyeket a szerző nemcsak a Kárpát-medence magyarok által lakott régióiban fényképezett, hanem Olaszországban, Franciaországban és Lengyelországban is. A kötettel kapcsolatban kérdeztük a szerzőt, Oriskó Nobertet.

Petőfi ma is aktuális?

Természetesen, ahogy nemzeti nagyjaink mind azok. Petőfi Sándorral kapcsolatban egyébként Csáky Pál már az előszóban nagyon találóan rámutat, hogy noha Petőfi itt van velünk, még messze vagyunk attól az általa megfogalmazott vágytól, illetve sokunk közös óhajától, hogy „Ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán”. Az utószóban Duray Miklós is emlékeztet arra, hogy a 21. században milyen komoly hiányosságok mutatkoznak a történelmi ismeretek terén.

Miért éppen Csáky Pál és Duray Miklós írták a könyvajánlókat?

A felvidéki magyar közösségben pontosan ez az a két ember, akik a közéleti és az írói tevékenységük során egyaránt komoly, megsüvegelendő teljesítményt nyújtottak. Itt nemcsak a politikai-társadalmi témákban kiadott könyveikre gondolok, hanem a szépirodalmi alkotásaikra is. Emlékezzünk csak például Duray Miklós Csillagszilánk és tövistörek című mesekönyvére, vagy Csáky Pál A pacsirta éneke című kisregényére. Mindkettőjüket csaknem harminc éve igaz barátként ismerem, több könyvük megjelenésénél engem kértek fel a számítógépes munkálatokra, most én fordultam hozzájuk. Abban bíztam, hogy legalább az egyikük igent mond, de mindketten így tettek. Megtisztelő számomra, hogy korunk e két meghatározó személyiségével egy könyvben szerepelhetek.

És miért Petőfi?

Hihetetlen, példa nélküli és csodálatos életút az övé! A csoda ott van, hogy rövid élete során a szó szoros értelmében az emberi lét teljességét valósította meg. Mindenben része volt, nyomorban és dicsőségben egyaránt, és mindent elért, amit csak lehetett. Gondoljunk csak arra, hogy 17 évesen még földönfutó, 21 évesen megajándékozott bennünket a János vitézzel, 23 évesen beleszeret egy a számára – az akkori társadalmi hierarchia szerint – elérhetetlen lányba, egy évvel később Júlia már a felesége, majd rá egy évvel már boldog szülők! És mikor eltűnt a segesvári csatában, még csak 26 éves… Hamarosan, 2023-ban Petőfi születésének a 200. évfordulóját ünnepeljük. Kicsit most elébe mentem a dolgoknak, remélem addig a prózai műveit is górcső alá tudom venni, és akkor egy sokkal teljesebb Petőfi-térképet rajzolhatok majd meg.

A könyv magánkiadásban jelenik meg, a készülő kiadványt főként a közösségi hálón terjesztik. A kiadás példányszáma függ az előzetes megrendelésektől. Az érdeklődők az alábbi elérhetőségeken rendelhetik meg a mintegy 100 oldalas kiadványt: on@bici.sk, vagy Oriskó Norbert Fb-közösségi oldalán. Várható megjelenés: 2020. március 15.

Duray Miklós szerint Petőfi Sándor életműve és életpályája azt mutatja, hogy a legtermészetesebbtől, az egyszerű virágtól hogyan lehet eljutni a legbonyolultabbig, a hazáig. Ebben az útkövetésben segít ez a könyv.

Csáky Pál úgy gondolja, hogy Oriskó Norbert kezdeményezése cáfol minden sémát: cáfolja azt, hogy mindenkinek az elvárások, a konvenciók szerint kellene élnie. És magasztos szintre emeli a tényt, hogy az emberi szellemet soha nem lehet semmilyen falanszterbe bezárni.

A kötet tartalma:

Csáky Pál Testvérlelkek (Előszó)

• A viráglelkű költő (2019)
• Petőfi szállóigéi (2007)
• Egymillió fontos betű (2020)
• Petőfi humorának kardélén (1999)
• Petőfi sorsával az emberi teljességet kínálja fel (2005)
• Miért Petőfi A KÖLTŐ? (2008)
• A kíméletlen költő (1999)
• A korláttalan természet vadvirága (2004)
• A segesvári csata hőse (2018)
• Isten csodája (2020)

Függelék
– A Petőfi-életút 1823 és 1849 között – néhány sorban
– A feleségek felesége (2018)
– A lengyel-magyar barátság képei Krakkóban és Tarnóban (2018)
– Duray Miklós: Nyílegyenesen haladunk a kanyarban, vagy kanyargunk a nyílegyenesen? (Utószó)
– Képmelléklet
– Mátyusföldi morzsák (szerzői utóhang)