Fotó MKÖ

Közös cselekvés, az egység megteremtése – egyebek mellett ebben egyezett meg a Magyar Közösségi Összefogás és a Magyar Közösség Pártjának vezetősége a két tömörülés csütörtöki találkozóján, melyre az Összefogás kezdeményezésére Komáromban került sor.

Az MKP küldöttsége tájékoztatott a párt Országos Tanácsán elfogadott határozatról, a két párt vezetősége egyetértett abban, hogy egységes szlovákiai magyar tömörülésre van szükség, amelyben különböző irányultságú platformok találnak otthonra.

Amint az aktuális ügyek is rámutattak, összehangolt és közös cselekvésre van szükség, ezért a felek megegyeztek, hogy a jövőben közösen fognak fellépni mind a szlovák, mind a magyar kormányzat irányában, és közös szakmai fórumok kialakítására törekszenek. Közösen fogják követelni, hogy a kollektív bűnösség elvét ne alkalmazhassák a szlovák állami szervek, valamint szorgalmazzák a közlekedési miniszternél az R7-es gyorsforgalmi út mielőbbi megnyitását.