Tompa Mihály szobra Lénártfalván (Fotó: Nagy Andrea, facebook)

Tompa Mihály születésének évfordulója alkalmából ünnepi istentiszteletet tartottak Lénártfalván a református templomban, majd pedig a templomkertben az egykori zászlótartó talapzatán felavatták a papköltő mellszobrát.

Gömörben nagy kultusza van Tompa Mihálynak. Szülővárosában egész alakos szobra előtt tiszteleghetünk a Tompa Mihály téren, de mellszobra áll egykori szolgálati és nyughelyén Hanván, valamint Csízben is.

2020-tól pedig újabb köztéri mellszobor idézi a magyar költő, a népi-nemzeti irodalmi irányzat egyik legjelentősebb képviselője, református lelkész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja emlékét, aki 1817. szeptember 28-án született Rimaszombatban.

A Tompa Mihály Énekkar Lénártfalván (Fotó: Nagy Andrea, Facebook)

Születése évfordulója előtt egy nappal sikerült a gömöri református gyülekezetben, Lénárfalván is átadni azt a mellszobrot, amit még Igo Aladár hanvai népi fafaragó készített. Mint a gyülekezet lelkipásztorától, Nt. Nagy Andreától megtudtuk, a szobrot a református gyülekezet vette meg az Igo családtól.

Madarász Béla egyházgondnok számolt be arról, hogyan került hozzájuk az Igo Aladár fafaragó által készített mellszobor:

„A Lénártfalvai Református Gyülekezet már akkor elhatározta, hogy Tompa Mihálynak szobrot állít a templomkertben álló talapzatra, mikor elkezdődtek a Tompa-ünnepségek, tehát 2017-18-as években – a papköltő születésének 200. és halálának 150. évfordulóján. Ez az elhatározás abból a célból született, hogy Tompa Mihály 1851-től a lénártfalvai gyülekezetnek is a lelkésze volt egészen haláláig, de erről nem volt semmilyen látható emlék. Sajnos a kivitelezése hosszadalmasabb lett a tervezettnél, mivel egy új szobor elkészítése jelentős anyagi terhet rótt volna gyülekezetünkre, ezt nem engedhettük meg magunknak, így már egy Igo Aladár által elkészített szobrot vásárolt meg a gyülekezet. A családdal az idei év júniusában sikerült megegyeznünk, elhoztuk a szobrot, amit fel kellett újíttatni” – tette hozzá Madarász Béla.

A lénártfalvai templomkertben a talapzat, amelyre a szobor került, egy korábbi zászlótartó.

Tompa Mihály szobra Lénártfalván (Fotó: Nagy Andrea, Facebook)

„A zászlótartót akkor állították, amikor a magyar hadsereg bevonult Lénártfalvára, évtizedeken keresztül üresen állt, most pedig a gyülekezet felújíttatta és a Tompa-szobrot helyezte el rajta. Mares Géza állíttatta a zászlótartó emelvényt. Azt a táblát szándékosan meghagytuk az emelvényen” – nyilatkozta Nt. Nagy Andrea.

A meghitt szeptember 27-i, vasárnap délutáni ünnepség a Németh Aladár vezette Tompa Mihály Énekkar énekével kezdődött. Majd Nt. Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese hirdette az igét. Arra világított rá, hogy az Istennek mindig hatalma van az ember megerősítésére, s ezt szolgálja a felújított szobor felállítása is.

Ezután az énekkar Tompa két költeményét adta elő, majd Nt. Nagy Andrea, a gyülekezet lelkipásztora röviden beszámolt Tompa Mihály és a lénártfalvai gyülekezet kapcsolatáról. A templomi alkalmat a Himnusz eléneklésével zárták.

A lénártfalvai református gyülekezet Tompa Mihály felújított szobrával (Fotó: Nagy Andrea, Facebook)

Ezt követően a szobor mellett elhangzott Tompa Mihály A gyülekezetben című verse Babus Lina előadásában. Majd Nt. Nagy Andrea lelkipásztor és Rákosi János polgármester elhelyezték az emlékezés koszorúját. Végül a Szózat hangzott el, s az ünnepi alkalom szeretetvendégséggel zárult.