Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma

A Kassai Polgári Klub (KPK) kezdeményezésére Kassa híres szülöttei, jubiláló személyiségei címen fontos kiállítást nyitottak augusztus 6-án a kassai MaJel Rovás Központ FiguratiF Galériája termében, mely az Erzsébet utca 42. szám alatt található. Ez az utca Deák Ferenc és Forgách nevét is büszkén viselte.

Kovács Ágnes igazgató bevezető szavai után Palenčárné Csáji Ildikó, a KPK elnöke nyitotta meg a tárlatot. Hangsúlyozta, Kassa a Magyar Királyság városaként a 19-20. század fordulóján a polgárosodás folyamatának csúcsára érkezett, aminek folyományaként számtalan kulturális és jótékonysági egyesület jött létre.

„Valószínűleg a környezeti hatásnak köszönhetően – mondta az elnök asszony –, Kassa nagyon sok művészt adott a magyar és az egyetemes művészetnek. Vannak közöttük jól ismert személyiségek, de olyanok is, akikről a város mai fiataljai már alig tudnak valamit, annak ellenére, hogy alkotásaik megtalálhatóak a [Kelet-szlovákiai] Galériában, a Kelet-szlovákiai Múzeumban, a Szent Erzsébet-dóm és a Kassai Püspökséghez tartozó templomok oltárain, mind pedig a távoli nagyvárosokban.”

Kovács Ágnes üdvözli a közönséget (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

A FiguratiF Galéria kiállítóterme nem tette lehetővé és a KPK lehetőségeit is messze meghaladta, hogy a város valamennyi híres, jubiláló magyar szülöttjét bemutassa. A tárlatra ellátogatók az alábbi jeles egyéniségek életútjával, tevékenységével ismerkedhetnek meg:

Andrássy Gyula politikus, akit Kassán anyakönyveztek és itt nőtt fel, de a gömöri Oláhpatakán született, Gerster Béla építész, a Panama-csatorna kijelölője és a Korinthoszi-csatorna tervezője, valamint kivitelezője és testvére Gerster Etelka, európai hírű énekesnő, aki pont száz éve hunyt el, (nagybátyját, Gerster Antal honvédőrnagyot is meg kell említenünk, az amerikai polgárháború északiak oldalán harcoló mérnökkari tisztjét, aki 1825-ben született Kassán), Henszlmann Imre orvos, művészettörténész, Miskovszky Vilmos, grafikusművész, műemlékvédő (bártfai szobrán már Miškovskýként szerepel!), Szabó Adorján premontrei szerzetes, tanár, történész, Wick Béla kanonok, a város legjelesebb helytörténésze a két világháború között, Szakkay József tanár, Magyarország első ipariskolájának létrehozója, Schalkház Lipót, a híres kassai szálló építője és unokája, boldog Salkaházi Sára, nővér, vértanú, Benczúr Gyula festőművész és unokatestvére, ifj. Benczúr Vilmos, aki a város történetének egyes részleteivel foglalkozott, rokonuk, Aranyossy Ákos, a fiatalon, tragikus körülmények között elhunyt képzőművész és rokona, Éder Gyula festőművész, legjelesebb grafikusunk a maga korában, a képzőművész Klimkovics testvérek, akiknek köszönhetjük a városi múzeum megalapítását, Roth Imre Emanuel fényképész, aki az első felvételeket készítette a városról, Csordák Lajos és Jakoby Gyula festőművészek, Löffler Béla szobrász, Márai Sándor világhírű író és testvére, Radványi Géza filmrendező, akinek köszönhetjük Luis de Funès és Jean-Paul Belmondo felfedezését a film számára, Palotai Boris írónő és fia, Bacsó Péter filmrendező, valamint Rácz Olivér író, költő, tanár és miniszter.

Merengés a múlton… (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

A többieknek ez alkalommal nem jutott panel. Bán Frigyes rendezőnek, forgatókönyvírónak, színésznek, Kemény Egon kétszeres Erkel Ferenc-díjas zeneszerzőnek, a tündéri Hemerkáné Lágler Olga néprajzgyűjtőnek és kórusvezetőnek, Ganz Vilmos Amerikába szakadt kutatóorvosnak, Simko István belgyógyásznak, Pór Ferenc professzornak, a kassai belgyógyászati iskola alapítójának, a kassai orvosok „Apusának”, Béres József rádiós újságírónak és a Csemadok mindenesének, Fábry Zoltán barátjának.

Kemény Egon Budapesten élő leánya a következő napon nézte meg a kiállítást.

„A múltban – és szerencsére ma is – kiváló alkotók éltek és élnek városunkban. Éppen ezért kitűzött célunk felhívni a figyelmet azokra, akik alkotásaikkal, tevékenységükkel öregbítették Kassa hírnevét, megemlékezni e személyiségek városunkban betöltött szerepéről, jelentőségéről. Természetesen ez a kiállítás Kassa híres szülöttjeinek csak egy töredékét mutatja, feladatunk fokozatosan pótolni a hiányt!”

– fejezte be Palenčár-Csáji Ildikó megnyitóját és köszönetet mondott Tancsák Jánosnak, a kiállítás kurátorának, aki a tablókat készítette.

Mi meg örültünk, hogy városunk toleráns légköre mágnesként vonzotta a tehetségeket, hogy Istentől kapott adottságaikat a magyar nemzet és az emberiség javára kamatoztatták.

A kiállítás közönsége (Fotó: Balassa Zoltán/Felvidék.ma)

A megnyitót megtisztelte jelenlétével Gris Emese Diána konzul is.
A KPK elnöke idézte Sziklay Ferenc tanárt:

„Kassa város életében, amióta mint város lép szemeink elé a magyar történelem középkori homályából, minden időben és folyamatosan megtaláljuk a művészeti élet kifejező, nemesítő, megszépítő hatását.”

Ők a kassai állócsillagok! Kívánjuk, hogy a múltból világítsák be jövőnket is!