Megjelent a Bécsi Napló idei 2. száma. A Bécsben szerkesztett, de az egész világ magyarságához és magyarságáról szóló, kéthavonként megjelenő folyóirat hasábjain ezúttal két téma került túlsúlyba: Trianon, a száz éve megkötött gyászos békeszerződés kapcsán és a COVID-19 koronavírus-járvány, a napjainkban legaktuálisabb történések és fenyegetettség okán. Természetesen ezek mellett számos érdekes téma is helyet kapott a lapban.

A vírus okozta politikai hatások széleskörű elemzését, a nagyvilágra, az Európai Unió országaira, a G7-csoportra és Magyarországra gyakorolt hatását taglalja terjedelmes cikkében Martos Péter. Nagymihály Zoltán A járvány közelről és távolról című írásában nemzetféltő gondolatokat fogalmaz meg, óva intve mindenkit a szabályok, intézkedések betartására, az egymásra figyelésre, a szolidaritás felemelő gesztusának fontosságára. Felteszi a kérdést is: Vajon lehet-e ott folytatni, ahol abbahagytuk? Várhatunk-e más eredményt, ha ugyanazt cselekedjük a továbbiakban? Elgondolkodtató felvetések! A járványnak az euróövezetre, a vállalkozásokra, a gazdaságra mért hatásáról olvashatunk a Végveszélyben az euróövezet című írásban Fetes Kata tollából. De a járvány miatti intézkedésekről számol be az ukrajnai tudósítótól származó cikk és a szerbiai, vajdasági munkatárs írása is. Ez utóbbi hangsúlyosan kitér a járvány miatt más formában megtartott márciusi ünnepségekre, illetve arra, hogy Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke ezúttal rendhagyó módon, rádió- illetve tévéüzenetben emlékezett meg az ünnepről.

A Trianoni Békeszerződés megkötésének 100. évfordulójával összefüggésben a lap Jeszenszky Géza tollából közöl rendkívül értelmes, világosan megfogalmazott gondolatokat A Trianonhoz vezető út és kiút (I.) címmel, Trianon előtörténete alcímmel. A sorszám megjelöléséből ítélve, az írásnak lesz folytatása is. Más szemszögből értékeli Trianon következményeit Paul George Hefty Trianon más szemmel című cikkében.

A Bécsi Napló közli a Százak Tanácsa felhívását, amelyben kérik, minden magyar támogassa az Európai Polgári Kezdeményezés a régiók egyenlőségéért címmel elindított aláírásgyűjtést. Kihangsúlyozzák: segítenünk kell egymást, hogy ki-ki megértse: Európa nem több, nem kevesebb, mint amivé tesszük, közös otthonunk. Hogy ez így legyen, ezért indult az aláírásgyűjtés, amelynek remélhetőleg lesz értelme és eredménye.

Kató Zoltán Beérett a magyar narancs címmel ismerteti Orbán Viktor 22. évértékelő beszédének lényegét, megtoldva saját véleményével, de ugyanakkor maradva a beszéd reális megállapításainál Magyarország fejlődéséről, sikereiről és a jövő érdekében a demográfiai fellendülés szükségességéről.

Deák Ernő főszerkesztő átfogó interjút készített Mag. Hollós Józseffel, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének elnökével a szövetség 40. évfordulója alkalmából. Az elnök beszélt a szövetség szerepéről, az elért eredményekről, de kritikusan szólt a hiányosságokról is. Kitért a jövő feladataira is, külön kiemelve, hogy nagyobb aktivitást várnának el a fiataloktól, szorosabb együttműködést és főleg azt, hogy éljenek a felkínált lehetőségekkel.

Norton Éva angliai polgárként, testközelből nézve és élve a Brexit történéseit, írt elemzést annak okairól, előnyeiről, potenciális gazdasági és társadalmi következményeiről. Varga Sándor a szlovákiai parlamenti választások eredményeit ismerteti, különös tekintettel a magyar érdekeltségű pártok sikertelenségére és annak okaira. Böröndi Lajosnak az 1848/49-es szabadságharc évfordulója alkalmából írt cikke akár történelmi tananyagként is megállná a helyét.

Gömöri György Makkai Ádám költőtől búcsúzik írásában, Csinta Samu az Erdélyi Múzeum-Egyesület megalakulásának 160. évfordulója alkalmából ismerteti az egyesület tevékenységét, Radics Éva pedig a 100 éve született dr. Béres Józsefről emlékezik meg.

A Bécsi Napló közli Orbán Viktor üdvözlő levelét, amelyet az 1848/49-es szabadságharc évfordulója alkalmából intézett a világ magyarságához.

A 2. számot Deák Előd Marcus fényképeivel illusztrálták, amelyek Bécs egyik épülő lakótelepén készültek. A folyóirat anyagai az interneten a www.becsinaplo.eu oldalon is megtalálhatók.