Már olvasható a Református Újság gyülekezeti tájékoztató márciusi lapszáma. A tartalomból válogattunk.

„Egyre nagyobb teret nyer az utóbbi években az úgynevezett fenntartható fejlődés elmélete, amivel a hitetlen emberek is elismerik, valami elromlott ebben a világban, s ha ez így folytatódik, annak nem lesz jó vége. Különböző tervek fogalmazódnak meg az önpusztító életmód megváltoztatására. Igyekeznek személyes életpéldát is találni, hogy egyre több embert ösztönözzenek a környezet megóvására” – fogalmaz Csoma László jegyzetének nyitósoraiban. További részleteket Isten nélküli, vagy istentelen címmel a címlapon olvashatunk.

A Világoldal – hitről hívőknek ezúttal a Brexit egyházi közösségekbeli visszhangjáról szól.

A márciusi tájékoztató is bővelkedik a gyülekezetek életéről szóló beszámolókban. A Vajáni Református Egyházi Alapiskola diákjai Budapestre kirándultak, a hívők egységére fókuszált a rozsnyói imahét.

A Szlovákiai Református Keresztyén Nők Egyesülete Kiskövesden tartotta a Zempléni Egyházmegye nőegyesületi konferenciáját és tisztújító közgyűlését.

Az összetartozás éve kapcsán Fábián Tibor, nagyváradi publicista osztja meg Trianonnal kapcsolatos gondolatait. Szorosan a témához kapcsolódik Mihályi Molnár László Felvidéki őrjárat 100 évvel Trianon után – Gondolatok az egységről, helytállásról, összefogásról és a zsákutcákról című írásával.

Nt. özv. Újpál Árpádné szül. Lenkey Lenke sorsfordulatokban gazdag életét mutatja be Búza Zsolt lelkész.

Maradva a történelemnél, Betlehem városának jelenkori történetét, radikális átalakulását vázolja a Segélykiáltás Betlehemből című írás.

A márciusi lapszámból sem hiányozhat az eseményajánló, a fiataloknak szánt gondolatok, valamint a bibliaolvasó vezérfonal sem.