Capri23auto / Pixabay

Előrebocsátom, hogy állatbarát vagyok. Kutyának, macskának, tyúknak, libának tudatosan sohasem ártottam, még kevésbé okoztam fájdalmat. Ennél fogva feltétlenül támogatok minden olyan hazai vagy EU-s rendelkezést, amely az állatok védelméről szól.

Állítólag az EU-ban a fogyasztók nagy része nagyon környezettudatos. Ők kezdetben állatvédelmi szervezetek, később más társadalmi áramlatok segítségével fokozódó politikai nyomást gyakoroltak a környezetükre céljaik elérése érdekében. /…/ Az etikus magatartás az állatok jó közérzetét igyekszik elősegíteni. A világ nyugati felében az állatvédelem nem csupán a nagyvárosi településeken tartott, ún. társasállatok problematikájával foglalkozik, hanem kiterjed a haszon- és a vadon élő állatokra is.

Az iparszerű tartás fogalmát az jellemzi, hogy az állatok olyan számban, környezetben, olyan körülmények között, olyan teljesítménykényszer alatt állnak, amelyben jó közérzetük fenntartása rendszeres gondoskodást igényel. Ezzel együtt minden szükségtelen fájdalmat, szenvedést vagy kínzást el kell kerülni. Tilos minden olyan tartási mód, amely az állatoknak szenvedést vagy sérülést okozna. Tilos az állatok mozgási szabadságának korlátozása, az istállókban szavatolni kell a kedvező környezeti feltételeket.
/Csak zárójelben jegyzem meg, hogy bennünket, embereket is megilletne az állatokéhoz hasonló védelem, legyen szó a jó közérzet biztosításáról, vagy a családon belüli erőszak megszüntetéséről, a munkahelyi stressz kiiktatásáról, stb., stb./

Arról is olvastam, hogy csalódniuk kellett azoknak a tojástermelőknek, akik nem hitték el, hogy tényleg kötelező lesz az unió által elvárt luxus ketrec. Ugyanis az EU hatályos irányelve előírja, hogy a tojótyúkokat – a 350-nél több tyúkot tartó telepeken – csak a hagyományosnál nagyobb ketrecekben lehet tartani. A legújabb módosítás szerint 500 helyett 750 négyzetcentiméter életteret kell biztosítani egyenként a tyúkok számára, és ülőrúddal is el kell látni a ketreceket.

Bár a tojás alapvető élelmiszerforrásunk, de most eme rövid eszmefuttatásomban nem a tojás jótékony hatásaival kívánok foglalkozni. Csak annyiban kötődik ide a tyúk/tartás/ téma, hogy a múltban az általunk oly sokáig csodált Nyugaton elképzelhető, hogy a gender „begyűrűzik“ az állatvilágba is. Ami ugyan nagy túlzás, de Nyugaton semmi sem lehetetlen. No, de mi a fene az a gender, és miért foglalkoznak vele manapság annyit? Nos, a gender, nagyon leegyszerűsítve, az egyenlőség szellemiségében értelmetlennek tartja a nemek megkülönböztetését, és az egyénre bízza a döntést, hogy melyik nemhez tartozónak vallja magát.

Elképzelhető, hogy Nyugaton már a tyúkok is gendermagosak…?