Isten Lelkét és Igéjét nem lehet karanténba zárni, jótékonyan árad mindenfelé – folyton ez a mondat ismétlődik bennem mintegy a hálaadás és a köszönet refrénjeként, amint a Presbiteri Szövetség lapjának pünkösdi számát olvasom. Újra és újra. Mert világjárványos, online istentiszteletes időkben mintha nagyobb súlya és értéke lenne annak, amit máskor annyira természetesnek tartunk.

Márpedig az, hogy kezünkben a lap, kegyelem. És hogy értékes írások vannak benne, szintúgy kegyelem. S hogy a lap oldalairól fú a Szél, és ezt megérezhetjük, ismét csak kegyelem. Mindez pedig képileg is hívogató formában áll a szemünk előtt. Ez is kegyelem. Csoda és kegyelem. Illően Szentháromság Istenünkhöz, ennek a számnak három súlypontja van: pünkösd és az áldott-áldó Szentlélek, a koronavírus-járvány és Trianon 100. évfordulója.

A Szentlélek tüzét képileg is lobogtató képmontázs félreérthetetlenül jelzi az ünnep hívogatását. És a pünkösdi témájú versek, az oldalak fejlécén megjelenő éneksorok is. Ugyanígy a pünkösdi fohászok Váradról, Budapestről, és a Felvidékről.

Aztán szép sorjában a tematikus cikkek, rovatok is. Címszerűen jelezve: Gondolatok a Szentlélek vételéről; a Pünkösdi BÚÉK; tematikai határeset Bonhoeffer szívszorító pünkösdi levele a börtönkaranténból; A minket késszé tevő Szentlélek. A mindenkit foglalkoztató, netán szomorúsággal érintő világjárványról ilyen összefüggésekben szólnak az írások: Szentlélek – járvány – Kálvin; A gyülekezeti közösség közös imádságai; Üldözött keresztyének és a koronavírus.

Harmadik súlyponti témakör ebben a számban a békediktátum 100. évfordulója. Erre emlékeztet már a fedlap a történelmi Magyarország, s benne a megcsonkított országmaradvány térképével, s a felirattal: 1920-2020.

Emlékező írások. Köztük ezekkel: a magyar és református nemzeti egység jegyében a kőszegi templomról; aztán egy hosszabb sorozat első részében Trianon és a magyar protestáns sajtó összefüggéseiről; A trianoni békekötés hatása a református egyházra; a sokféle traumát okozó, száz éve hozott döntés ellenére népünk jövőjéért jelennek meg a záró oldalon az istenbizalomban fogant felvidéki imák, amihez tartalmilag kapcsolódik a történelem Urához nem sokkal az 1920. évi döntést követő Ravasz László-féle ima is.

 

A szokásos rovatok tovább gazdagítják a pünkösdi szám kínálatát. Az Ige körül-ben a talentumokról, az Apropó-ban Augustinus egyházatya evangéliumi bölcsességgel fogalmazott különbségtételéről a szeretni vagy a kívánni között. A jó és rossz tudásról a Tanítva őket sorozat 2. része szól, a történelmi portrékat hozó rovatban most a 150 éve született Kováts Lajos hitoktatóról, egyházzenészről, lelkipásztorról kapunk ismereteket. A bibliai világkép érdekességeiről olvashatunk az immáron ötödik Beszélgessünk nehéz bibliai Igékről! című rovatrészben.

A szokásos hivatali beszámolók, tudósítások műfajban most nagyon is szokatlan dolgokról kapunk hírt: a koronavírus miatt csak a virtuális térben megtarthatóvá vált küldöttgyűlésről, illetve az ott elhangzottakról. Tudósítás olvasható a nagyváradi egyházkerületi presbiteri konferenciáról. Több értékes lelki útravalót is kínál presbitereknek (is) a Pál apostol nyomában – Bibliával a kézben című rovat újabb írása, melynek már az alcíme is elgondolkodtató: a szív szerinti várostól az üdvtörténet fővárosáig.

A Szövetségünk életéből rovatban ezúttal a járvány miatt érthetően kevesebb esemény kapott helyet. Lelki muníciót nyújt az olvasóknak az „igei háromperces” Isten kezében címmel, valamint a „Föld, föld, föld, halld meg az Úrnak szavát” gondolatébresztő elmélkedés. Ide kívánkozik a Jézus helyes várásáról szóló tanítás is. Az első online istentiszteletek megindításának helyi kezdeményezéséről számol be a „Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat” cím alatt megjelent tudósítás.

Fajsúlyos vitaindító írás első része is helyet kapott ebben a számban Lehet-e krisztusi a keresztyénség? címmel.

Emléksorok is megjelentek e számban, a magyar református zene gyülekezeti mindeneséről, Draskóczy Lászlóról, Pasarét orgonista-kántoráról és karnagyáról, akit nyolcvanéves korában hívott haza az élet Ura. A szombathelyi területi felelőstől jött a hír a YouTube-os istentiszteletekről, Légy szabad és bátor címmel pedig mini példázatot olvashatunk erdélyi szerzőnktől. A bibliatanulmányozást segítő kérdések is jól támogatják ebben a szokatlan időszakban az igei, lelki elmélyülést. Úgy tűnik, a különleges járványhelyzetben a Presbiter megtalálta az értékes, tartalmas időtöltésre, lelki épülésre szolgáló formát és tartalmakat. Füle Lajos külső borítóoldali versidézete szerint ez a szám a Lélek segítségével annyi lehúzó és nem várt rossz hír közben és ellenére segít megélni a hívő lélek vágyát: „lelkünk is Veled repül föl”. Köszönet és hála ezért a felemelő tapasztalásért Istenünknek és szerzőinknek, akik ebben is a Lélek munkatársai lehettek. SDG!

A Presbiter pünkösdi lapszáma itt is elolvasható: