Palástról az Ipolyságra vezető úton (Fotó: Mária út a Felvidéken)

Hetedik éve, hogy minden évben a Nagyboldogasszony ünnepe utáni hétvégén szervezik meg az 1 Úton zarándoknapot, amikor zarándokok ezrei indulnak el a Mária-úton, hogy bejárjanak egy-egy szakaszt a felajánlott célért. Az idei évben, augusztus idusán, Nagyboldogasszony-napján keltek útra Kárpát-medence-szerte a zarándokok, s zarándoklatukat a világ testi-lelki egészségéért, megújhodásáért ajánlották fel.

A zarándoklás (latinul peregrinatio) jelentése: utazás szent helyekre. Közép-Európa összes szent helyét túrautak kötik össze. A legnagyobb és legismertebb a Mária-út, mely népünk Máriához, a Megváltó anyjához kötődő szent helyeit (kegyhelyeit, templomait, kápolnáit, forrásait) kapcsolja be az európai zarándoklat vérkeringésébe.

A zarándoklás azonban nem egyszerű utazás, túra, vagy kirándulás. A zarándokút lépései elsősorban belső lépések az emberi szív szentélye és Isten irgalmának élő forrása felé.

A felajánlott célért való tenni akarás jelentése kettős ebben az értelemben: a komoly testi áldozat mellett az imádság ereje is meghúzódik. A zarándokok a közös, kitűzött cél mellé saját kéréseiket is felajánlják, szeretteikért, közösségeikért.

Akik hajnalban keltek útra és teljesítették a Cigléd–Szőgyén közötti szakaszt: perbetei, párkányi és szőgyéni zarándokok (Fotó: Berényi Kornélia)

Az idei év sok változást hozott az egyházközösségek életébe is.  A rendkívüli helyzet megélése sokakat indított belső útra, igazi önfejlődésre. A vírushelyzetnek megfelelő szabályok betartása mellett augusztus 15-én mindenki előtt nyitva állt a lehetőség, hogy útra keljen és tegyen valamit a világ testi-lelki egészségéért, a teremtett világ, a benne élők épségéért, és szűkebb-tágabb környezetéért.

A Felvidéken működő Via Mariae Polgári Társulás szervezésében az idei évben a következő szakaszokon keltek útra a zarándokok:

Palástról, a Szent György-templomból Ipolyságra, a Nagyboldogasszony-templomba mintegy ötvenen indultak el. A kürti Cigléd Mária-kegyhelyéről a szőgyéni Nagyboldogasszony-templomhoz tizenöten érkeztek, majd az ott bemutatott ünnepi szentmise után újabb tizenkét főből álló csoport indult ugyancsak Cigléd kegyhelyre, és a bényi „Kutacska” Mária-kegyhelyre. Nyékvárkonyról és Egyházgelléről azonos időben indultak Dercsikára, más-más irányból érkezett a huszonöt zarándok a Nagyboldogasszony-templomba, ahol szentmisével zárult a felajánlás. Az érsekújváriak negyvenketten keltek útra vonatta az anyaországi Szobra, ahonnan gyalogosan zarándokoltak Márianosztrára, és ugyanígy tették meg a hazafelé vezető utat is. A zoboraljaiak Nagykérről indultak, (berencsi, nagycétényi, csehi, alsóköröskényi csatlakozásokkal) a végcél a nyitrai kálvária volt, ahol magyar nyelvű ünnepi szentmisén vettek részt.

Zarándokáldás Farkas Zsolt atyával (Fotó: Berényi Kornélia)

Az előre meghirdetett útvonalakat szervezetten és biztonságosan lehetett bejárni.

A lelkiatyák az indulásnál zarándokáldással bocsájtották útra, az érkezésnél ünnepi, Nagyboldogasszony-napi szentmisék bemutatásával fogadták a zarándokokat és a hozzájuk csatlakozó hívő közösségeket.

A szervezett zarándoklatokon kívül sokan keltek útra ezen a napon, és felkeresték a kegyhelyeket családok, baráti közösségek, egyénileg, gyalogosan, autóval, kerékpárral, lóháton és a felvidéki részről kenukkal jutottak el Esztergomba a cél érdekében a vizek kedvelői.

Az „1Úton” és a „Mária-út”, valamint a „Mária-út Felvidéken” nevezetű internetes oldalak képes beszámolókkal ismertetik a zarándoklatok útvonalát, szerte a Kárpát-medencében, akik kisebb-nagyobb csoportokban, napsütésben, esőben, zivatarban, erdőkön és mezőkön, nehéz és könnyű terepeken, templomokban és kegyhelyeken, mindnyájan a felajánlás érdekében keltek útra és érkeztek célba augusztus 15-én.

Érsekújvári zarándokok a márianosztrai kálvárián (Fotó: Mária-út a Felvidéken)

A központi lelki program ívének alapját a dr. Székely János anyaországi megyéspüspök által írt imádság adta:

„Mennyei Atyánk!

Mennyi betegség és seb terheli az emberiséget!
Mennyi testi és lelki baj!
Hány házasság, amelyben kihűlt a szeretet, hány fiatal, aki alig tud valamiért őszintén lelkesedni, hány idős ember, aki úgy érzi, hogy feleslegessé vált a világban!
Hányan éheznek ezen a Földön, ahol bőségesen jutna élelmiszer mindenki számára!
Megbetegítettük a Földet, tönkretettük a természet számtalan kincsét mohóságunkkal!

Bocsáss meg nekünk, Atyánk, és gyógyíts minket!
Te vagy a teljesség, az egészség, a teljes élet forrása.
Nélküled töredékes a létünk.
A szívünket csak Te tudod egészen betölteni.
Áraszd szívünkbe békédet, megújító erődet!
Add, hogy mi lehessünk a Te gyógyító kegyelmed hordozói, közvetítői a világban, családjainkban, egyházadban!
Gyógyítsd nemzetünket!
Tégy minket újra remélni, szeretni és alkotni képes, egymás kezébe megtaláló, a Te kezedbe kapaszkodó közösséggé!
Add, hogy ez a zarándoklat is egy lépés legyen a belső gyógyulás, talpra állás útján!
Add, hogy a zarándoklat lépései a szívünkben megtett lépések legyenek Feléd, egymás felé, lelki megújulásunk felé!

Boldogságos Szűz Mária, betegek gyógyítója, könyörögj érettünk!

Boldog Batthyány László, a szegények orvosa, könyörögj érettünk, Ámen!”