Kiss Róbert atya paptestvérek gyűrűjében (Fotó: Zilizi Kristóf)

Február 11-én, a liturgikus naptár szerint a betegek világnapján Nagyszombatban megtartották a 7. évfordulójához érkezett havi magyar misét. Első alkalommal 2013. február 13-án, hamvazószerdán találkoztak a Fő utcai Szent Ilona-templomban a magyar hívek, fél évvel azután, hogy Kiss Róbert atyát kinevezték érseki helynöknek, vikáriusnak. 

A bősi egyházközségből érkezett megközelítőleg félszáz zarándoknak köszönhetően megtelt a templom. A mise előtt ráhangolódásul a zsérei Földessy László pánsípon eljátszotta régi magyar himnuszunkat, a székely himnuszt, a Templom csendes mélyén kezdetű templomi éneket, valamint felcsendült a magyar himnusz is.

Kiss Róbert általános helynök homíliájában elmondta:

Huszonhét esztendeje, Szent II. János Pál pápa kezdeményezésének köszönhetően tartjuk február 11-én a betegek világnapját.

Történt ugyanis 162 évvel ezelőtt, hogy a Szűzanya megjelent Lourdes-ban – ahol évente sok-sok csodálatos gyógyulás történik – Soubirous Bernadett 14 éves francia lánynak. Négy napra rá pedig a sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt. Itt építettek 1864-ben templomot, melynek IX. Pius pápa bazilika címet adományozott.

Megtelt a templom (Fotó: Zilizi Kristóf)

A világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet beteg embertársainkra. Ilyenkor nemcsak a betegségben szenvedő hozzátartozóinkért, családtagjainkért, felebarátainkért imádkozunk, hanem az ápolókért, orvosokért, nővérekért is, hogy adjon nekik erőt a Mindenható áldozatos munkájuk végzéséhez.

Ahogy Róbert atya fogalmazott, ha Nagyszombatban sikerül megmozgatni a maroknyi, de erős magvú magyar közösséget, akkor bárhol lehet. Nagyszombat például szolgál más közösségeknek arra, hogy van értelme összefogni a helyi magyarokat, Nagyszombatban tanuló egyetemistákat, szentmisével, egymás erősítésével, buzdításával.

Az elmúlt hónapban a Magyar Televízió Itthon vagy! stábja forgatott „magyar Rómaként“ ismert történelmi városunkban, melynek egy része éppen a „magyarok templomaként“ (legtovább itt szolgáltak magyar miséket az elmúlt században, az ´50-es évekig) ismert Szent Ilona-templomban került felvételre.

A műsor itt tekinthető meg. 

A mise végén Szakál László János esperesplébános gratulált Róbert kanonok úrnak generális helynökké való kinevezéséhez a hívek nevében is, azt kívánva, hogy sokáig működjön, járjon össze ez a kitartó, 20-40 fős közösség Nagyszombatban.

Róbert atya elmondta, ha összeadnánk, hányan voltak itt a nagyszombati misék történetében, a személyek száma több száz lenne. Van a kitartó, erős mag, akik fáradtságot nem ismerve rendszeresen jelen vannak, s vannak az egyszeri alkalommal eljövő vendégek, valamint az időnként visszatérők.

Kiss Róbert általános helynök mutatja a születésnapi tablót (Fotó: Zilizi Kristóf)

A mise után a pasztorációs helyiségben folytatódott a találkozó. Ünnepélyesen felszeletelésre került a születésnapi torta, melyet Új Krisztinának köszönhettek, aki elkészítette és bemutatta az elmúlt év legkiválóbb képeiből a 7. születésnapi tablót is. Boldog születésnapot, nagyszombati magyar közösség!

Végezetül álljon itt a Nagyszombat városához több szálon kapcsolódó, egyetemalapító Pázmány Péter bíboros imarészlete a betegek világnapjához kapcsolódóan:

Hatalmas Isten, emberi gyarlóságnak erős gyámola és oltalmazója, ki kezében vannak életünk határi: könyörgünk felségednek a te beteg szolgáidért: vigasztald őket, bátorítsad és erősítsed, hogy jó néven vegyék és csendesen szenvedjék látogatásidat. Gyógyítsd meg őket, szent nevedért.