Éberhardon ülésezett a Csemadok elnöksége (Fotó: Görföl Jenő)

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok Országos Elnöksége június 1-jén Éberhardon megtartott ülésén az 1. világháborút lezáró békediktátum aláírásának 100. évfordulója kapcsán az alábbi nyilatkozatot fogadta el.

A békediktátum következményeként a Magyar Királyság elveszítette területének kétharmadát, magyar nemzetiségű lakosságának egyharmadát, ezzel a háborúban vesztes államok közül a legnagyobb kárt szenvedte el, anélkül, hogy ez az ország lett volna a háború kirobbantója.

A békediktátum igazságtalansága következtében kirobbant második világháború utáni jogfosztottság, lakosságcsere és kitelepítések, a kollektív bűnösség mai napig érvényben lévő elve tovább rontott az utódállamokban élő közösségek helyzetén, és az azóta eltelt időszakban ez a helyzet csak nagyon lassan javult.

A Csemadok megalakulása óta következetesen kiállt a Csehszlovákiában, majd a Szlovák Köztársaságban élő magyar nemzeti közösség nyelvi, kulturális, oktatási jogaiért, önazonosságának erősítéséért, a szülőföldön maradásáért. Ezt teszi ma is, amivel hozzájárul a többségi nemzet és az itt élő számbeli nemzeti és nyelvi kisebbség békés egymás mellett éléséhez.

Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke megkoszorúzza Apponyi Albert síremlékét (Fotó: Görföl Jenő)

Az Európai Unióhoz való csatlakozás után joggal bíztunk abban, hogy az unióba belépő államok jogi garanciákat adnak a területükön élő magyar nemzeti közösségek megmaradásához. Ez sajnos a mai napig nem történt meg.

Valljuk, hogy a kisebbségi kérdést a XXI. század Európájában emberi módon meg lehet oldani a nemzeti közösségek önrendelkezésének megadásával.

Fejet hajtva azok előtt, akik életükkel, munkásságukkal megtartották a nemzetet és felelősséget érezve a jövő generációi iránt, kijelentjük: minden embernek és közösségnek joga van nemzeti önazonosságának megőrzéséhez, mert ez az egyetlen út, amely jövőnk, megmaradásunk érdekében elfogadható.