Popély Gyula: Szövetségben az ellenséggel

A fenti címmel jelent meg a napokban az ismert hazai történész Felvidék sorozatának negyedik kötete.

Popély Gyula egyetemi tanár, történész, az MTA doktora. 1990-ben a prágai parlament képviselője, 1991 és 1997 között a pozsonyi magyar gimnázium és alapiskola igazgatója volt: tisztségéből a kétnyelvű bizonyítványok betiltásával szembeni ellenállása miatt váltották le. 2000-től a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem tanára, 2001-től az egyetem BTK Új és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékének docense, 2005-ig tanszékvezetője. 2002-2004-ben a BTK dékánhelyettese, 2004-2006-ban az egyetem rektorhelyettese. Kutatási területe a felvidéki magyarság 1914 és 1945 közötti története.

A történésznek e témában most napvilágot látott rendkívül izgalmas kötete is hosszú kutatási munkálatok eredménye. A Kárpátia Stúdió kiadónál megjelent könyv fülszövegében a következő szöveg olvasható Szakács Árpád felelős szerkesztőtől:

„Popély Gyula, az egyik legismertebb felvidéki magyar történész jelen munkájában az 1939-1945 közötti szlovák–magyar viszonyt vizsgálja. Mindezt annak figyelembe vételével, hogy mindkét ország a Német Birodalom árnyékában élte a maga állami életét. Mindkettő tagja volt a háromhatalmi egyezménynek és ténylegesen hadat viselt a Szovjetunió ellen, illetve névlegesen hadiállapotban volt az angolszász hatalmakkal. A valóságban tehát „szövetségesek” voltak, ténylegesen pedig a legnagyobb ellenségek.
…..1939 márciusában a Szlovák Tartománygyűlés – Hitler biztatására – kimondta az önálló és független szlovák állam létrejöttét, ugyanekkor Kárpátalja még vissza nem tért részeit – az ún. Erdős-Kárpátokat – Magyarország vette birtokba, és újból az ezeréves magyar haza részeként kezelte.”

A szerző a következőket írja könyvéről:

„Jelen könyvünk egy három egységből álló sorozat első kötete, amely a „Szövetségben az ellenséggel” címmel lát napvilágot. A sorozat készülő újabb kötete a magyar nemzeti kisebbség helyzetét mutatja be Tiso Szlovákiájában. Végül a harmadik dolgozatunk szól a magyar, szlovák és rutén nemzetiségű népesség sorsáról a visszatért területeken. E három munka kölcsönösen kiegészíti egymást.
… A három kötetre tervezett sorozat hasznos ismeretekkel vértezheti fel a napjaink politikai és nemzetiségi zűrzavarában eligazodni vágyó, gondolkodó olvasókat, magyarokat és nem magyarokat egyaránt.”

Érdemes tehát kézbe venniük a hazai magyar történetünk iránt érdeklődőknek Popély Gyula ezen újabb kötetét. Olyan ismereteket kapunk a közelmúlt eseményeiből – melyekről eddig sehol nem olvashattunk –, amelyek segítenek megérteni a száz éve tartó áldatlan helyzetet a szülőföldünkön.

***

A könyv megrendelhető ITT>>>. Megvásárolható Magyarországon az Anima könyvesboltokban, ill. a Felvidéken Dániel Erzsébetnél (e-mail: daniel.nana@stonline.sk) lehet érdeklődni, előrendelni, s majd ha a körülmények engedik, könyvbemutatók formájában is terjeszthető.