(Fotó: MKP Érsekújvári járás, facebook)

Forró Krisztián a vállalkozói szférából érkezik, ugyanakkor vannak politikai tapasztalatai Nagyszombat megyei képviselőként, dolgozott már az MKP elnökségében is, a 2016-os választások idején a párt kampányfőnöke volt. Mindemellett a civil szférában is aktív: a Megbecsültek Társaságát vezeti, mely a szépkorúak életét hivatott megkönnyíteni ingyenes jogszolgálattal, népszerű kirándulásokkal. A legszélesebb körű támogatottságot élvezi a párton belül, hiszen a Galántai, Vágsellyei, Pozsonyi, Kassai és megosztottan a Losonci járás (Cziprusz Zoltán és Papp Sándor mellett) küldöttei is őt támogatták.

„Úgy érzem, menedzseri és politikai tapasztalataimnak köszönhetően hasznára lehetek közösségnek az MKP elnökeként, ezért vállalom a megmérettetést. A célom a megmaradásunk, ezen a területen szeretném a tapasztalataimat a közösség szolgálatába állítani” – nyilatkozta megkeresésünkre.

Az új elnöknek szóló egyéves mandátummal kapcsolatban elmondta, nem tartja szerencsésnek ezt a lerövidített megbízatási időt. „Függetlenül attól, hogy ki lesz az elnök, ezt az egy évre lerövidített mandátumot nem támogatom, mert a leendő elnök tárgyalási lehetőségeit is jelentősen szűkíti” – véleményezte.

Azzal kapcsolatban, hogy kivel és milyen együttműködés mentén tudja elképzelni az MKP jövőjét, Forró úgy nyilatkozott,

az egységet nemcsak politikai, de társadalmi szempontból is meg kell teremteni.

„Ebben látom az MKP integráló szerepét, mert jelenleg mi vagyunk a legerősebb politikai formáció a Felvidéken, mely a magyarok érdekeit képviseli. Tekintettel arra, hogy közeleg a népszámlálás, a levegőben lóg az előrehozott választások lehetősége is, el kell kezdeni a tárgyalásokat a többi, a magyar nemzetiségűeket képviselni hivatott pártokkal, formációkkal” – fogalmazott.

Forró szerint az Összefogás áll az MKP-hoz a legközelebb, mindenképpen velük kezdené a tárgyalásokat, de emellett úgy érzi, nyitottnak kell lenni.

„Az MKP-nak meg kell maradnia az önálló magyar politizálás útján, mely lételeme. Szembe mennénk az elveinkkel, ha másként tennénk, de úgy gondolom, a Híd magyar ágával kell folytatni a tárgyalásokat. Kompromisszumokra szükség van, de az MKP nem adhatja fel az elveit”

– nyomatékosította.

Arra a kérdésre, hogyan képzeli el a párt vezetését, Forró elmondta, az MKP legnagyobb erénye, hogy egy demokratikus, alulról építkező part. „Az, hogy máig megmaradhatott, ennek a struktúrának köszönhető” – magyarázta. „Világos, hogy vannak bírálatok, hogy nem vagyunk elég gyorsak, hatékonyak. Tény és való: meg kell találni azokat a pontokat, amelyeken javítani kell.  A párt demokratikus szellemét azonban nem szabad megszüntetni, mert ennek köszönhető, hogy ez a párt eddig fennmaradt. Viszont meg kell hallani az alulról jövő hangokat” – hangsúlyozta az elnökjelölt.

Mint mondta, a választók megszólítására nincs biztos recept. „Senki nem tudja a receptet. Mi, a Galántai járásban, abszolút számokban több szavazatot hoztunk az MKP-nak, amikor a járás elnöke voltam, mint az összes többi járás. Az a véleményem, ez a munkának volt köszönhető, annak, hogy láttattuk magunkat” – vélekedett. Forró Krisztián szerint a reakcióidőt kell lerövidíteni, s a közösséget érintő egy-egy témára gyorsabban kell reagálnia a pártnak.

„A szakmai politizálást is magasabb szintre kell emelni. Az embereknek érezniük kell, hogy nemcsak azért vagyunk itt, mert magyarok vagyunk, de azért, mert a dél-szlovákiai régiót szeretnénk erősíteni. Tudniuk kell, hogy a mindennapi problémáikra akarunk megoldást találni, s azért küzdünk, hogy jobban élhessenek”

– fogalmazott.

Az összefogásban, vagy ahogy ő fogalmaz, az egységesítésben azért is hisz, mert a járásában már megvalósult. „A megyei frakciónkban ez működik. Az elveinket nem szabad feladni, a módszereinken azonban esetenként változtatni kell” – összegezte.

Kérdésünkre, ha ezt így látja, eddig miért nem léptek ebbe az irányba, Forró elmondta: „Ha azt látnám, hogy az elmúlt néhány évben minden tökéletesen működött, akkor nem jelentkeznék elnöknek, de beállnék a sorba és azt mondanám, csináljuk. De pont azért indulok elnökjelöltnek, mert úgy gondolom, változásra van szükség és ezeknek a változásoknak a végrehajtásához érzek magamban erőt, energiát és támogatottságot. Mert ha az ember mögött nincsen csapat, akkor ezt egyedül nem lehet véghezvinni” – hangsúlyozta.

A párton belüli elégedetlenségek egyik oka, hogy nem kapnak kellő hangsúlyt a különböző régiók. Forró ezzel kapcsolatban elmondta: tudatosítani kell, hogy a Komáromi és a Dunaszerdahelyi járás szavazói nélkül nem kerül be az MKP a parlamentbe.

„Ezekkel a járásokkal kiemelten kell foglalkozni, mindemellett nem szabad elfeledkezni Kelet-Szlovákiáról sem, mert a magyarok egyharmada ott él”.

Portálunkat érdekelte az is, hogyan vélekedik a sok, szám szerint hét elnökjelölt bejelentkezéséről. „Ezt a helyzet szülte. Mindenki érzi, hogy az elmúlt időszak nem egy sikertörténet az MKP történetében. A jelöltek száma és az, hogy különböző járásokból érkeznek, azt mutatja, hogy az emberek változást szeretnének. A pozitívum ebben az, hogy a bázisnak nem mindegy, mi fog történni. Érzik, hogy baj van, érzik, hogy változtatni kell, és most keresik az utat” – fogalmazott.