(Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Bajcsi Ildikó történész, a Clio Intézet munkatársa a Selye János Egyetemen szerezte mesterdiplomáját, majd az Esterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájában doktorált le 2019-ben. A két világháború közötti csehszlovákiai magyar társadalom változásait kutatja– számos könyve, publikációja jelent már meg a témában. Emellett két felvidéki civil társulás – a TéKa és az Impulzus Társulás elnöke, mely szervezetek komoly szerepet töltenek be a szlovákiai magyar fiatalok tudományos és kulturális életének a gondozásában. Évértékelő interjúnkban főként e két intézet szakmai szerepéről, eredményeiről kérdeztük.

Az elmúlt években számos hazai történelmi konferencián, szakmai előadáson, könyvbemutatón találkozhattunk a TéKa és az Impulzus társulások nevével. Kik ők, mi a kapcsolat közöttük és pontosan milyen munkát végeznek?

A Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása, röviden csak TéKa, illetve az Impulzus Társulás a felvidéki fiatalok körében végez tehetséggondozó, illetve tudományfejlesztő munkát. A TéKa Társulás 2011-ben alakult polgári társulás, amelynek célja a szlovákiai magyar fiatal értelmiség, elsősorban a doktoranduszok és doktorjelöltek összefogása. Emellett a kisebbségi egyetemisták körében is tehetséggondozó tevékenységet folytat. A TéKa legfontosabb partnere a 2018-ban megalakult Impulzus Társulás, amely elsősorban azokat a fiatal kutatókat kívánja összefogni, akik már tudományos fokozatot szereztek. A szervezet az ifjú értelmiségnek a tudományos beintegrálódását kívánja elősegíteni a szlovákiai magyar tudományos életbe. A kapocs a két szervezet hasonló céljaiból, illetve egymásrautaltságából fakad, amelyről a későbbiekben még bővebben is szót ejtek.

(Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Válasszuk külön a két szervezetet. Miben tud segíteni a TéKa a doktorjelölteknek?

Mivel nagyon fontosnak tartjuk a felvidéki fiatalok tudományos fejlesztését és kulturális kibontakozását, így programjainkat általában az említett célokhoz igazítjuk. Elsősorban Tudományos Diákköri Konferenciákon (TDK) keresztül tudománynépszerűsítő előadásokat tartunk, vitaesteket, illetve könyvbemutatókat szervezünk az ifjú értelmiség számára. Mindemellett olyan szakkollégiumi műhelyprogramokat is rendeztünk már az elmúlt években, amelyek az egyetemisták szakmai fejlesztését kívánták elősegíteni. Emellett büszkék vagyunk az évente megszervezett nemzetközi konferenciánkra is, ahol a szlovákiai magyar fiatalság számára teret adunk tudományos eredményeik bemutatására és az idősebb nemzedékkel való kapcsolatépítésre.

Ehhez képest az Impulzus Társulás mennyiben más?

A szervezet a tudományos fokozatot szerzett ifjú értelmiség beintegrálódását kívánja elősegíteni a szlovákiai magyar tudományos életbe. Hiányos intézményi keretek következtében ugyanis a felvidéki magyar értelmiség számára kulcsfontosságú azoknak a civil szervezeteknek a segítsége, akik a fiatalok szakmai eligazodását előmozdíthatják. Az ifjú értelmiség tudományos fejlesztését különféle kutatások megszervezésével végezzük, és itt kapcsolódik össze leginkább a két szervezet. A tudományos vizsgálatok realizálásához ugyanis a TéKa Társulás kapcsolati hálóját használjuk. 2020-ban például szociológiai képzéseket indítottunk el az Ifjúságkutató Műhelyprogramok keretén belül, majd az Edu Uni nevű kérdőíves kutatás segítségével felmértük a felvidéki magyar fiatalok helyzetét. Ennek a kutatásnak azért is volt nagy jelentősége, mert ritkán végeznek a felvidéki magyarság körében hasonló ifjúságkutatásokat. A kutatás által a szlovákiai magyar fiatalok szociális hátteréről, belső motivációiról és jövőképéről is reális képet kaphattunk. A felmérésben olyan szlovákiai magyar egyetemisták és kutatók vettek részt, akikkel együtt valósítottuk meg a kutatást. A fiatalok így nemcsak a kérdőívek előkészítésében, de a felmérés népszerűsítésében is aktív részt vállaltak.

(Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Arról már beszéltünk, hogy mindkét társulás segíti a fiatal értelmiség beintegrálódását a szlovákiai magyar tudományos életbe. De tud-e segíteni e két szervezet esetleg a nemzetközi kapcsolatépítésben?

Fontosnak ítéljük az ifjúság nemzetközi (elsősorban Kárpát-medencei) kapcsolatépítését más országok fiatal értelmiségi szerveződéseivel. Ebbe beletartoznak a magyarországi, valamint más határon túli régiók tudományos és kulturális intézményei. A fiatalok támogatása, kapcsolati hálójuk kiszélesítése érdekében aktív kapcsolatot tartunk fenn a magyarországi Doktoranduszok Országos Szövetségével (DOSZ), a Momentum Doctorandusszal (a kárpátaljai magyar doktoranduszok szervezete), a Romániai Doktorandusz Szövetséggel (RODOSZ), valamint a Vajdasági Magyar Doktorandusz Közösséggel (VMDOK). 2022-től pedig már tagjai vagyunk a Magyar Ifjúsági Konferenciának (MIK) is.

Milyen anyagi forrásokból működnek ezek a szervezetek, van-e tagsági díj például? Hol szerveződnek a TéKa és az Impulzus programjai?

Jelenleg leginkább Komáromban, Budapesten és Pozsonyban szerveződnek programjaink, de terveink közé tartozik mindkét társulás kiterjesztése más településekre, emellett szeretnénk több fiatal körébe eljuttatni programjainkat, illetve bővíteni a tagságot – itt jegyzem meg, nincs tagsági díj a szervezetekben. Előadásaink, illetve rendezvényeink anyagi hátterét különféle pályázatokból biztosítjuk. Programjaink nagyrésze Magyarország kormányának a segítségével valósul meg. Támogatóink közé tartozik például a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Nemzetpolitikai Kutatóintézet megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt is. Emellett komáromi eseményeinket a város támogatja.

Legutóbbi, Komáromba szervezett kerekasztal-beszélgetéseinken egy-egy meghatározó történelmi személyiség került fókuszba: Esterházy János és Alapy Gáspár. Miért éppen ők?

Az Esterházy Jánosról tartott kerekasztal-beszélgetésen Molnár Imre és Szarka László történészek fejtették ki véleményüket Esterházy személyéről, akinek a szlovákiai magyarság számára szimbolikus jelentősége van. Úgy vélem, hogy a felvidéki fiatalok számára különösen is fontos, hogy bemutassuk ezeknek a mintaadó történeti személyeknek az életét, akik példájukkal egyfajta eligazítást adhatnak a kisebbségi értelmiség számára. Ezért is tartottam fontosnak, hogy idén Alapy Gáspárról is szervezzünk egy kerekasztal-beszélgetést, ahol az egykori komáromi polgármester tevékenységén túl rámutattunk közösségi szolgálatának a jelentőségére. Szintén Komáromban szerveztük meg az 1956-os forradalom emlékére a Selye János Egyetem hallgatói számára azt az előadást, amelyet Tóth Eszter Zsófia történész, társadalomkutató tartott. Bár a világjárvány az elmúlt években nagyban megnehezítette mind a TéKa, mind az Impulzus működését, ezutóbbi szervezet keretein belül több tudománynépszerűsítő előadást, kutatásokkal összefüggő műhelymunkát mégis sikerült megszerveznünk.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)