A kiállítás megtekintői (Fotó. Duray Zoltán)

A nagymegyeri volt zárdaiskolában található Fészek Ifjúsági Központ galériájában nyílt meg az a fényképkiállítás, mely nyolc tehetséges felvidéki amatőr fotós válogatott pályamunkáit bemutatva hívja fel a figyelmet a felvidéki régiók és tájak szépségeire.

A kiállítás Brüsszel, Galánta és Pozsony után negyedik helyszínként vándorolt Nagymegyerre, ahol a helyi 23. számú Arany János  nevét viselő cserkészcsapat fogadta be cserkészotthonába. A kiállító fotóművészeket Duray Zoltán és Peczár Károly képviselte.

A megnyitó jelenlévői (Fotó: Duray Zoltán)

Szász Szilvia népdalénekes, cserkésztiszt nyitotta a rendezvényt, Endre báró balladájának eléneklésével. A szervezők nevében Csémi Szilárd, a Fészek Polgári Társulás elnöke köszöntötte a megjelenteket, és rögtön át is adta a szót a megnyitó ünnepi szónokának, Mahulányi József nagymegyeri esperesplébánosnak. 

A lelkiatya a szülőföldről, annak szeretetéről beszélt, miközben megosztotta személyes emlékeit is a szülőfalujáról, annak értékeiről, valamint arról, mikor és hogyan jutott el maga is oda, hogy jobban értékelje mindazt, amiben addig élt.

Felhívta a figyelmet a teremtett világ értékeire, szépségeire, valamint mindezeken keresztül annak alkotójára, megerősítve a jelenlevőket abban, hogy „Isten szépségét és nagyságát tükrözi a teremtett világ”.

Mahulányi József atya (Fotó: Duray Zoltán)

Köszöntőjét végül egy mindannyiunknak szóló üzenettel zárta: „Ez a fotókiállítás egy nagy utazás, utazás a múltban, utazás emlékeinkben, de a jelenben is, sőt úgy gondolom, a jövőt is eszünkbe juttatja. Mi lesz velünk, és hogy alakul személyi és közösségi jövőnk. Felelősségre int, jó döntésekre, nem kényelmes, puhány életre, hanem küzdelmes és izgalmas életformára. Adja Isten, hogy ezek a szép fotók segítsenek nekünk megmaradni kereszténynek és magyarnak.”

Peczár Károly (Fotó: Duray Zoltán)

Peczár Károly fotóművész a kiállítás kurátoraként a kiállítás céljáról és létrejöttéről, a képek kiválasztásának és elkészítésének módszeréről beszélt. József atya köszöntőjére visszautalva ő is a teremtett világ szépségeinek fontosságát emelte ki, majd hangsúlyozta:

„Sok közös vonás van a nyolc fotóművész között, és úgy érzem, az is egy közös nevező lehet köztünk, hogy szeretjük a növényeket, az állatokat, a természetet, a szülőhazánkat, az embertársainkat.”

A bemutatót követően Csémi Szilárd ezúttal a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség ügyvezető elnökeként köszönte meg a kiállító fotóművészeknek azt a különleges és egyedülálló kezdeményezést, miszerint a kiállított vászonfotók felét, 12 darabot felajánlottak a Cserkészszövetségnek jótékonysági eladásra, amire a soron következő észak-komáromi kiállítást követően kerül majd sor.

A várható bevétel az újjáalakulásának 30. évfordulóját idén ünneplő országos szervezet keresztény-keresztyén alapokon nyugvó, magyarságmegtartó, ifjúságnevelő munkáját segíti majd.

A megnyitó végén Szász Anna Virág komáromi cserkész csodaszép hegedűjátékával Vivaldit idézte, majd a kiállításnak helyt adó történelmi épület és a benne működő egykori iskola múltját bemutató kiadvány megjelenését célul tűző adománygyűjtő felhívás hangzott el.

Csémi Szilárd (Fotó: Duray Zoltán)

A kiállítás megnyitóján részt vett még többek között Duray Rezső, a Szenc és Vidéke Társulás elnöke, Lapos Ildikó, Nagymegyer város alpolgármestere, Sóoky Marian, Nagyszombat megye képviselője, a Bartók Béla Alapiskola igazgatója, Stubendek László megyei képviselő, Komárom volt polgármestere, és végül aznapi feladatait megszakítva ugyan megkésve, de végül Holényi Gergő, Nagymegyer polgármestere is tiszteletét tette a megnyitón.

A Szülőföldem fotókiállítás szerzői: Torma Szabina, Duray Zoltán, Horesnyík Ervin, Horváth Károly, Mészáros Lajos, Oriskó Norbert, Peczár Károly, Szemán Viktor.

A kiállítás egy részlete (Fotó: Duray Zoltán)