Fotó: Zborai Imre, Köteles Agáta

Az 50. Fábry Napok keretén belül, a Csemadok és a Csemadok Ifjúsági Tagozata, „Fábry Zoltán – Aki mindnyájunkért élt” név alatt háromfordulós műveltségi vetélkedőt szervezett. A Fábry Zoltán, a Csemadok díszelnöke halálának 50. évfordulója, valamint a Csemadok fennállásának 70. évfordulója alkalmából szervezett vetélkedőt a magyar tannyelvű alapiskolák 7-9. és a gimnáziumok 1-4. osztályai számára hirdették meg. A verseny keretén belül a résztvevő csapatok három különböző formában adtak számot tudásukról és kutatómunkájukról.

Az eredetileg áprilisra, illetve májusra tervezett vetélkedők megvalósítását jelentősen nehezítette a kialakult járványügyi helyzet és az azzal járó korlátozások. Az iskolák ideiglenes bezárása ellenére több tanintézet is jelentkezett a versenyre.

Az első forduló feladata esszéírás volt a verseny névadójáról, életéről és koráról. A második fordulóban a versenyzők prezentáció formájában három témakört dolgoztak fel: Fábry Zoltán életét, Fábry Zoltán és a Csemadok kapcsolatát és a versenyzők településén működő Csemadok-alapszervezet életét és tevékenységét.

A vetélkedő döntőjére végül június 20-án Szepsiben került sor. Egy rozsnyói, nagykaposi, szepsi és két galántai diákcsapat mérte össze tudását a szlovákiai magyarság történelméről, a Csemadokról, Fábry Zoltán életéről és munkásságáról.

A versenyzőket és a felkészítő pedagógusokat Krusinszky Norbert, Szepsi város polgármesterének helyettese és Köteles László, a Csemadok országos alelnöke, mint házigazda üdvözölte. A rendezvényen megjelentek a Csemadok alelnökei, Kopasz József és Mézes Rudolf is.

A helyben megoldandó kérdéseket és a remekbe szabott igényes megoldólapokat Kovács László történész és Pap Boglárka készítették elő. Az irodalomtörténeti kvíz az újjáéledő magyar irodalom, a szövegismereti teszt pedig a korral összefüggő fogalmak (antiszemitizmus, ars poetica, vox humana, harmadvirágzás) jelentését boncolgatták.

A résztvevő diákok a zsűri és megjelent érdeklődők kellemes meglepetésére tájékozottaknak bizonyultak egy olyan korszakról, amelyről csak hallomásból, könyvek hasábjairól vagy az internetről tudhattak meg többet.

A vetélkedő végén a versenyzőknek Fábry Zoltán levelét kellett megfogalmazniuk a XXI. század szlovákiai magyarságnak, azok képviselőinek és a Csemadoknak.

A középiskolás versenyzők által megírt és általuk felolvasott levelek jól tükrözték azt, hogy át tudják érezni egy nemzetét féltő közéleti egyéniség aggodalmait és meg tudják fogalmazni saját ifjú nemzedékük jogos elvárásait a jelenlegi társadalmuk felé. A Csemadok – a megfogalmazó és szóban előadó diákok jóváhagyásával – a leveleket a nyilvánosság számára nyomtatva és elektronikusan is hozzáférhetővé szeretné tenni.

A versenyt értékelő Görföl Jenő és Köteles László megköszönték a versenyben résztvevő diákok, illetve pedagógusaik aktív részvételét és a szervezők önzetlen munkáját. Köteles zárógondolatként kiemelte, hogy a fiatal nemzedéket képviselő versenyzők gyakran új gondolatokkal, látásmóddal gazdagították a Fábryról eddig kialakult képet. Egyben kicsit ironikusan megjegyezte, hogy a csak lányokból álló résztvevő csapatok most bizonyítottak a fiúk előtt, és aki aznap ott volt a szepsi kultúrház nagytermében, az a Fábry név hallatán már nem téveszti össze a „stószi remetét” egy magyarországi humoristával.

A jó hangulatban telt értékes szellemi vetélkedőt szoros pontversenyben végül a galántai „kettesKZG“ csapat nyerte, a nagykaposi „Pindúr pandúrok”, szepsi „Aranyvessző”, galántai „Retkek társasága” és a rozsnyói „Ifjú Palócok” csapata előtt.

Verseny után a résztvevők egy csoportja meglátogatta Fábry Zoltán stószi szülőházát, majd utolsó állomásként tiszteletüket rótták le a helyi temetőben, a publicista sírja előtt.