Fotó: TéKa

Január 10-től 12-ig Martoson került megrendezésre az Impulzus Társulás és a TéKa legújabb eseménysorozata, a szlovákiai magyarság ifjúságszociológiai műhelyének első képzése.

A program célja olyan két módszertani részből – kérdőíves felmérés, valamint az interjúzás által – felépülő kutatás elvégzése az egyetemisták körében, melynek eredményeként egy átlátható kép alakulhat ki a szlovákiai magyar egyetemi hallgatók jelenlegi helyzetéről. A kutatás eredményeit a későbbiekben egy Budapesten megrendezésre kerülő konferencia keretein belül kívánják bemutatni a szervezők, s terveik szerint a kapott eredményeket összegző tanulmányok formájában nyilvánosságra is hozzák az érdeklődők számára. A kutatás értékelésére pedig a szlovákiai magyar nyári táborok keretein belül is sor kerül majd.

A találkozót Keszegh István, Martos község polgármestere nyitotta meg, aki a közösségi élet jelentőségéről és fejlesztéséről beszélt. Emellett beszámolt munkájukról a Rendezvényliget – Népiskola létrehozása kapcsán. Bajcsi Ildikó, az Impulzus Társulás és a TéKa elnöke a résztvevők üdvözlését követően ismertette a képzés céljait, a hétvége menetrendjét, s bemutatta az egybegyűlteknek a képzés oktatóit, Morvai Tündét, a MTA Határon Túli Titkárságának vezetőjét és Papp Z. Attilát, a budapesti Kisebbségkutató Intézet igazgatóját.

Fotó: TéKa

Mindezek mellett felvázolta a szervezet jövőbeli céljait és ismertette a tervezett kutatásokat. Emellett a rendezvénysorozat hosszú távú céljait kiemelve a következőkre világított rá:

„Az Ifjúságszociológiai Műhely abból a szempontból is különleges, hogy módszertani műhelyek által igyekszik kinevelni egy olyan tudományos fiatal élgárdát, amely képes saját társadalmi csoportja – tehát a szlovákiai magyar fiatalság – körében kutatásokat végezni”.

A szervező azt is elmondta, hogy a programsorozat nem jöhetett volna létre a magyarországi Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatása nélkül.

A szlovákiai magyarság ifjúságszociológiai műhelyprogramja a diákok széles skáláját mozgatta meg az alapképzésben részt vevőktől egészen a doktori képzés hallgatóiig. A fiatalok többek között a komáromi Selye János Egyetemről, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemről és a Mezőgazdasági Egyetemről, valamint a brünni Műszaki Egyetemről érkeztek a rendezvényre.

A megnyitót követően Bajcsi Ildikó és Bencze Dávid bevezető előadásai következtek. Ezek egyfajta történelmi vázlat formájában szemléltették a szlovákiai magyar közösség generációs sajátosságait Trianontól napjainkig.

Fotó: TéKa

A szombati nap Morvai Tünde előadásával kezdődött, aki a közösségi alternatívákról beszélt a kisebbségi térben. Emellett felvázolta a szlovákiai magyar ifjúság helyzetképét a szlovákiai magyarság körében. Ezt követően Papp Z. Attila vezette be a hallgatókat a kérdőíves felmérés módszertanába, melyen belül bemutatta a fiataloknak a későbbiekben elvégzendő munka sajátosságait, majd a tervezett kutatás részleteiről beszélt. Interaktív előadását követően a résztvevők közösen dolgoztak a kérdőívek összeállításán.

A színes program keretein belül szombaton sor került egy fókuszcsoport-beszélgetésre a MA7 munkatársai vezetésével, ami a választások körüli témák köré összpontosult. A rendezvénynek a martosi Esterházy Akadémia adott otthon, amelyet az intézmény vezetője, Gubík László mutatott be.

A résztvevő fiatalok sok új elméleti és gyakorlati információ, valamint tudás birtokában vághatnak bele az előttük álló kutatás gyakorlati részébe és nézhetnek a szlovákiai magyar ifjúságszociológiai műhelyprogram második, márciusban tartandó találkozója elé.