Fotó: Dobai Zoltán

A mai járványhelyzetben elképzelem a mennybemenetelt: Jézus ott áll az Olajfák hegyén, szemében végtelen szeretettel, oldalán és kezén, lábán a világ és az egyházak földi „urainak” hitét szemléltető sebhelyekkel.

Tőle távol, arcukat eltakarva az apostolok hallgatják szavait. Félnek, mert járvány van és nem volna szabad ilyen sokan együtt lenniük. Jézus beszél hozzájuk, de közben odaér néhány, a főpapok által megbízott katona és szétzavarja az apostolokat. Messzebbre az Úrtól. Büntetést is kirónak rájuk, mert többen jöttek össze a megengedettnél. Már nem is hallják Jézust, mert a szél zúg, a katonák hangos szóval terelik őket, egymástól is távolabb. A parancsnok Jézusnak is odakiált: – „Megmondtuk neked is, hogy ötnél többet ne engedj közel magadhoz, és ne ígérgess nekik semmit. Tűnj el a végre szemük elől.”

„Ha még egyszer megpróbáltok közel menni hozzá, vagy összejönni valahol a nevében, megbüntetünk benneteket! Nincs közös vacsora, beszélgetés! Maradjatok otthon!” – fordul a távozó apostolokhoz a parancsnok.

Az apostolok könnyes szemmel, rettegve a katonáktól, kényszerűen fordítanak hátat Jézusnak és leballagnak a hegyről. Jézus, látva a katonák fellépését, felemelkedik a felhőkbe…

Két fehér ruhás férfi még ott ácsorgott egy darabig az Olajfák hegyén. Nekik az lett volna a feladatuk, hogy a galileai férfiakat megnyugtassák… de egyetlen galileait sem láttak a környéken. Így ők is elmentek Jézus után.

A főpapok a tenyerüket dörzsölgetve, cinkosan egymásra kacsintva messziről nézték a történteket, majd elégedetten távoztak… mert arról nem tudtak, amit megígért apostolainak!

„A mennybemenetellel a megdicsőült Jézus az Atya „jobbján ül”, vagyis vele együtt a mindenségen uralkodik. (…) „A világ végéig folytatja megváltó és megszentelő művét az igehirdetés és a szentségek kiszolgáltatása révén” – írta 2013. május 11-én, szombaton P. Szabó Ferenc a Magyar Kurír katolikus hírportálon.

Igen! Urunk mennybemenetelének ünnepe van. Már „csak” azt kell eldöntenünk, hogy Jézus van-e karanténban, vagy mi… Őt nem engedik hozzánk, vagy minket hozzá? Jézus fél-e hozzánk jönni a járvány miatt, vagy mi félünk hozzá menni? …

Ám, nem érdemes e buta kérdéseken gondolkodni. Mert a hívő keresztyén, keresztény embert sem karanténnal, sem másképpen nem lehet elválasztani a megdicsőült Úrtól…

Ő elment, hogy helyet készítsen a hozzá hűek számára… hiszen senki nem juthat az Atyához, csak általa! „És újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat!”