Fotó: soroksarsc.hu

Nemegyszer hallottam szlovák politikusok vagy közéleti személyiségek szájából, hogy „naši slovenskí Maďari (a mi szlovák magyarjaink). Hogy ez részükről tudatos vagy csak pongyola stílusban történő megnyilatkozás, nem tudom eldönteni.

Vannak viszont, akik azért ennél jóval pontosabban fogalmaznak, ha rólunk, szlovákiai magyarokról van szó. Például: „Naši maďarskí spoluobčania” (magyar polgártársaink).

Ha viszont egy közismert felvidéki magyar politikus egy szlovák nyelvű napilapban azt írta, hogy: „Som slovenský Maďar” (én szlovák magyar vagyok), az kiveri nálam a biztosítékot.

Azzal folytatja, hogy magyar nemzetisége miatt sok mindent megélt: sértegetéseket, fenyegetéseket, gúnyolódásokat. Holott, mint folytatja egy bekezdéssel lejjebb, a szlovák magyarok („slovenskí Maďari”) segítettek az országnak  1989-et követően a transzformációs időszakban. Ki kell mondani egyenesen, hogy a magyarok nélkül Szlovákia nem lett volna a transzatlanti szövetség része.

Az írás további részében nincs már szó szlovák magyarokról, mert valójában nem rólunk, hanem egészen másról, pontosabban, egy másik ismert szlovákiai magyar politikusról értekezik a szerző.

Lévén, hogy a cikkíró parlamenti képviselőjelölt, vagyok annyira tapintatos, hogy a nevét elhallgatom, nem kívánom őt negatív színben feltüntetni, kiváltképp a választási kampány hajrájában. Meg aztán magyarságához nem fér kétség, csak hát szegény felettébb és megbocsáthatatlanul felületesen fogalmazott, amikor magát „slovenský Maďar”-nak nevezte a lapban, mert ezzel lovat adott azon szlovák atyafiak alá, akik nagy előszeretettel neveznek bennünket magyarul beszélő szlovákoknak.

S ez a sutára sikeredett szóhasználata ugyanakkor bátoríthatja asszimilálódott, vagy az asszimilálódás útjára lépett magyarjainkat, mondván, lám-lám, az ismert felvidéki magyar politikus is szlovák magyarnak vallja magát.

Ha egy felvidéki magyar közszereplő, legyen az parlamenti képviselő(jelölt), megyei képviselő vagy polgármester, szlovák nyelvű újságnak ír vagy nyilatkozik önmaga vagy közösségünk meghatározását illetően, fogalmazzon pontosan, egyértelműen: én szlovákiai magyar vagyok, vagy: mi szlovákiai magyarok vagyunk.

Mert, ahogy a latin mondja: Verba volant, scripta manent, azaz: a szó elrepül, az írás megmarad.