Fotó: Bartók Csongor

Január 28-án sajtótájékoztatót tartottak a határon átnyúló Castle to castle nevű projekttel kapcsolatban Bodrogszerdahelyen. A projektpartnerek részvétele mellett tájékoztatták a média képviselőit a pályázat céljairól, valamint annak kedvező hatásáról a régió látogatottságának növelésére.

Regéc, Bodrogszerdahely, Nagykövesd, Nagyida – a felsorolt települések esetében történelmünk legendás alakjai teremtenek kapcsolatot a múlt épített emléke és a jelenkor turistája között. Regéc II. Rákóczi Ferenc gyermekkorának színhelye és a kuruc harcok egyik központi helyszíne. Bodrogszerdahelyhez kapcsolódik Kossuth Lajos pályafutásának kezdete, Nagyida pedig a történelemben előkelő szerepet játszó Csáky-család birtoka. Nagykövesd viszont a Zemplén vármegyei történelmi események és véres ütközetek színtere.

Az egymást követő, mintegy láncszemként felfűzhető várak és kastélyok gyakran elhanyagolt, vagy csupán részlegesen felújított állapotban vannak, hiányoznak a látogatókat vonzó, újszerű tartalommal és formával rendelkező kiállítások, valamint a megfelelő publicitás is.

Határ menti térségként a partnerségben résztvevő települések mindegyikén probléma az elvándorlás és a helyi munkalehetőségek szűkössége. A települések közös kihívása és egyben lehetősége ezt az örökölt kulturális és természeti értéket olyan formában megújítani és bemutatni, hogy az egyfajta határ menti turisztikai körútba kapcsolódva vonzóvá váljon, s több napos vár- és kastélytúrára csábítva a látogatókat hozzájáruljon a térség látogatói számának növekedéséhez, ezáltal a gazdasági potenciál erősödéséhez.

A projekt közvetlen célja a kulturális örökség helyszíneinek helyreállítása a partnerségbe tömörülő településeken, a regéci vár palotaszárnyának korhű rekonstrukciója, a bodrogszerdahelyi és a nagyidai kastély fejlesztése, interaktív kiállítóterek, szabadidős helyszínek létrehozása, valamint a kerékpáros turizmus infrastruktúrájának fejlesztése az adott térségben.

A fejlesztés egyúttal hozzájárul a helyi közösségek megtartásához, erősítve öntudatukat, a határ menti régiók megismeréséhez, a természetközeli és kulturális célú turizmus terjedéséhez.

A projekt a Interreg V-A Szlovák Köztársaság – Magyarország együttműködési program keretében valósul meg. A projekt teljes költségvetése 2 733 242,21 euró, amelyből 2 323 255,86 eurós összegű támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosít. Végrehajtásának várható időpontja a 2020-as év vége.