Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

A Felvidék.ma megkeresésére Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke értékelte a felvidéki magyar oktatásügy jelenlegi helyzetét, a 2019-es esztendő sarkalatos pontjait, valamint kitekintett az előttünk álló feladatokra is.  

Miként értékeli a mögöttünk hagyott évet az oktatásügyben?

Szervezetünk hónapokra, hetekre, napokra lebontott tervek alapján dolgozik, mint megannyi más intézmény és szervezet. Mindezek mellett a közéletben, a civil szférában betöltött szerepünkből eredően számtalan előre nem látható felkérés, probléma adódik, melyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül, mert azonnali intézkedést, megoldást kívánnak.

Akár várható, akár váratlan a feladat, mindig vannak fajsúlyosabb, nagyobb kihívást jelentő ügyek, amelyek befolyásolják, meghatározhatják munkánk egészét is.

Az oktatásügyben is érezhettük, hogy a törvényhozás a választások előtti utolsó évben gyorsított ütemben dolgozott.

Két régóta esedékes jelentős törvénymódosítást fogadtak el, melyek közül az egyik, a pedagógusok és szakdolgozók jogállásáról szóló törvény szeptemberben életbe is lépett.

Az SZMPSZ háttérintézményével, a Comenius Pedagógiai Intézettel együtt fontosnak tartotta, hogy ennek részleteit és a módosításokat ismertessük az érintettekkel. Az Iskolaigazgatók IV. Országos Konferenciáján Nagymegyeren, az Óvodapedagógusok Országos Konferenciáján Galántán és az Intézményvezetők 13. Szakmai Találkozóján Paton a témával kapcsolatban továbbképzést is tartottunk. Rimaszombatban, Galántán és Ipolyságon kistérségi találkozókon gyakorlati útmutatást kaptak pedagógusaink és az érdeklődők is.  Megjegyzem, még a törvény elfogadása előtt komoly fenntartásaink voltak a gyakorlati alkalmazás tekintetében, és sajnos ezek nagy része be is igazolódott.

A 245/2008-as oktatási törvény módosítását, az óvodalátogatás kötelezővé tételét az SZMPSZ üdvözli, pozitívként értékeli, de az oktatás szempontjából jelentős változást igazán akkor hozna, ha nem 5, hanem 3 éves kortól válna kötelezővé az óvodalátogatás, hiszen az állami tanterv ennek megfelelően van kidolgozva. Az új módosítás erénye, hogy lehetőséget ad az asszisztensek alkalmazására.

A 2019-es évben több alkalommal működtünk együtt szakmai területen az oktatási minisztérium nemzetiségi főosztályával. A nemzetiségi oktatással foglalkozó állandó, illetve alkalmi bizottságokba rendszeresen delegáltunk szakembereket, a témában járatos pedagógusokat, illetve országos rendezvényeinkre meghívtuk az oktatási minisztérium illetékes vezetőit, munkatársait. Felkérésre részt vettünk szakmai fórumokon, és véleményeztük a kerettantervek módosítását  a nemzetiségi alap- és középiskolák számára.

(Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma, archív)

Nyelvhasználati jogaink megerősítése érdekében felajánlottuk az általunk már régebben elkészített digitális szlovák–magyar szaknyelvi szótárat. A szlovákiai magyar közösség érdekvédelme, a kollektív cselekvés erősítése érdekében az SZMPSZ együttműködő partnerei voltak ebben az évben is a Katedra Társaság, a Szövetség a Közös Célokért, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, a Csemadok, de ide sorolhatók a politikai pártok oktatással foglalkozó szakértői is megyei és országos szinten egyaránt. Nagy örömünkre szolgál, hogy erősödnek kapcsolataink a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemmel és a komáromi Selye János Egyetemmel.

Az Óvodapedagógusok Országos Társulása és az Igazgatók Országos Társulása után megalakult és elkezdte működését a Speciális Fejlesztő Szakmák Országos Társulása is.

A  Kárpát-medencei magyar művelődéspolitika  formálásában és megvalósulásában is aktívan közreműködik a szövetség.  Állandó és fő támogatónk a Nemzetpolitikai Államtitkárság és az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Partnerszervezetünk a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, a Rákóczi  Szövetség,  Oktatási Hivatal, Nemzetstratégiai Kutatóintézet és az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő, valamint az összes Kárpát-medencei pedagógusszövetség és egyesület.

A magyar állam jóvoltából meghirdetett „Szülőföldön – magyarul” pályázat lebonyolítása is zökkenőmentesen zajlott  és folytatódott a Nemzetpolitikai Államtitkárság Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja is. Ennek köszönhetően 2017-2019-ben 140 fenntartó önkormányzat kapott lehetőséget és anyagi támogatást az óvodafejlesztésre. A forrásokat célirányosan felhasználva a rossz műszaki állapotban lévő óvodaépületek teljes körű felújításával, bővítésével nagyságrendekkel jobb körülményeket teremthettek a magyar óvodákban.

Intézményhálózatunk fenntarthatóságának kérdése nemcsak bennünket, hanem a közvéleményt is élénken foglalkoztatja. Szövetségünk rendszeresen figyelemmel kíséri a hazai magyar oktatási intézmények, iskolák beiratkozási és létszámadatait.

Ebben a tanévben 6 magyar alapiskola és 1 középiskola szűnt meg, illetve szünetelteti működését, és több mint 100 intézményünkben a tanulók létszáma nem haladja meg az ötvenet.

A hazai iskolahálózat megtartása érdekében a Comenius Pedagógiai Intézettel együttműködve két alkalommal is vitafórumot szerveztünk fenntartók, intézményvezetők, oktatási szakemberek és a pártok oktatáspolitikusainak részvételével. Mindkét tanácskozás után kiderült, hogy a felvidéki magyar iskolahálózat problémái régiónként más képet mutatnak, így nincs egységes „recept”, egyedi megoldásokat kell találni minden régióra. A következő lépést is megtettük, szakembereink részt vettek kisrégiós oktatási fórumokon, Galántán, Muzslán, Ipolyságon és Érsekújvárban.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

Az idén tartottuk 25. alkalommal Rozsnyón a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Országos Találkozóját. Rozsnyó a felvidéki magyar oktatásfejlesztés iránytűjévé tette az évente megrendezett szakmai napokat. Ez a rendezvény talán az egész Kárpát-medencei magyar pedagógusközösségek körében egyedinek mondható.

Mik voltak a 2019-es év buktatói?

Mint már említettem, szeptembertől életbe lépett a 138/2019-as, a pedagógusokról és szakdolgozókról szóló törvény módosítása, de azóta sem tudni, hogyan zajlik majd a tanárok továbbképzése, nem nyíltak új képzések számukra, toporog az atesztációs képzés, bizonytalan, mit takar a „portfólió“. Sok a kérdőjel a törvény gyakorlati alkalmazása terén. Úgy ítéljük meg, hogy – értékelve a pozitív változásokat – a törvényt alaposabban elő kellett volna készíteni, nem véletlen, hogy több mint 20 ezer pedagógus írta alá a törvény átdolgozásáért indított petíciót.

Ősszel végre a parlament elé került a szlovákiai nemzetiségi oktatásügy témája. Egy olyan törvénytervezet, melyre régóta vártunk, melyről sokat beszéltünk, hiszen a nemzetiségi oktatásügy fogalmának rögzítése hiányzik a közoktatási törvényből. Ezt a hiányosságot orvosolta volna a módosítás. Szomorúan vettünk tudomásu, hogy a képviselők a második olvasatba se utalták a javaslatot, a 133 jelenlévő képviselőből csak 59-en támogatták a közoktatási törvény módosítását.

Erre miként reagáltak?

Szakmai szervezetként meghívást kaptunk a törvénymódosítást elindító kerekasztal-beszélgetésre. Bíztunk benne, hogy számos ajánlás nyomán végre nálunk is megszülethet egy modern, európai szellemiségű törvény. Nem így lett…  Az új pedagógustörvénynek már látjuk a progresszív elemeit, bízunk benne, hogy javunkra szolgál.

Mit várnak a 2020-as esztendőtől?

Rengeteg lesz a feladat. Folytatódnak az országos rendezvényeink és lesznek kiemelkedő események is.

A 2020-as esztendőben ünnepeljük a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége megalakulásának 30. évfordulóját. Nagy odafigyelést, alapos előkészítést igénylő feladat lesz.

Decemberben a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából meghirdettük a Határtalanul! – programot a Kárpát medence magyarlakta területeinek megismerésére. Munkatársaimmal és az SZMPSZ Területi Választmányai segítségével a pályázatra jelentkező 91 intézmény között 24 tanulmányutat kell bebiztosítanunk 6 útvonalon a Kárpát-medence magyarlakta területeire, összesen 1 150 részvevővel. Számukra a szállás, étkeztetés, utaztatás, iskolalátogatás biztosítása, programok szervezése is a szövetség feladata lesz.

A magyar kormány már bejelentette, hogy a 2020-as év a nemzeti összetartozás éve lesz, s a Kárpát-medencei pedagógusszövetségekkel egy közös program lebonyolítását tervezzük.

Összegezve: az SZMPSZ Programja pontosan megfogalmazza a feladatainkat, de ezeken túl is rengeteg szép és hasznos dolgot valósíthattunk meg a vezetésem első éve alatt.

Céltudatosan átgondolt, tervezett, ugyanakkor rugalmas és a pedagógustársadalom szakmai igényeit figyelembe vevő sikeres évet tudhatunk magunk mögött, együtt gondolkodva, együtt cselekedve a munkatársakkal, a 9 tagból álló országos elnökséggel és a 37 tagból álló országos választmánnyal. Köszönet érte nekik, a pedagógusszövetség több mint három és félezer tagjának, valamint  a magyar kormánynak a mindenkori támogatást. Ahogy mondani szokták: nélkülük ez nem jöhetett volna létre…