Áprilisban zajlanak az alapiskolai beíratások Szlovákiában. Hogy hány elsős tanul majd magyar iskolában, az a szülők döntésén múlik. Vajon milyen szempontok alapján döntenek?

Érvek és ellenérvek tömkelege járja be a világhálót. A szlovák iskolában valóban könnyebben megtanul a gyerek szlovákul? Jobban fog érvényesülni?

Ha a gyermek oktatási nyelve megváltozik, az hatással lesz a biztonságérzetére, lassul a megértése és szerényebb lesz a szókészlete. Ne vegyük el a sikerélmény lehetőségét a gyermektől! Nagyon sok szülő nem tudatosítja, aki a jövőre való tekintettel szlovák iskolába adja a gyermekét, hogy a tanulás milyen sok nehézségbe és munkába kerül majd neki, mennyi felesleges terhet rak rá, de azt sem tudja, hogy mi mindent nem tanul meg az a gyerek, amit egy magyar iskolában megtanulhatna.

A Via Nova csapata évről évre Beiratkozási körút címmel folytat kampányt annak érdekében, hogy a szülők a magyar iskola mellett tegyék le a voksukat.

Főként az online térben igyekszik megszólítani az érintetteket, hogy a felhívás minél több emberhez eljusson.

Az idei kisfilm a Rozsnyói Református Alapiskola részvételével készült, melyben szülők, tanulók, pedagógusok és iskolai alkalmazottak hívják fel a figyelmet arra, miként zajlik az élet a magyar iskolában, s hogy a nyelv mennyire meghatározza mindennapjaikat.

A szlovák nyelv ismeretének hiányáért a magyar iskolát tesszük felelőssé, pedig a hiba az oktatási módszerben van. Nem véletlenül harcol a felvidéki magyar társadalom azért, hogy az államnyelvet idegen nyelvként tanuljuk.

A magyar iskolából kikerülő tanulók éppoly jól beszélnek angolul vagy németül, mint szlovák társaik. Miért ne lehetne ez így a szlovák nyelvvel is? Az iskolaválasztás nemcsak a gyerekek, de az egész magyar társadalomra kiható jelenség, hiszen ezzel a magyar iskolák léte kerül veszélybe, ugyanakkor a szlovák iskolában a magyar gyermek identitástudata is átformálódik, változik, a megfelelési kényszer hatására idővel ő is szlováknak vallja magát. Ne feledjük: „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.” A döntés egy életre szól.

Hallgass a szívedre! Dönts okosan!