Fotó: Gecse Attila

Több mint hatórás, bohózatba illő huzavona és személyeskedés tarkította a rimaszombati városi képviselő-testület májusi ülésének első felvonását, amelynek záróakkordjaként elfogadták a város idei költségvetését. De hogy a hosszas vita után kialkudott, s nagy többséggel megszavazott határozatból lesz-e törvény, még korántsem biztos, Šimko József polgármester ugyanis még nem döntötte el, aláírja-e azt.

Városi erdők, földek és tekéző

A májusi ülés elején a polgármester bejelentette, hogy Rimaszombat Fejlődéséért néven új képviselői klubot hozott létre négy képviselő (Rigó László, Jozef Tóth, Anna Šimková és  Štefan Baláž), amelynek elnökévé Jozef Tóthot választották. Ezt követően tárgyaltak a városi mezőgazdasági földterületek bérletének a jövőjéről, a városi erdőkben kitermelt fák eladásáról (mindössze egy árajánlat érkezett), ahogy a városi tekéző jövőjéről is. Ami a városi földterületek bérlését illeti, a Merjünk Gyorsítani Klub képviselői egy új pontozásos rendszert terjesztettek elő (hasonló pontozásos rendszerrel már előálltak a sportklubok támogatása terén is) a jövőbeni versenytárgyalások alapjául, de ezzel a polgármester nem értett egyet. Hosszadalmas vita után végül úgy döntöttek, hogy 157,12 €/ha/év bérleti díjat szabnak ki minimális bérleti díjként a város területén, míg ugyanez Tamásfalán 160,08€/ha/év lesz majd. A bérleti időszak öt évre szól, melyet négy év után lehetőség lesz megújítani.

Hatezer köbméter városi fa eladása is terítékre került, s bár a város minden lehetséges fórumon meghirdette, mindössze egy jelentkező akadt, aki 42 eurót ajánlott köbméteréért, holott a versenykiírásban minimális árként 50 € szerepelt.

A polgármester a tervezetet visszavonta, ám Ivan Hazucha (Smer-SD) javaslatára ismételten kiírták a versenytárgyalást, amelyben minimális árként már csak 40 € szerepelt, s év vége helyett  2021 március végéig lehet a fakitermelést megejteni. Még a költségvetési vita előtt terítékre került a városi tekéző is, amelynek gondnoka a polgármester bizalmi embere, Rábely Attila. A Merjünk Gyorsítani Klub a tekéző épületében kávézót szeretne létesíteni, s arra kérte a polgármestert, hogy a jelenlegi gondnok helyett a Városi Közterület-fenntartó Vállalat gyakorolja a gondnoki jogokat vagy vegyenek fel valakit szerződésre, amíg az idei teke- és sakkévad tart. A tekéző jövője a költségvetés tárgyalása során is előkerült, Simko ugyanis váltig ragaszkodott Rábely személyéhez. A koronavírus okozta károkat enyhítendő a képviselők lemondtak idei jövedelmük feléről.

Terítéken a városi lapok és a turisztikai információs központ

A város már a koronavírus árnyékában ismételten átdolgozta az idei költségvetést, amelyet Miroslav Bielak, a pénzügyi osztály vezetője ismertetett. A Merjünk Gyorsítani Klub a tavalyi évhez hasonlóan az utolsó pillanatban nyújtotta be módosító javaslatait, melyek több helyen is alapjaiban érintették az eredeti változatot. Mivel több előrejelzés szerint is jelentősen csökken a város fő bevételének számító részesadó összege, így ezt figyelembe véve a város mintegy 40 ezer eurós többlettel számolt. Roman Vaľo ellenzéki képviselő szerint a bevételkiesés jóval nagyobb lehet a város által tervezettnél, ezért az ő javaslatuk már közel 300 ezer eurós többletet tartalmazott, ami viszont a polgármester szavai szerint teljesen taccsra vágta volna a várost, s több városi intézményt a megszüntetés szélére sodort volna. A leghevesebb vita a városi lapok, a turisztikai információs központ és a sportklubok jövőjével kapcsolatban alakult ki. A Merjünk Gyorsítani Klub a városi lapokat (Gömöri Hírlap és Gemerské zvesti) és a Turisztikai Információs Központot a városi hivatal irányítása alól szerette volna a városi művelődési központ hatáskörébe rendelni. Belső források szerint ennek elsődleges oka nem is költségmegtakarításban keresendő, hanem hogy ily módon szerették volna függetleníteni a polgármester befolyása alól. Tudni kell, hogy az egyébként kéthetente megjelenő, s a város minden háztartásába ingyenesen eljuttatott lapok terjesztési nehézségekre való hivatkozással április óta nem jelennek meg, a lap két szerkesztőjét május végéig kényszerszabadságra küldték. A javaslat ellen nemcsak a polgármester, hanem a művelődési központ igazgatónője is tiltakozott, mondván, hogy nincsenek újságíróik, akik a lapot színvonalasan meg tudnák szerkeszteni. Ráadásul a művelődési központ nem kapott volna támogatásemelést a lapok kiadásának fedezésére. Kisebb vita alakult ki a turisztikai információs központ jövője kapcsán, Štefan Baláž képviselő, a művelődési központ egykori igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy az információs központ annak idején a művelődési központ égisze alatt jött létre. Végül az ellenzéki képviselők visszavonták a javaslatukat.

Fotó: Gecse Attila

A feszültség fokozódott, amikor a sportklubok támogatása került szóba, a város vezetése ugyanis egyértelműen a futballklub támogatását preferálta, míg az ellenzéki klub képviselői a kisebb klubok támogatását is fontosnak találták, Cziprusz Zoltán (MKP) pedig arra figyelmeztetett, hogy a beterjesztett javaslatból kimaradt a kulturális egyesületek támogatása.

Végül a futballklub 150 ezer eurót kapott, a jégkorongklub 20 ezret, míg a többi sport 30 ezret, ahogy a kultúrára is találtak 15 ezer eurót.

Ezt követően elszabadultak az indulatok, a képviselők és a polgármester egymást vádolták a város fejlődésének esetleges elmaradásáért. A polgármester szerint az ellenzéki képviselőket a város lakói zavarják el záros határidőn belül, míg Roman Vaľo azzal vádolta meg a polgármestert, hogy az utóbbi időben a város ügyei helyett országos dolgaival van elfoglalva (utalva ezzel arra, hogy Šimko az országban talán egyedülállókét megyei és parlamenti képviselő is), s hanyagolja a városi tanács üléseit, ahogy nem hajlandó velük sem tárgyalni.

Nyugodt lehet, hogy amíg én vagyok a polgármester, nem ülök le önökkel egy asztalhoz – replikázott Šimko.

A képviselők és a polgármester a nyilvánosság előtt kezdtek el a költségvetés egyes tételeiről egyeztetni, az ellenzéki oldal szinte minden javaslata kapcsán visszakozott. Az idei költségvetést végül 16 igen szavazattal két tartózkodás mellett (Anna Šimková és Rigó László) elfogadták, de hogy érvénybe lép-e, még felettébb kérdéses.

Az ülést berekesztették, június másodikán folytatják.